bài 31: Cach mang tu san phap cuoi the ki XVIII

21 1,482 4
Ernst Abbe

Ernst Abbe

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2013, 01:25

Nguyên nhân bùng nổ, Kết quả, ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII( tiết 1) cuối thế kỉ XVIII( tiết 1) CU TRC BI HC CU TRC BI HC I. N I. N ước Pháp trước cách mạng ước Pháp trước cách mạng 1. 1. Tình hình kinh tế, xã hội Tình hình kinh tế, xã hội 2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng 2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng II. Tiến trình cách mạng II. Tiến trình cách mạng 1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ 1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến lập hiến I. Nước Pháp trước cách mạng I. Nước Pháp trước cách mạng 1. Tình hình kinh tế, xã hội 1. Tình hình kinh tế, xã hội  Trước cách mạng tình hình kinh tế Pháp có gì nổi bật? I. Nước Pháp trước cách mạng I. Nước Pháp trước cách mạng 1. Tình hình kinh tế, xã hội 1. Tình hình kinh tế, xã hội Tình hình xã hội Pháp trước cách mạng có gì nổi bật? CÁC ĐẲNG CẤP TRONG XÃ HỘI CÁC ĐẲNG CẤP TRONG XÃ HỘI ĐẲNG CẤP THỨ NHẤT (tăng lữ) ĐẲNG CẤP THỨ HAI (quý tộc) ĐẲNG CẤP THỨ BA (tư sản, bình dân thành thị, nông dân) Có đặc quyền, không phải nộp thuế Không có đặc quyền, phải nộp thuế 2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tư 2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tư ởng ởng Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng ở Pháp vào thế kỉ XVIII diễn ra như thế nào? [...]... đang phát triển và quan hệ sản xuất đang thống trịđang thống trịB. Sự tồn tại của chế độ phong ki n cản trở B. Sự tồn tại của chế độ phong ki n cản trở sự phát triển kinh tế TBCNsự phát triển kinh tế TBCNC. Nông dân thực hiện các nghĩa vụ phong C. Nông dân thực hiện các nghĩa vụ phong ki n nặng nề. ki n nặng nề.D. Cuộc đấu tranh chống PK trên lĩnh vực D. Cuộc đấu tranh chống PK trên lĩnh vực... tư sản Pháp từ 1789 đến 1792? SSơ kết bài họcơ kết bài học1. Nguyờn nhõn sâu xa dẫn đến cuộc cách 1. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc cách mạng tư sản Pháp làmạng tư sản Pháp làA. Nông nghiệp lạc hậu,đời sống nhân A. Nông nghiệp lạc hậu,đời sống nhân dân cực khổdân cực khổB.Mâu thuẩn về quyền lợi kinh tế , địa vị B.Mâu thuẩn về quyền lợi kinh tế , địa vị chính trị giữa đẳng cấp 3 với... đẳng cấp 3 với đẳng cấp 1,21,2C. Xã hội chia thành 3 đẳng cấp, mâu C. Xã hội chia thành 3 đẳng cấp, mâu thuẩn gay gắtthuẩn gay gắtD. Chế độ phong ki n cản trở sự phát D. Chế độ phong ki n cản trở sự phát triển kinh tế công thương nghiệptriển kinh tế công thương nghiệpB 2. So với các nước khác, nước Pháp 2. So với các nước khác, nước Pháp trước cách mạng có điểm khác biệt là:trước cách... I. Nước Pháp trước cách mạngI. Nước Pháp trước cách mạng1. Tình hình kinh tế, xã hội1. Tình hình kinh tế, xã hộiTrước cách mạng tình hình kinh tế Pháp có gì nổi bật? TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN VÀ DÂN QUYỀN (1789) CÁC ĐẲNG CẤP TRONG XÃ HỘICÁC ĐẲNG CẤP TRONG XÃ HỘI ĐẲNG CẤP THỨ NHẤT(tăng lữ)ĐẲNG CẤP THỨ... Cuộc đấu tranh chống PK trên lĩnh vực tư tưởngtư tưởngD 2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tư2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởngởngCuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng ở Pháp vào thế kỉ XVIII diễn ra như thế nào? . bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII( tiết 1) cuối thế kỉ XVIII( tiết 1) CU TRC BI. thuẩn gay gắt D. Chế độ phong ki n cản trở sự phát D. Chế độ phong ki n cản trở sự phát triển kinh tế công thương nghiệp triển kinh tế công thương nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 31: Cach mang tu san phap cuoi the ki XVIII, bài 31: Cach mang tu san phap cuoi the ki XVIII, bài 31: Cach mang tu san phap cuoi the ki XVIII

Bình luận về tài liệu bai-31-cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ki-xviii

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP