giao an tieng viet 5 tuan 8 bai luyen tu va cau luyen tap ve tu nghieu nghia

4 45 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2017, 03:50

... - Từ xuân dòng thơ mang nghĩa gốc, mùa năm: mùa xuân - Từ xuân dòng thơ mang nghĩa chuyển, tươi đẹp b) .khi người ta 70 xuân từ xuân dùng với nghĩa chuyển, xuân có nghĩa tu i tác Bài tập - Yêu... pháp cách dùng từ cho HS (nếu có) - Gọi HS nhận xét lựa chọn bạn viết - HS nhận xét tuyên dương câu văn hay, tuyên dương trước lớp bạn có câu văn hay Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học - HS lắng... đi, cắt đứt đi) - Qua tập rút - Nghĩa từ đồng âm khác hẳn điều gì? nghĩa từ nhiều nghĩa có mối quan hệ với Bài tập - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm VnDoc - Tải
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tieng viet 5 tuan 8 bai luyen tu va cau luyen tap ve tu nghieu nghia, giao an tieng viet 5 tuan 8 bai luyen tu va cau luyen tap ve tu nghieu nghia, giao an tieng viet 5 tuan 8 bai luyen tu va cau luyen tap ve tu nghieu nghia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn