giao an tieng viet 5 tuan 9 bai ke chuyen ke chuyen duoc chung kien hoac duoc tham gia

4 64 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2017, 03:39

... chứng kiến tham gia Sau kể, HS nêu câu hỏi trao đổi, thảo luận với nội dung, ý nghĩa câu chuyện, tình cảm, thái độ, thân cảnh đẹp - GV gọi HS xung phong thi kể - HS xung phong tham gia thi kể... miệng trình cảnh đẹp, em phải kể theo trình tự tự kể lần thăm quan nào? - GV nhắc HS ý: Loại kể chuyện - HS lắng nghe thực theo yêu tham gia chứng kiến phải mở đầu cầu GV câu chuyện thứ (tôi, em)... + Cách dựng từ có xác khơng? Giọng kể có tự nhiên hấp dẫn không - GV yêu cầu HS kể ghi tên HS tham gia thi kể, tên câu chuyện HS kể lên bảng để lớp nhớ nhận xét, bình chọn - HS đứng chỗ lên bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tieng viet 5 tuan 9 bai ke chuyen ke chuyen duoc chung kien hoac duoc tham gia, giao an tieng viet 5 tuan 9 bai ke chuyen ke chuyen duoc chung kien hoac duoc tham gia, giao an tieng viet 5 tuan 9 bai ke chuyen ke chuyen duoc chung kien hoac duoc tham gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn