bài 41 sinh học 11 cb

David Brewster
David Brewster(11543 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 1653
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:27

Mô tả: LỚP 11B5 BÀI 41 TIẾT 44 SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT I khái niệm chung về sinh sản Quan sát hình trên và cho biết thế nào là sinh sản II SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT Lá thuốc bỏng rơi xuống đất ẩm Cây thuốc bỏng sinh ra từ một bộ phận của cơ thể mẹ hay từ hat , có sự tham gia của cơ thể bố và mẹ không ? Các cá thể mới sinh ra có đặc điểm gì ? Thế nào là sinh sản vô tính ? Ưu , nhược điểm của sinh sản vô tính 1, sinh sản vô tính là gì 2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật A sinh sản bằng bào tử Sinh sản bào tử gặp ở những thực vật nào ? A Bụi dương xỉ b. Cây dương xỉ Sinh sản bào tử ở rêu Túi bào tử B Sinh sản sinh dưỡng Quan sát hình trên và cho biết các cá thể mới được hình thành từ bộ phận nào của cây . Có những hình thức sinh sản sinh dưỡng nào 3. Phương pháp nhân giống vô tính A ghép chồi và ghép cành Quan sát hình trên và trả lời câu hỏi sau : A, Cho biết các phương Pháp nhân giống vô tính có và không có trên hình B, Vì sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép a. Ghép chồi b. Ghép cành b. Chiết cành và giâm cành a b A . Chiết cành. B. giâm cành Dựa và kiến thức thực tế cho biết cách tiến hành chiết cành và giâm cành ? ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng từ hạt c. Nuôi cấy mô thực vật Cho biết cách tiến hành nuôi cấy mô + Vị trí của TB được lấy trên cơ thể thực vật + Môi trường nuôi cấy + Điều kiện thực hiện cơ sở khoa học của nuôi cấy mô ? ý nghĩa của phương pháp nuôi cấy mô ? . cao Bài tập . Phân biệt sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bào tử Chỉ tiêu ss Chỉ tiêu ss Sinh sản bào tử Sinh sản bào tử Sinh sản Sinh dưỡng Sinh sản Sinh. LỚP 11B5 BÀI 41 TIẾT 44 SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT I khái niệm chung về sinh sản Quan sát hình trên và cho biết thế nào là sinh sản II SINH SẢN

— Xem thêm —

Xem thêm: bài 41 sinh học 11 cb, bài 41 sinh học 11 cb, bài 41 sinh học 11 cb

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-41-sinh-hoc-11-cb

Đăng ký

Generate time = 0.329932928085 s. Memory usage = 18.45 MB