Câu hỏi trắc nghiệm IQ

11 1,344 25
Vu Thi Minh

Vu Thi Minh Gửi tin nhắn

Tải lên: 5,110 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2012, 14:07

Bộ câu hỏi sau đây gồm 4 câu hỏi Những câu hỏi này nhằm kiểm tra chỉ số IQ của bạn cũng như khả năng “chuyên môn” của bạn Nh pấđ b t đ uể ắ ầB câu h i sau đây g m 4 câu h iộ ỏ ồ ỏNh ng câu h i này nh m ki m ữ ỏ ằ ểtra ch s IQ c a b n cũng nh ỉ ố ủ ạ ưkh năng “chuyên môn” c a b nả ủ ạCâu 1: Làm th nào đ ế ểđ a m t con h u cao ư ộ ươc vào trong m t cái t ổ ộ ủl nh?ạCâu tr l i đúng là:ả ờ M t l nh, đ t con h u cao c ở ủ ạ ặ ươ ổvào và đóng l i.ạCâu h i này nh m ki m tra li u ỏ ằ ể ệb n có xu h ng gi i quy t m t ạ ướ ả ế ộvi c đ n gi n theo h ng quá ệ ơ ả ướph c t p hay không.ứ ạCâu 2: Làm thế nào để đưa một con voi vào trong một cái tủ lạnh?   Tr l i sai: ả ờM t l nh ra, đ a con voi vào ở ủ ạ ưvà đóng l i. ạTr l i đúng: ả ờM t l nh, l y con h u cao c ở ủ ạ ấ ươ ổra, đ a con voi vào và đóng l i. ư ạCâu h i này nh m ki m tra kh năng suy ỏ ằ ể ảnghĩ v các tác đ ng tr l i (h u qu ) ề ộ ở ạ ậ ảc a các hành đ ng c a b nủ ộ ủ ạCâu 3: Vua Sư tử chủ trì một cuộc họp các con vật. Tất cả con vật đều có mặt, duy nhất vắng một con. Đó là con nào?  Câu tr l i đúng: Con voiả ờCon voi đang trong t l nh, còn ở ủ ạnh khôngớCâu h i này ki m tra kh năng ghi nh ỏ ể ả ớc a b nủ ạKhông sao. Cho dù b n đã không ạtr l i đúng 3 câu h i trên, b n ả ờ ỏ ạv n còn m t c h i th hi n năng ẫ ộ ơ ộ ể ệl c c a mình.ự ủCâu 4: Có m t dòng ộsông mà b n ph i ạ ảv t qua. Nh ng nó ượ ưl i là n i sinh s ng ạ ơ ốc a cá s u.ủ ấLàm th nào b n có ế ạth v t qua đ c?ể ượ ượCâu tr l i đúng: B n c b i qua. ả ờ ạ ứ ơCâu h i này nh m ki m tra kh ỏ ằ ể ảnăng b n h c nhanh t nh ng sai ạ ọ ừ ữl m c a b n nh th nàoầ ủ ạ ư ếT i sao ? T t c cá s u đang d ạ ư ấ ả ấ ựcu c h p do Vua S t ch trì ộ ọ ư ử ủ . ầB câu h i sau đây g m 4 câu h iộ ỏ ồ ỏNh ng câu h i này nh m ki m ữ ỏ ằ ểtra ch s IQ c a b n cũng nh ỉ ố ủ ạ ưkh năng “chuyên môn” c a b nả ủ ạ Câu. vào trong m t cái t ổ ộ ủl nh?ạ Câu tr l i đúng là:ả ờ M t l nh, đ t con h u cao c ở ủ ạ ặ ươ ổvào và đóng l i. Câu h i này nh m ki m tra li u ỏ ằ
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm IQ, Câu hỏi trắc nghiệm IQ

Bình luận về tài liệu cau-hoi-trac-nghiem-iq

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP