Giao an tieng viet 5 tuan 9 bai luyen tu va cau dai tu

5 57 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2017, 03:24

Giáo án Tiếng việt Chính tả (nhớ – viết) : TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ I- MỤC TIÊU Nhớ viết lại tả thơ Tiếng đàn Ba-la-lai-ca sông Đà Trình bày khổ thơ, dòng thơ theo thể thơ tự Làm BT(2)a/b, BT(3) a/b II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Một số tờ phiếu viết cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc BT2a 2b để hs “bốc thăm”, tìm từ ngữ chứa tiếng - Giấy bút, băng dính (để dán bảng) cho nhóm thi tìm nhanh từ láy theo yêu cầu BT3a 3b III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : - HS viết tiếp sức bảng + Tìm viết từ có chứa tiếng có vần uyên lớp tiếng chứa vần uyên, uyêt trả lời câu hỏi uyêt ? + Em có nhận xét cách đánh dấu tiếng có vần uyên uyêt ? - Nhận xét, ghi điểm - Nghe Bài : 1- Giới thiệu : GV giới thiệu 2- Hướng dẫn nhớ – viết: a) Trao đổi nội dung thơ: - Đọc thuộc lòng thơ TaiLieu.VN - HS đọc, lớp theo dõi, ghi nhớ bổ sung, sửa chữa cần Page - HS nêu ý kiến + Bài thơ cho em biết điều ? b) Hướng dẫn cách viết: - HS nêu +Bài gồm khổ thơ ? - HS nêu +Trình bày dòng thơ ? - HS nêu +Những chữ phải viết hoa ? - HS nêu, HS lên bảng, lớp viết vë nh¸p, nhận xét, bổ sung +Viết tên đàn ba-la-lai-ca ? - HS viết c) Viết tả d) Sốt lỗi, chấm - Chấm 10 - Hết thời gian qui định, yêu cầu HS tự sốt lại - 10 HS nộp - Nghe nhận xét - Nêu nhận xét chung 3- Hướng dẫn làm BT tả : Bài : Treo bảng phụ - Đọc thầm - Chia lớp thành nhóm (2 nhóm hay mắc Cách chơi : HS tự chuẩn bị, sau lỗi BTa, nhóm hay mắc lỗi lên “bốc thăm” mở TBb) phiếu đọc to cho lớp nghe -Tổ chức cho HS “bốc thăm” cặp âm, vần cần cặp tiếng ghi phiếu (Vd : laphân biệt thi viết từ ngữ có tiếng chứa na) ; viết nhanh lên bảng từ ngữ có chứa tiếng đó, đọc âm, vần giấy nháp lên (Vd : la hét – nết na) - Nhận xét, KL løm - Yêu cầu đọc lại từ sau hồn thành - Cả lớp nhận xét bổ sung - Kết thúc trò chơi, vài hs đọc lại cặp từ ngữ ; em viết vào từ ngữ Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Chia lớp thành đội, tổ chức chơi tiếp sức - HS thi tìm từ láy (trình bày lên bảng lớp, HS viết từ) - Nhận xét, tuyên dương TaiLieu.VN - HS đọc, lớp đọc thầm Page - Gọi HS đọc lại từ vừa tìm - Mỗi HS viết vào từ láy - Yêu cầu viết vào 3- Củng cố , dặn dò: -Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực - Nghe học - Nhắc HS nhớ từ ngữ luyện tập để - Nghe không viết sai tả TaiLieu.VN Page ớ - Gọi HS nhắc lại nội dung Ghi nhớ - Một đến hai HS nhắc lại phần ghi nhớ lấy ví dụ minh họa lấy ví dụ minh họa Phần Luyện tập Bài tập - Gọi HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, - HS làm vào giấy nháp, sau làm sau làm xong trao đổi kết xong trao đổi với bạn với bạn bên cạnh - Gọi HS trình bày, GV theo dõi gọi - HS trình bày kết Cả lớp HS nhận xét chốt lại ý kiến theo dõi nhận xét, GV chốt lại lời giải Đáp án: - Các từ in đậm đoạn thơ dùng để Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ - Những từ viết hoa nhằm biểu lộ thái độ quý trọng, kính mến Bác Bài tập VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - u cầu HS đọc tồn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS làm theo nhóm GV - HS trao đổi, thảo luận theo nhóm để làm phát giấy khổ to bút cho nhóm làm - Gọi HS trình bày kết - Đại diện HS nhóm dán lên bảng đọc kết làm ...Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu : ĐẠI TỪ I- MỤC TI£U - Hiểu đại từ từ dùng để xưng hô hay để thay danh từ , động từ, tính từ( cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) câu để để khỏi lặp (ND ghi nhớ) - Nhận biết số đại từ thường dùng thực tế( BT1,2) ; bước đầu biết dùng đại từ để thay cho danh từ bị lặp lại nhiều lần II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : - Bảng phụ ghi BT2,3 , VBTTV5 - GAĐT III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : - Gọi HS đọc đoạn văn tả cảnh đẹp quê -3 HS nối tiếp đọc, HS khác em nơi em sinh sống nhận xét, bổ sung - Nhận xét, ghi điểm Bài : -GV thiệu 2- Phần nhận xét : - Nghe Bài : Đọc yêu cầu nội dung + Những từ in đậm đoạn a dùng để làm -1 HS đọc yêu cầu, HS đọc nội ? dung, lớp đọc thầm + Từ in đậm đoạn b (nó) dùng để làm ? - HS nêu Kl : Những từ : tớ, cậu, đựơc gọi đại từ + Đại từ dùng để làm gì? Thay cho loại từ - HS nêu câu ? - Nghe TaiLieu.VN Page KL : Đại từ dùng để xưng hô, thay cho danh - HS nêu từ câu - Nghe Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc - Trao đổi thảo luận theo nhóm làm nội dung, lớp đọc thầm theo gợi ý : - Nhóm đôi thảo luận theo gợi ý + Đọc kĩ câu + Xác định từ in đậm thay cho từ + Cách dùng có giống cách dùng BT1 - Trình bày -2 HS nối tiếp trình bày, nhận - Nhận xét Kl : Từ : vậy, đại từ dùng thay xét, bổ sung cho động từ, tính từ câu cho khỏi - Nghe lặp lại 3- Phần ghi nhớ: + Qua tập em hiểu đại từ ? Đại - Nối tiếp nêu từ dùng để làm ? - Nhận xét, chốt ND ghi nhớ SGK -2 HS đọc nội dung ghi nhớ + Hãy đặt câu có dùng đại từ để minh họa cho SGK, lớp đọc thầm nội dung ghi nhớ ? - HS đặt câu, nhận xét, bổ sung - Nhận xét, tuyên dương 4- Phần luyện tập : Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm + Các từ in đậm đoạn thơ dùng để - HS nêu, nhận xét, bổ sung ? + Những từ viết hoa nhằm biểu lộ điều ? - HS nêu, nhận xét, bổ sung Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm TaiLieu.VN Page - Tự làm theo hướng dẫn : + Gạch chân đại từ dùng ca dao - HS lên bảng, HS khác làm VBT - HS nêu, nhận xét, bổ sung + Bài ca dao lời đối đáp với ? + Các đại từ ca dao là: mày, ông, tôi, - HS nêu, nhận xét, bổ sung dùng để làm ? - Nhận xét, KL làm Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Nhóm đôi thảo luận theo gợi ý - Thảo luận nhóm dựa vào gợi ý sau : + Đọc kĩ câu chuyện + Gạch chân danh từ lặp lại nhiếu lần + Tìm đại từ thích hợp để thay cho danh từ - nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Nghe + Viết lại đoạn văn sau thay - HS đọc lại đoạn văn sau -Lưu ý : Cần cân nhắc để tránh thay từ chuột thay đại từ, lớp đọc thầm nhiều từ nó, làm cho bị lặp nhiều, gây nhàm chán 3- Củng cố, dặn dò : - Nhắc lại ghi nhớ Nhận xét tiết học, hướng dẫn - Nghe, thực theo hướng chuẩn bị sau : Ôn tập dẫn TaiLieu.VN Page Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu : MỞ RỘNG VỐN TỪ : THIÊN NHIÊN I- MỤC TIÊU Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm thiên nhiên : biết số từ ngữ thể so sánh nhân hóa bầu trời Có ý thức chọn lọc từ ngữ gợi tả, gợi cảm viết đoạn văn tả cảnh đẹp thiên nhiên II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Bảng phụ ghi sẵn từ ngữ tả bầu trời BT1; bút dạ; số tờ phiếu khổ to kẻ bảng phân loại từ ngữ tả bầu trời để hs làm BT2 III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : - Gọi HS lên bảng, đặt câu để phân biệt - HS lên bảng, đặt câu để phân nghĩa từ nhiều nghĩa biệt nghĩa từ nhiều + Nêu nghĩa từ : chín, đường, vạt, nghĩa xuân ? - HS lớp nêu - Nhận xét, ghi điểm Bài : - Nghe 1- Giới thiệu : - GV giới thiệu 2- Hướng dẫn làm tập : Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, Một số HS nối tiếp đọc lượt Bầu trời mùa thu Cả lớp đọc thầm theo Bài : - HS đọc, lớp đọc thầm Đọc yêu cầu - Thảo luận nhóm để hồn thành tập TaiLieu.VN - Làm việc theo nhóm nhóm ghi kết vào tờ giấy khổ to dán lên bảng lớp Page - Trình bày - nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét, KL làm : +Những từ ngữ thể so sánh : xanh mặt nước mệt mỏi ao - HS đọc lại +Những từ ngữ thể nhân hố : rửa mặt sau mưa / dịu dàng / buồn bã / trầm ngâm nhớ tiếng hót bầy chim sơn ca / ghé sát mặt đất / cúi xuống lắng nghe để tìm xem chim én bụi hay nơi +Những từ ngữ khác : nóng cháy lên tia sáng lửa / cao Bài : Đọc yêu cầu - HS tự làm theo gợi ý - Trình bày - HS nhận xét chung 3- Củng cố , dặn dò : - Nghe - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học - Nghe - Dặn HS viêt đoạn văn chưa đạt nhà viết lại để thầy cô kiểm tra tiết tới - HS - Chuẩn bị sau : Đại từ TaiLieu.VN Page Giáo án Tiếng việt Tập đọc : CÁI GÌ QUÝ NHẤT? I- MỤC TIÊU Đọc lưu lóat, diễn cảm tòan ; biết phân biệt lời người dẫn truyện lời nhân vật (Hùng, Quý, Nam, thầy giáo) Hiểu vấn đề tranh luận (Cái quý ?) ý khẳng định qua tranh luận (Người lao động quý nhất) Trả lời câu hỏi 1,2,3 II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Tranh minh họa đọc SGK III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Bài cũ : Hoạt động học - Gọi HS lên bảng - Đọc thuộc lòng thơ cổng trời - Nhận xét, ghi điểm - Trả lời câu hỏi SGK Trước Bài : 1-Giới thiệu bài: GV giới thiệu -Nghe 2-Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu : a) Luyện đọc * Gọi HS giái đọc -1 HS đọc bài, lớp đọc thầm - Hướng dẫn chia làm ba phần sau để - Đánh dấu cách chia đoạn luyện đọc : Phần : gồm đoạn đoạn Phần : gồm đoạn 3,4,5 Phần : Phần lại * Gọi HS đọc bài, kết hợp sửa sai cho HS -3 HS đọc bài, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc bài, kết hợp giải thích từ tranh -3 HS đọc bài, lớp đọc thầm luận, ph©n gi¶i - GV HD c¸ch ng¾t nghØ TaiLieu.VN -3 HS đọc bài, lớp đọc thầm Page * Gọi HS đọc - GV đọc mẫu tồn (đọc với giọng kể - Cả lớp theo dõi tìm giọng đọc phù chuyện, phân biệt lời nhân vật nhấn hợp giọng số từ) b) Tìm hiểu - Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm, HS - Nhóm 4, đọc thầm trao đổi để trả điều khiển lớp tìm hiểu theo câu hái lời câu hỏi SGK - nhóm trình bày, nhóm trả lời + Theo Hùng, Quý, Nam quý đời câu, nhóm khác nhận xét, bổ ? sung + Mỗi bạn đưa lí lẽ để bảo vệ lí lẽ ? + Vì thầy giáo cho người lao động quý ? + HS nhóm A,B: Chọn tên khác cho văn nêu lí em chọn tên ? c) Hướng dẫn đọc diễn cảm : - Hướng dẫn đọc phân vai Giúp HS thể -5 HS đọc lại văn theo cách giọng đọc nhân vật phân vai - Hướng dẫn lớp luyện đọc - Nhóm luyện đọc nhóm, Chú ý : Kéo dài giọng nhấn giọng tự đọc trước lớp, nhận xét, bổ sung nhiên từ quan trọng ý kiến cách đọc nhân vật để góp phần diễn tả nội dung bộc lộ thái độ - Tổ chức thi đọc diễn cảm - HS thi đọc diễn cảm (3 lượt) - HS đóng vai, nhận xét -Tổ chức cho HS đóng vai tranh luận - Khen HS đóng vai đạt 3- Củng cố , dặn dò : + Hãy mô tả lại tranh minh họa tập - Nối tiếp nêu ý kiến đọc cho biết tranh muốn khẳng định điều ? TaiLieu.VN Page + Em nêu nội dung ? ND : Người lao động quý - HS nêu -Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực - Nghe, ghi nhớ học - Nghe -Nhắc HS ghi nhớ cách nêu lí lẽ, thuyết phục người khác tranh luận nhân vật truyện để thực hành thuyết trình - Nghe, ghi nhớ tiết TLV tới - Chuẩn bị : Đất Cà Mau TaiLieu.VN Page Giáo án Tiếng việt Tập đọc : ĐẤT CÀ MAU I- MỤC TIÊU Đọc lưu lốt, diễn cảm tồn bài, nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm làm bật khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau tính cách kiên cường người Cà Mau Hiểu ý nghĩa văn : Sự khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường người Cà Mau II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Tranh minh họa đọc SGK - Bản đồ Việt Nam ; tranh ảnh cảnh thiên nhiên, người mũi Cà Mau III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : - Goiï HS tiếp nối đọc Cái quý - HS tiếp nối đọc lại ? trả lời câu hỏi nội dung Cái quý ? - Trả lời câu hỏi đọc - Nhận xét, ghi điểm - HS khác nhận xét, bổ sung Bài : 1- Giới thiệu : Giới thiệu tranh ảnh kết hợp - Quan sát tranh ảnh, đồ đồ vùng đất Cà Mau vùng đất Cà Mau nghe giới thiệu 2- Hướng dẫn luyện đọc, tìm hiểu : * Gọi HS đọc tồn - HS đọc, lớp đọc thầm - Hướng dẫn chia làm đoạn để đọc : - Đánh dấu chia đoạn + Đoạn : dòng đầu + Đoạn : đến Ráng chiều khói - HS nối tiếp đọc, sửa TaiLieu.VN Page + Đoạn : Phần lại tiếng đọc sai, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc nối tiếp, kết hợp sửa sai cho HS - HS nối tiếp đọc, sửa tiếng đọc sai, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc nối tiếp, kết hợp sửa sai cho HS - HS nối tiếp đọc, tìm hiểu nghĩa từ phũ, phập phều, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc nối tiếp, kết hợp tìm hiểu nghĩa từ mục giải B Tìm hiểu + Đọc thầm tồn cho biết, đoạn văn tác - Đọc thầm nêu giả miêu tả vật ? - Nghe HS trả lời ghi lên bảng - Hướng dẫn tìm hiểu luyện đọc đoạn Đoạn : + Mưa Cà Mau có khác thường ? - HS nêu + Em hình dung mưa “hối hả” mưa - HS nối tiếp nêu ý kiến ? + Em đặt tên cho đoạn văn ? - HS nối tiếp đặt tên cho đoạn văn + Để diển tả đặc điểm mưa Cà Mau ta nên - HS nối tiếp nêu đọc nào? - Nghe - GV đọc mẫu - Nhóm đôi luyện đọc diễn cảm - Luyện đọc diễn cảm theo nhóm, đọc trước lớp Rồi đọc trước lớp Đoạn : (hướng dẫn tương tự đoạn 1) để trả lời câu hỏi sau : + Cây cối đất Cà Mau mọc ? + Người Cà Mau dựng nhà cửa ? - GV đọc mẫu - Luyện đọc diễn cảm theo nhóm, đọc trước lớp Đoạn : (hướng dẫn tương tự đoạn 1) để trả TaiLieu.VN - HS trả lời - HS trả lời - Nghe - Nhóm đôi luyện đọc diễn cảm Page lời câu hỏi sau : Rồi đọc trước lớp + Người Cà Mau có tính cách ? + Em hiểu “sấu cản mũi thuyền” “hổ rình xem hát” nghĩa ? - HS trả lời - GV đọc mẫu - HS trả lời - Luyện đọc diễn cảm theo nhóm, đọc trước lớp - Nghe c) Thi đọc diễn cảm : - Nhóm đôi luyện đọc diễn cảm Rồi đọc trước lớp - Thi đọc diễn cảm đoạn - Thi đọc diễn cảm tồn - Nhận xét, ghi điểm 3- Củng cố, dặn dò: - Những HS thích chung đọc thi với nhau, nhận xét + Qua văn em cảm nhận thiên - HS thi đọc diễn cảm tồn nhiên người Ca Mau? - Nối tiếp nêu - Nhận xét tiết học Dặn HS chuẩn bị cho tuần Ôn tập HKI Nghe, thực TaiLieu.VN Page ... văn có danh từ lặp lại nhiều lần gây nhàm chán cho câu chuyện? + Danh từ chuột + Đại từ thích hợp để thay + Dùng đại từ - từ thường dùng cho từ chuột? để vật - GV lưu ý: em thay toàn danh từ chuột... bảy HS đọc làm mình - Gọi HS nhận xét lựa chọn bạn - HS nhận xét tuyên dương bạn biết thay mức làm câu có làm hay chuyện hay hơn, tuyên dương trước lớp Ví dụ: Chuột ta gặm vách nhà Một khe hở Nó... Củng cố, dặn dò - Gọi HS nhắc lại nội dung Ghi nhớ - Hai đến ba HS nhắc lại - GV nhận xét học, tuyên dương - HS lắng nghe bạn nhóm tích cực học tập - Dặn HS nhà học nội dung Ghi - HS lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an tieng viet 5 tuan 9 bai luyen tu va cau dai tu, Giao an tieng viet 5 tuan 9 bai luyen tu va cau dai tu, Giao an tieng viet 5 tuan 9 bai luyen tu va cau dai tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn