giao an tieng viet 5 tuan 8 bai luyen tu va cau mo rong von tu thien nhien

4 66 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2017, 04:12

... cầu HS làm theo nhóm tìm - HS nhóm tra thảo luận, trao đổi, từ miêu tả khơng gian GV phát bút dạ, cử thư kí viết nhanh từ lên giấy khổ to cho nhóm làm giấy - Yêu cầu HS trình bày kết - Đại diện... giải kết hợp với giải thích sơ qua thành ngữ, tục ngữ Đáp án: Lên thác xuống ghềnh (gặp nhiều gian lao vất vả)./ Góp gió thành bão (tích nhiều nhỏ thành lớn) / Qua sơng phải lụy đò (khi nhờ cậy... - HS đứng lên đọc kết GV ý sửa lỗi ngữ pháp làm cách dùng từ cho HS (nếu có) - Gọi HS nhận xét, tuyên dương bạn - HS nhận xét làm bạn đặt câu hay Gợi ý: - Tìm từ: + Tả chiều rộng: bao la, mênh
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tieng viet 5 tuan 8 bai luyen tu va cau mo rong von tu thien nhien, giao an tieng viet 5 tuan 8 bai luyen tu va cau mo rong von tu thien nhien, giao an tieng viet 5 tuan 8 bai luyen tu va cau mo rong von tu thien nhien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn