giáo án theo định hướng phát triển năng lực lớp 3 tuần 11

6 366 4
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2017, 20:42

Soạn giảng chi tiết có hệ thống theo cuốn Em tự ôn luyện Toán theo định hướng phát triển nắng lực. Bài soạn chia thành 2 tiết Toán, 2 tiết Tiếng Việt, soạn đầy đủ.TUẦN 11ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT (tiết 1)I.Mục tiêu: Đọc và hiểu bài Cháy nhà hàng xóm.Hiểu được nội dung truyện: thấy cháy nhà hàng xóm, không sang giúp thì tai họa sẽ đến với nhà mình.Tìm từ ngữ nói về quê hương.II.Đồ dùng dạy học:Sách ôn luyện Tiếng ViệtIII.Các hoạt động dạy học :Hoạt động của GVHoạt động của HS1.Ổn định:2.Bài cũ:Xác định từ chỉ âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu sau:+ Tiếng suối trong như tiếng hát xa.+Vào mùa hè, tiếng ve kêu râm ran như một khúc nhạc dạo đầu. Nhận xét, tuyên dương3.Bài mới:3.1.G iới thiệu bài:3.2.Bài mới:Hoạt động 1: Cháy nhà hàng xómLuyện đọc: GV đọc mẫu Yêu cầu HS đọc nối tiếp HS luyện đọc câuHS luyện đọc đoạn HS đọc bài theo nhóm Tìm hiểu bài Yêu cầu HS đọc thầm lại bài và TLCHa) Thấy có nhà cháy, mọi người trong làng làm gì?b)Vì sao người hàng xóm không ra giúp mọi người chữa cháy ?c) Câu chuyện kết thúc như thế nào ?d) Theo em câu chuyện muốn khuyên ta điều gì? Nhận xét, kết luận Luyện đọc lại: Yêu cầu 1 HS đọc lại đoạn “Nào ngờ....thiêu sạch ” Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm đôi Tổ chức cho HS thi đọcYC HS bình chọn nhóm đọc hay nhất GV nhận xét – tuyên dương.Hoạt động 2: Bài 359 Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập Hướng dẫn HS làm bài Yêu cầu HS làm bàiYC HS nhận xét GV nhận xét, kết luận.4.Củng cốHệ thống lại nội dung bài học GDHS5.Nhận xét, dặn dò: Nhận xét Dặn dò2 HS trả lời:+ Tiếng suối ss tiếng hát xa.+Tiếng ve kêu ss khúc nhạc dạo đầu. HS lắng nghe HS đọc 3 HS đọc 4 HS đọc HS đọc theo nhóm đôi HS thực hiện cá nhân : + Thấy có nhà cháy, mọi người ra sức tìm cách dập đám cháy. +Vì người hàng xóm nghĩ chuyện chẳng liên quan đến mình.+Gió thổi mạnh làm lửa bén qua nhà ông hàng xóm. Nhà cửa ông ta bị cháy rụi+Khi người khác gặp khó khắn phải biết giúp đỡ người khác+Giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ bản thân chúng ta1HS HS thực hiện HS đọc HS bình chọn HS đọc HS lắng nghe HS thực hiện nhóm đôi.+ gắn bó, nhớ thương, bùi ngùi, tự hào, yêu quý, thương yêu TUẦN 11 ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT (tiết 1) I.Mục tiêu: - Đọc hiểu Cháy nhà hàng xóm.Hiểu nội dung truyện: thấy cháy nhà hàng xóm, khơng sang giúp tai họa đến với nhà -Tìm từ ngữ nói quê hương II.Đồ dùng dạy học: -Sách ôn luyện Tiếng Việt III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV 1.Ổn định: 2.Bài cũ: -Xác định từ âm so sánh với câu sau: + Tiếng suối tiếng hát xa +Vào mùa hè, tiếng ve kêu râm ran khúc nhạc dạo đầu - Nhận xét, tuyên dương 3.Bài mới: 3.1.G iới thiệu bài: 3.2.Bài mới: Hoạt động 1: Cháy nhà hàng xóm *Luyện đọc: - GV đọc mẫu - Yêu cầu HS đọc nối tiếp - HS luyện đọc câu -HS luyện đọc đoạn - HS đọc theo nhóm * Tìm hiểu - u cầu HS đọc thầm lại TLCH a) Thấy có nhà cháy, người làng làm gì? b)Vì người hàng xóm khơng giúp người chữa cháy ? c) Câu chuyện kết thúc ? d) Theo em câu chuyện muốn khuyên ta điều Hoạt động HS -2 HS trả lời: + Tiếng suối ss tiếng hát xa +Tiếng ve kêu ss khúc nhạc dạo đầu - HS lắng nghe - HS đọc - HS đọc - HS đọc - HS đọc theo nhóm đơi - HS thực cá nhân : + Thấy có nhà cháy, người sức tìm cách dập đám cháy +Vì người hàng xóm nghĩ chuyện chẳng liên quan đến +Gió thổi mạnh làm lửa bén qua nhà ơng hàng xóm Nhà cửa ơng ta bị cháy rụi +Khi người khác gặp khó khắn phải biết 11 gì? giúp đỡ người khác +Giúp đỡ người khác giúp đỡ thân - Nhận xét, kết luận * Luyện đọc lại: - Yêu cầu HS đọc lại đoạn “Nào ngờ thiêu ” - Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm đơi - Tổ chức cho HS thi đọc -YC HS bình chọn nhóm đọc hay - GV nhận xét – tuyên dương -Hoạt động 2: Bài 3/59 - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập -Hướng dẫn HS làm - Yêu cầu HS làm -1HS - HS thực - HS đọc - HS bình chọn - HS đọc - HS lắng nghe - HS thực nhóm đơi + gắn bó, nhớ thương, bùi ngùi, tự hào, yêu quý, thương yêu -YC HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận 4.Củng cố -Hệ thống lại nội dung học - GDHS 5.Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét - Dặn dò ***************************** ƠN LUYỆN TOÁN (tiết 1) I.Mục tiêu: - Thuộc bảng nhân vận dụng tính giá trị biểu thức tốn -Biết đặt tính tính nhân số có chữ số với số có chữ số II.Đồ dùng dạy học: -Sách ơn luyện Tốn III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV 1.Ổn định: 2.Bài cũ: -Yêu cầu HS làm bài: 5km 8hm = .hm Hoạt động HS -2 HS làm bảng lớp, lớp làm bảng con: 5km 8hm = 508hm 11 4m 3cm = cm - Nhận xét, tuyên dương 3.Bài mới: 3.1.G iới thiệu bài: 3.2.Bài mới: Hoạt động 1: Bài 1/55 - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét, kết luận -Hoạt động 2: Bài 2/55 - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập -Hướng dẫn HS làm - Yêu cầu HS làm - HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận -Hoạt động 3: Bài 3/51 - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập -YC HS nhắc lại cách thực - Yêu cầu HS làm - HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận -Hoạt động 4: Bài 4/56 - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập - Yêu cầu HS làm 4m 3cm = 403 cm - HS đọc - Cả lớp làm miệng - HS đọc - HS lắng nghe - Lớp làm vào vở, HS làm bảng lớp - HS đọc - HS trả lời - HS thực cá nhân, HS làm bảng lớp: 343 213 102 120 x x x x 684 852 714 720 - HS đọc - HS thực cá nhân, HS làm bảng lớp: x – = 56 – =48 x + = 48 + = 56 x : = 40 : = 10 42 : x = x = 48 - HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận 4.Củng cố -Hệ thống lại nội dung học 5.Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét - Dặn dò ******************** ƠN LUYỆN TIẾNG VIỆT (tiết 2) I.Mục tiêu: 11 - Viết tiếng bắt đầu s / x -Tìm phận câu viết theo mẫu câu Ai làm gì? II.Đồ dùng dạy học: -Sách ôn luyện Tiếng Việt III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV 1.Ổn định: 2.Bài cũ: -Yêu cầu HS đọc lại Cháy nhà hàng xóm trả lời câu hỏi: a) Thấy có nhà cháy, người làng làm gì? c) Câu chuyện kết thúc ? - Nhận xét, tuyên dương 3.Bài mới: 3.1.G iới thiệu bài: 3.2.Bài mới: -Hoạt động 1: Bài 4/59 - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập - YC HS nhắc lại MC Ai (cái gì, gì) làm ? - Yêu cầu HS làm - HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận -Hoạt động 2: Bài 5/59-60 - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập -Hướng dẫn HS làm - Yêu cầu HS làm Hoạt động HS -2 HS trả lời: + Thấy có nhà cháy, người sức tìm cách dập đám cháy +Gió thổi mạnh làm lửa bén qua nhà ơng hàng xóm Nhà cửa ơng ta bị cháy rụi - HS đọc - HS nhắc lại - HS lên bảng lớp, lớp làm vào vở: Ai(cái gì, gì) Làm ? a) Tơi đưa cho cậu bé đồng tiền vàng b)Đàn cá nhỏ chơi đùa tung tăng c) Dì tơi dắt tay tơi hái rau khúc - HS đọc - HS lắng nghe - HS lên bảng lớp, lớp trả lời miệng: a) sâu hay xâu: + Chim sâu 11 + Xâu cá Sa hay xa ? + Xa xôi +Sa xuống - HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận 4.Củng cố -Hệ thống lại nội dung học - GDHS 5.Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét - Dặn dò *********************** ƠN LUYỆN TỐN (tiết 2) I.Mục tiêu: - Vận dụng giải tốn phép tính II.Đồ dùng dạy học: -Sách ơn luyện Tốn III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV 1.Ổn định: 2.Bài cũ: -Yêu cầu HS đặt tính làm bài: 324 x = 108 x = - Nhận xét, tuyên dương 3.Bài mới: 3.1.G iới thiệu bài: 3.2.Bài mới: Hoạt động 1: Bài 5/56 - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét, kết luận -Hoạt động 2: Bài 6/57 - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập -Hướng dẫn HS làm - Yêu cầu HS làm Hoạt động HS -2 HS làm bảng lớp, lớp làm bảng con: - HS đọc - Cả lớp làm miệng - HS đọc - HS lắng nghe - Lớp làm vào vở, HS làm bảng lớp: Số l dầu lấy là: 20 : =5 (l dầu) Số l dầu lại là: 20 – =15 (l dầu) 11 Đáp số: 15 l dầu - HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận -Hoạt động 3: Bài 7/57 - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập -YC HS nhắc lại cách thực - Yêu cầu HS làm - HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận -Hoạt động 4: Bài 8/57 - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập - Hướng dẫn HS làm - Yêu cầu HS làm - HS đọc - HS trả lời - HS thực cá nhân, HS làm bảng lớp: X :7 = 110 X : = 104 X = 110 x X = 104 x X = 770 X = 624 - HS đọc - HS lắng nghe - HS thực cá nhân, HS làm bảng lớp: Số gà bán là: 32: =4 (con gà) Số gà lại là: 32 – = 28 (con gà) Đáp số: 28 (con gà) - HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận 4.Củng cố -Hệ thống lại nội dung học 5.Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét - Dặn dò Châu hưng, ngày tháng 11 năm 2017 Tổ trưởng Huỳnh Tấn Phát 11 ... làm - Yêu cầu HS làm - HS đọc - HS trả lời - HS thực cá nhân, HS làm bảng lớp: X :7 = 110 X : = 104 X = 110 x X = 104 x X = 770 X = 624 - HS đọc - HS lắng nghe - HS thực cá nhân, HS làm bảng... 5.Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét - Dặn dò Châu hưng, ngày tháng 11 năm 2017 Tổ trưởng Huỳnh Tấn Phát 11 ... rau khúc - HS đọc - HS lắng nghe - HS lên bảng lớp, lớp trả lời miệng: a) sâu hay xâu: + Chim sâu 11 + Xâu cá Sa hay xa ? + Xa xôi +Sa xuống - HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận 4.Củng cố -Hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án theo định hướng phát triển năng lực lớp 3 tuần 11, giáo án theo định hướng phát triển năng lực lớp 3 tuần 11, giáo án theo định hướng phát triển năng lực lớp 3 tuần 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn