ĐỀ THI GIAO LƯU LỚP 5

35 205 0 Gửi tin nhắn cho Steve Ballmer
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

  • Loading...
1/35 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2013, 01:27

Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Đạo đức Câu 1: Trong những việc làm nào cần đến UBND xã(phường) để giải quyết? A: Đăng ký tạm chú cho khách ở lại qua đêm B: Tổ chức giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn C: Xác nhận hộ khẩu để đi học, đi làm, Đáp án : A: Đăng ký tạm chú cho khách ở lại qua đêm. C©u hái giao l­u häc sinh líp 5 To¸n C©u 2: 23m 2 = ha… … … A: 0,23. B: 0,0023. C: 0,023. D: 0,00023. §¸p ¸n : B: 0,0023 C©u hái giao l­u häc sinh líp 5 LÞch sö C©u 11: Thùc d©n Ph¸p næ sóng x©m l­îc n­íc ta vµo th¸ng, n¨m nµo? A: Th¸ng 8/1845. B: Th¸ng 9/1858. C: Th¸ng 9/1855. §¸p ¸n : B: Th¸ng 9/1858. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Tin học Câu 4: Có những dạng thông tin nào thường gặp: A:Thông tin dạng văn bản. B: Thông tin dạng âm thanh. C:Thông tin dạng hình ảnh. D:Tất cả các phương án trên. Đáp án : D: Tất cả các phương án trên. C©u hái giao l­u häc sinh líp 5 To¸n C©u 5: Khi nh©n ab víi 101 ta ®­îc kÕt qu¶ bao nhiªu?: A: ab. B: abab. C: ababab. §¸p ¸n : B: abab. C©u hái giao l­u häc sinh líp 5 Tiªng viÖt C©u 6: §o¹n kÞch Lßng d©n cã nh÷ng nh©n vËt nµo?“ ” A:3 nh©n vËt. B: 4 nh©n vËt. C: 5 nh©n vËt. §¸p ¸n : C: 5 nh©n vËt. C©u hái giao l­u häc sinh líp 5 TiÕng anh C©u 7: … Is the date to day? A: Where. B: How. C: Why. D: What. §¸p ¸n : D: What . Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Khoa học Câu 8: Để cung cấp vi-ta-min thường xuyên cho cơ thể cần? A: Tiêm vi-ta-min. B: Uống vi-ta-min. C:Ăn các loại thức ăn có chứa nhiều vi-ta-min. Đáp án : C:Ăn các loại thức ăn có chứa nhiều vi-ta- min Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Địa lí Câu 9: Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là? A:Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa. B:Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. C:Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa. Đáp án : B:Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. [...]... Chúc hội thi thành công tốt đẹp ! Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Khoa họcCâu 10:Bệnh nào dưới đây lây qua đường tiêu hoá:A: Sốt xuất huyết.B: Viêm nÃo.C: AIDS.D: Viêm gan B.Đáp án :D: Viêm gan B. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 ToánCâu 5: Khi nhân ab với 101 ta được kết quả bao nhiêu?:A: ab.B: abab.C: ababab.Đáp án :B: abab. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Địa líCâu 12:Danh... hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Tiêng việtCâu 28:Trong câu chiếc máy xúc của tôi hối hả điểm tâm những gầu chắc và đầy tác giả đà sử dụng biện pháp tu từ gì:A: So sánh.B: Nhân hoá.C: Điệp từ.D: Chơi chữ.Đáp án :B: Nhân hoá. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Hiểu biết XHCâu 15: Số điện thoại gọi báo cảnh sát là gì?:A: 113.B: 114.C: 1 15. Đáp án :A: 113. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 ToánCâu... MÃ.Đáp án :D: DÃy Bạch MÃ. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Tiếng anhCâu 7: Is the date to day?A: Where.B: How.C: Why.D: What.Đáp ¸n :D: What . Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Tiêng việtCâu 8:Từ nào dưới đây không đồng nghĩa với từ Hoà bình:A: Thanh bình.B: Yên tĩnh.C: Bình yên.D: Thaí bình.Đáp án :B: Yên tĩnh. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 ToánCâu 20:Nêu công thức tính diện... giao lưu học sinh lớp 5 Lịch sửCâu 11:Ngày nào Nick-xơn tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc?A: 29/12/1972.B: 30/12/1972.C: 1/1/1973.Đáp án :B: 30/12/1972. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Tiêng việtCâu 24:Trong các từ sau đây, từ nào có tiếng công có nghĩa là không thi n vị:A: Công nhân.B: Công bằng.C: Công ty.D: Công trình.Đáp án :D: Công bằng. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp. .. hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Lịch sử YPCâu 16:Huyện Yên Phong có bao nhiêu xà và thị trấn:A: 12 xÃ-1 thị trấn.B: 13 xà - 1 thị trấn.C: 14 xà - 1 thị trấn.D: 15 xà - 1 thị trấn.Đáp án :B: 13 xÃ- 1 thị trấn. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 An toàn giao thôngCâu 26:Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông:A: Do phương tiện giao thông.B: Do người điều khiển phương tiện giao thông.C: Do cả hai... 0,00023.Đáp án :B: 0,0023 Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Đạo đứcCâu 1:Trong những việc làm nào cần đến UBND xÃ(phường) để giải quyết?A: Đăng ký tạm chú cho khách ở lại qua đêmB: Tổ chức giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khănC: Xác nhận hộ khẩu để đi học, đi làm, Đáp án :A: Đăng ký tạm chú cho khách ở lại qua đêm. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 ToánCâu 25: 4 giờ 18 phút = giờ:A: 4,3.B:... 5 ToánCâu 25: 4 giờ 18 phút = giờ:A: 4,3.B: 4,18.C: 41,8.D: 418.Đáp ¸n :A: 4,3. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Lịch sửCâu 19:Sông Bến Hải thuộc địa phận tỉnh nào của nước ta:A: Quảng Bình.B: Quảng Trị.C: Quảng Nam.D: Thừa Thi n Huế.Đáp án :B: Quảng Trị. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Địa líCâu 30:ở nước ta, loại hình vận tảI nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở... vi-ta-min.Đáp án : C:Ăn các loại thức ăn có chøa nhiÒu vi-ta-min Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Hát nhạcCâu 6:Em hÃy cho biết bài hát Tre ngà bên lăng Bác của nhạc sỹ nào:A: Phan Huỳnh Điểu.B: Hàn Ngọc Bích.C: Lê Minh Châu.Đáp án :B: Hàn Ngọc Bích. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 ToánCâu 14:Hình lập phương có cạnh dài 5cm. Nếu gấp đôI cạnh của hình lập phương đó lên thì thể tích của nó... Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Quyền và bổn phận trẻ emCâu 29:Trẻ em có quyền gi?:A: Không phải tuân theo pháp luật.B: Không phảI tham gia công việc gia đình và cộng đồng.C: Được mọi người quan tâm chăm sóc.Đáp án :C: Được mọi người quan tâm chăm sóc. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Tiêng việtCâu 6:Đoạn kịch Lòng dân có những nhân vật nào? A:3 nhân vật.B: 4 nhân vật.C: 5 nhân vật.Đáp... thông.B: Do người điều khiển phương tiện giao thông.C: Do cả hai ý trên.Đáp án :C: Do cả hai ý trên. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Đạo đứcCâu 22:Ngày nào dành riêng cho trẻ em:A: Ngày 1/10.B: Ngày 20/11.C: Ngày 22/12.D: Ngày 1/6.Đáp án :D: Ngày 1/6. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Khoa họcCâu 8:Để cung cấp vi-ta-min thường xuyên cho cơ thể cần?A: Tiêm vi-ta-min.B: Uống vi-ta-min.C:Ăn . th¸ng, n¨m nµo? A: Th¸ng 8/18 45. B: Th¸ng 9/1 858 . C: Th¸ng 9/1 855 . §¸p ¸n : B: Th¸ng 9/1 858 . Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Tin học Câu 4: Có những dạng. häc sinh líp 5 TiÕng anh C©u 7: … Is the date to day? A: Where. B: How. C: Why. D: What. §¸p ¸n : D: What . Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Khoa học Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI GIAO LƯU LỚP 5, ĐỀ THI GIAO LƯU LỚP 5, ĐỀ THI GIAO LƯU LỚP 5

Bình luận về tài liệu de-thi-giao-luu-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP