đề thi trắc nghiệm tư duy logic

11 9,344 99
Vu Thi Minh

Vu Thi Minh

Tải lên: 5,110 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2012, 14:07

Một tờ báo giảm giá 20%. Hỏi nó phải tăng bao nhiêu % để lại có giánhư cũ. a. 15%   a. Hình A  b. Hình B  c. Hình C  d. Hình D  02 Tìm hình còn thiếu trong hình bát giác trên.  a. Hình A  b. Hình B  c. Hình C  d. Hình D  e. Hình E  03 Tìm hình logic còn thiếu của hình dưới  a. Hình A  b. Hình B  c. Hình C  d. Hình D  e. Hình E  04 Số tiếp theo của dãy số 5 11 18 26 35 ?  a. 45  b. 55  c. 50  d. 65  05 Một tờ báo giảm giá 20%. Hỏi nó phải tăng bao nhiêu % để lại có giá như cũ.  a. 15%  b. 20%  c. 25%  d. 30%  e. 35%  06 Từ nào dưới đây có tính chất ít giống nhất với từ còn lại ?  a. Suy nghĩ  b. Gọi  c. Viết  d. Nói  e. Ðọc  07 "Nếu tất cả TRÂU là BÒ và tất cả BÒ là CỪU, thì tất cả TRÂU chắc chắn là CỪU." Câu trên là:  a. Đúng  b. Sai  c. Ý kiến khác  08 Bạn cho biết công thức hoá học của vàng là gì ?  a. Ar  b. Au  c. Al  d. Ag  e. As  09 Nếu một số Gấu là Lợn và một số Lợn là Gà, thì một số Gấu dứt khoát là Gà.  a. Đúng  b. Sai  c. Ý kiến khác  10 Bạn cho biết hiện tượng nhật thực xảy ra khi có thứ tự:  a. Mặt Trời-Trái Đất-Mặt Trăng, nằm trên một đường thẳng  b. Mặt trời-Mặt Trăng-Trái Đất, nằm trên một đường thẳng  c. Mặt Trăng-Trái Đất-Mặt Trời, nằm trên một đường thẳng  d. Trái Đất-Mặt Trời-Mặt Trăng, nằm trên một đường thẳng  11 ANH với CHỊ giống như CHÁU GÁI với:  a. Mẹ  b. Con  c. Chú  d. Cháu trai  e. Cô  12 Hình nào bên dưới thích hợp với ô trống còn lại? 1 2 3 4  a. 1  b. 2  c. 3  d. 4  13 Với chiếc hộp trên thì vỏ của nó là: 1 2 3 4  a. 1  b. 2  c. 3  d. 4  14 Tìm hình thích hợp vào phần còn trống 1 2 3 4  a. 1  b. 2  c. 3  d. 4  15 Gấp miếng giấy trên lại ta sẽ được hình: 1 2 3 4  a. 1  b. 2  c. 3  d. 4  16 10 người có thể sơn được 60 ngôi nhà trong vòng 120 ngày. Vậy 5 người có thể sơn 30 ngôi nhà trong vòng bao nhiêu ngày?  a. 15  b. 30  c. 60  d. 120  17  a. A  b. B  c. C  d. D  e. E  18 Tìm hình thích hợp thay cho hình có dấu ?  a. Hình A  b. Hình B  c. Hình C  d. Hình D  19 Tìm hình thích hợp thay cho dấu hỏi (?)  a. Hình A  b. Hình B  c. Hình C  d. Hình D  . Tìm hình còn thi u trong hình bát giác trên.  a. Hình A  b. Hình B  c. Hình C  d. Hình D  e. Hình E  03 Tìm hình logic còn thi u của hình. khoát là Gà.  a. Đúng  b. Sai  c. Ý kiến khác  10 Bạn cho biết hiện tư ng nhật thực xảy ra khi có thứ tự:  a. Mặt Trời-Trái Đất-Mặt Trăng, nằm
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi trắc nghiệm tư duy logic, đề thi trắc nghiệm tư duy logic, đề thi trắc nghiệm tư duy logic

Bình luận về tài liệu de-thi-trac-nghiem-tu-duy-logic

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP