De thi hoc sinh gioi mon Tieng Viet - Lop 3 - Nam hoc 2008 - 2009

2 1,351 35
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:28

Trờng tiểu học tam hng Đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2008 - 2009 Môn: Tiếng Việt- Lớp 3 Thời gian làm bài: 60phút (không tính thời gian giao đề) Bài tập 1: (2 điểm) Tìm từ ngữ chỉ sự vật đợc nhân hoá; Từ ngữ nói về ngời đợc dùng để nói về sự vật trong mỗi đoạn thơ sau: a) Dòng sông mới điệu làm sao Nắng lên mặc áo lụa đào thớt tha. b) Mặt trời lặn xuống bờ ao Ngọn khói xanh lên lúng liếng Vờn sau chúng chạy đuổi nhau. Lá vẫn bay vàng sân giếng. Bài tập 2: (1,5 điểm) Gạch dới bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao? Trong mỗi câu sau. a) Trẻ em thích đi xem hội vì đợc biết nhiều điều lạ. b) Trong những ngày hội thể thao Đông Nam á lần thứ 22 Việt Nam rất vui vì đợc đón nhiều bạn bè từ khắp nơi đến. c) Thủ môn đội bóng đá 5A không ra sân vì bị đau chân. Bài tập 3: (1,5 điểm) Dùng câu hỏi Vì sao? hoặc Do đâu? Tại sao? để hỏi cho bộ phận câu gạch dới. a) Bạn Hoa và bạn Lê đã cãi nhau chỉ vì một chuyện nhỏ. b) Các bạn ở vùng sâu phải đi học bằng thuyền vì lũ lớn. c) Do có nhiều cố gắng trong học tập, Hùng đã đợc nhận phần thởng dành cho ngời tiến bộ nhất trong tháng. Bài tập 4: (1,5 điểm) Đặt câu nói về mỗi sự việc sau và nguyên nhân của mỗi sự việc đó: a) Em bé bị ngã b) Bạn Hùng đợc chọn đi thi cờ vua ở trờng c) Lớp 3B hoãn tổ chức Hội vui học tập Bài tập 5: (3,5 điểm) Hằng năm, mỗi địa phơng đều tổ chức lễ hội mang đậm những nét văn hoá của vùng mình. Em hãy kể lại một lễ hội ở quê em. đáp án Đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2008 - 2009 Môn: Tiếng Việt- Lớp 3 Bài tập 1: (2 điểm) a)Từ ngữ chỉ sự vật đợc nhân hoá: dòng sông Từ ngữ nói về ngời đợc dùng để nói về sự vật - điệu; mặc áo b) Từ ngữ chỉ sự vật đợc nhân hoá: Ngọn khói xanh Từ ngữ nói về ngời đợc dùng để nói về sự vật - lúng liếng; chạy đuổi nhau Bài tập 2: (1,5 điểm) Gạch dới bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao? Trong mỗi câu sau. a) Trẻ em thích đi xem hội vì đ ợc biết nhiều điều lạ. b) Trong những ngày hội thể thao Đông Nam á lần thứ 22 Việt Nam rất vui vì đ ợc đón nhiều bạn bè từ khắp nơi đến. c) Thủ môn đội bóng đá 5A không ra sân vì bị đau chân. Bài tập 3: (1,5 điểm) Dùng câu hỏi Vì sao? hoặc Do đâu? Tại sao? để hỏi cho bộ phận câu gạch dới. a) Bạn Hoa và bạn Lê đã cãi nhau chỉ vì một chuyện nhỏ. (Tại sao?) b) Các bạn ở vùng sâu phải đi học bằng thuyền vì lũ lớn. (Vì sao?) c) Do có nhiều cố gắng trong học tập, Hùng đã đợc nhận phần thởng dành cho ngời tiến bộ nhất trong tháng. (Do đâu?) Bài tập 4: (1,5 điểm) Đặt câu nói về mỗi sự việc sau và nguyên nhân của mỗi sự việc đó: a) Em bé bị ngã b) Bạn Hùng đợc chọn đi thi cờ vua ở trờng c) Lớp 3B hoãn tổ chức Hội vui học tập * Căn cứ vào bài làm của học sinh mà giáo viên cho điểm cho phù hợp Bài tập 5: (3,5 điểm) Hằng năm, mỗi địa phơng đều tổ chức lễ hội mang đậm những nét văn hoá của vùng mình. Em hãy kể lại một lễ hội ở quê em. * Căn cứ vào bài làm của học sinh mà giáo viên cho điểm cho phù hợp - Bài đạt điểm giỏi yêu cầu phải đảm bảo nội dung, số lợng câu (10 12 câu) liên kết câu tốt, biết sử dụng từ ngữ hình ảnh sinh động. * Chú ý: Bài viết xấu, bẩn, sai chính tả nhiều trừ từ 1 đến 2 điểm . Trờng tiểu học tam hng Đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2008 - 2009 Môn: Tiếng Việt- Lớp 3 Thời gian làm bài: 60phút (không tính thời. hãy kể lại một lễ hội ở quê em. đáp án Đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2008 - 2009 Môn: Tiếng Việt- Lớp 3 Bài tập 1: (2 điểm) a)Từ ngữ chỉ sự vật đợc
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc sinh gioi mon Tieng Viet - Lop 3 - Nam hoc 2008 - 2009, De thi hoc sinh gioi mon Tieng Viet - Lop 3 - Nam hoc 2008 - 2009, De thi hoc sinh gioi mon Tieng Viet - Lop 3 - Nam hoc 2008 - 2009

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-sinh-gioi-mon-tieng-viet-lop-3-nam-hoc-2008-2009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP