Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản

2 9,401 299 Gửi tin nhắn cho Lưu Thị Quỳnh
Lưu Thị Quỳnh

Lưu Thị Quỳnh

Tải lên: 2,223 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2012, 16:18

BIÊN BẢN SỬA CHỮA VÀ NGHIỆM THU TÀI SẢNHôm nay, ngày . tháng năm 200 , hai bên gồm có :Bên A (Bên sữa chữa) :Tên doanh nghiệp : QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢNMã tài liệu: 6.17.7Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN SƯÛA CHỮA VÀ NGHIỆM THU TÀI SẢNHôm nay, ngày ……. tháng …… năm 200 , hai bên gồm có :Bên A (Bên sữa chữa) :Tên doanh nghiệp : Đòa chỉ : Điện thoại :Do ông (bà) : Chức vụ : Làm đại diệnBên B (Bên được sửa chữa) Tên doanh nghiệp : Đòa chỉ văn phòng tại : Điện thoại : Fax : Tài khoản :Mã số thuế :Người theo dõi việc sữa chữa: Bộ phận:Hai bên thống nhất ký vào biên bản sửa chữa và nghiệm thu trang thiết bò, cụ thể như sau:PHẦN I/ KIỂM TRA – SƯÛA CHỮA THIẾT BỊ:1. TRANG THIẾT BỊ:STT Tên Thiết bòMô tả cấu hìnhThiết bòSố lượngMô tả hiện trạng hư hỏng Ghi chú2. Lý do hư hỏng:QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢNMã tài liệu: 6.17.7Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………… .3. Danh mục phụ tùng thay thế:STT Tên Thiết bòPhụ tùng thay thế Số lượng Ghi chúKết luận:………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………… .PHẦN II/NGHIỆM THU: Thời gian nghiệm thu:……………………………………………………………………………….Ghi chú (về nội kiểm tra khi nghiệm thu…., ý kiến của hai bên):………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………… .Sau khi tiến hành kiểm tra lại tài sản, trang thiết bò đã được sửa chữa, hai bên nhất trí: tài sản trang thiết bò đã hoạt động tốt.Đại diện bên A Đại diện bên B . QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢNMã tài liệu: 6.17.7Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN SƯÛA CHỮA VÀ NGHIỆM THU TÀI SẢNHôm nay, ngày ……. tháng. Bộ phận:Hai bên thống nhất ký vào biên bản sửa chữa và nghiệm thu trang thiết bò, cụ thể như sau:PHẦN I/ KIỂM TRA – SƯÛA CHỮA THIẾT BỊ:1. TRANG THIẾT BỊ:STT
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản, Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản, Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản

Bình luận về tài liệu bien-ban-sua-chua-va-nghiem-thu-tai-san

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP