bai du thi tim hieu luat tre em

7 294 4
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2017, 02:30

... trẻ em 2016, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt bao gồm nhóm trẻ em là: - Trẻ em bị mồ côi cha mẹ - Trẻ em bị bỏ rơi - Trẻ em không nơi nương tựa - Trẻ em khuyết tật - Trẻ em nhiễm HIV/AIDS - Trẻ em. .. đặc biệt; trẻ em có hồn cảnh đặc biệt bao gồm nhóm trẻ em nào? Bảo vệ trẻ em gì? Có cấp độ bảo vệ trẻ em? Trình bày cụ thể nội dung cấp độ Trả lời: * Theo Điều luật trẻ em 2016, Trẻ em có hồn cảnh... thức trẻ em tham gia vào vấn đề trẻ em gồm: Các vấn đề sau trẻ em liên quan đến trẻ em phải có tham gia trẻ em tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em tùy theo độ tuổi trẻ em: a) Xây
- Xem thêm -

Xem thêm: bai du thi tim hieu luat tre em, bai du thi tim hieu luat tre em

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn