Câu hỏi trắc nghiệm IQ

Vu Thi Minh
Vu Thi Minh(5111 tài liệu)
(96 người theo dõi)
Lượt xem 1254
25
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2012, 14:07

Mô tả: Bộ câu hỏi sau đây gồm 4 câu hỏi Những câu hỏi này nhằm kiểm tra chỉ số IQ của bạn cũng như khả năng “chuyên môn” của bạn Nh pấđ b t đ uể ắ ầB câu h i sau đây g m 4 câu h iộ ỏ ồ ỏNh ng câu h i này nh m ki m ữ ỏ ằ ểtra ch s IQ c a b n cũng nh ỉ ố ủ ạ ưkh năng “chuyên môn” c a b nả ủ ạCâu 1: Làm th nào đ ế ểđ a m t con h u cao ư ộ ươc vào trong m t cái t ổ ộ ủl nh?ạCâu tr l i đúng là:ả ờ M t l nh, đ t con h u cao c ở ủ ạ ặ ươ ổvào và đóng l i.ạCâu h i này nh m ki m tra li u ỏ ằ ể ệb n có xu h ng gi i quy t m t ạ ướ ả ế ộvi c đ n gi n theo h ng quá ệ ơ ả ướph c t p hay không.ứ ạCâu 2: Làm thế nào để đưa một con voi vào trong một cái tủ lạnh?   Tr l i sai: ả ờM t l nh ra, đ a con voi vào ở ủ ạ ưvà đóng l i. ạTr l i đúng: ả ờM t l nh, l y con h u cao c ở ủ ạ ấ ươ ổra, đ a con voi vào và đóng l i. ư ạCâu h i này nh m ki m tra kh năng suy ỏ ằ ể ảnghĩ v các tác đ ng tr l i (h u qu ) ề ộ ở ạ ậ ảc a các hành đ ng c a b nủ ộ ủ ạCâu 3: Vua Sư tử chủ trì một cuộc họp các con vật. Tất cả con vật đều có mặt, duy nhất vắng một con. Đó là con nào?  Câu tr l i đúng: Con voiả ờCon voi đang trong t l nh, còn ở ủ ạnh khôngớCâu h i này ki m tra kh năng ghi nh ỏ ể ả ớc a b nủ ạKhông sao. Cho dù b n đã không ạtr l i đúng 3 câu h i trên, b n ả ờ ỏ ạv n còn m t c h i th hi n năng ẫ ộ ơ ộ ể ệl c c a mình.ự ủCâu 4: Có m t dòng ộsông mà b n ph i ạ ảv t qua. Nh ng nó ượ ưl i là n i sinh s ng ạ ơ ốc a cá s u.ủ ấLàm th nào b n có ế ạth v t qua đ c?ể ượ ượCâu tr l i đúng: B n c b i qua. ả ờ ạ ứ ơCâu h i này nh m ki m tra kh ỏ ằ ể ảnăng b n h c nhanh t nh ng sai ạ ọ ừ ữl m c a b n nh th nàoầ ủ ạ ư ếT i sao ? T t c cá s u đang d ạ ư ấ ả ấ ựcu c h p do Vua S t ch trì ộ ọ ư ử ủ . ầB câu h i sau đây g m 4 câu h iộ ỏ ồ ỏNh ng câu h i này nh m ki m ữ ỏ ằ ểtra ch s IQ c a b n cũng nh ỉ ố ủ ạ ưkh năng “chuyên môn” c a b nả ủ ạ Câu. vào trong m t cái t ổ ộ ủl nh?ạ Câu tr l i đúng là:ả ờ M t l nh, đ t con h u cao c ở ủ ạ ặ ươ ổvào và đóng l i. Câu h i này nh m ki m tra li u ỏ ằ

— Xem thêm —

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm IQ, Câu hỏi trắc nghiệm IQ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu cau-hoi-trac-nghiem-iq

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.187009811401 s. Memory usage = 18.42 MB