MA TRẬN HAI CHIỀU ĐỀ KIỂM TRA GDCD 6-7-8-9-HỌC KÌ I

5 2,104 22 Gửi tin nhắn cho Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:27

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KÌ I, LỚP 6 (Thời gian làm bài: 45 phút) MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) NỘI DUNG CHỦ ĐỀ( MỤC TIÊU) CẤP ĐỘ TƯ DUY NHẬN BIẾT THÔNG HIÊU VẬN DỤNG A.Hiêủ mục đích học tập của học sinh Câu hỏi 1 TN (0,5 điểm ) B. Hiểu thế nào là lịch sự,tế nhị Câu hỏi 2 TN (0,5 điểm ) C. Nhận biết được ý nghĩa cuả việc tích cực tham gia các hoạt động tập thể, xã hôi Câu hỏi 3TN (1 điểm ) D. Hiểu nội dung cuả phẩm chất siêng năng,kiên trì Câu hỏi 4 TN (1 điểm ) E. Nêu được các yếu tố của thiên nhiên và giải thích được vì sao phaỉ yêu quí thiên nhiên Câu hỏi 1 TL ( 1 điểm ) Câu hỏi 1 TL ( 1,5 điểm ) G. Tìm những biểu hiện của lệ độ và thiếu lễ độ trong cuộc sống Câu hỏi 2 TL (1,5 điểm ) H. Đề xuất cách ứng xử trong tình huống thể hiện tính kỷ luật Câu hỏi 3 TL (3 điểm ) Tổng số câu hỏi 2 5 1 Tổng điểm 2 5 3 Tỷ lệ % 20 % 50% 30% ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KÌ I, LỚP 9 (Thời gian làm bài: 45 phút) MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) NỘI DUNG CHỦ ĐỀ( MỤC TIÊU) CẤP ĐỘ TƯ DUY NHẬN BIẾT THÔNG HIÊU VẬN DỤNG A. Hiểu rõ thế nào là tự chủ Câu hỏi 1 TN (0,5 điểm ) B. Hiểu thế nào là yêu hòa bình Câu hỏi 2 TN (0,5 điểm ) C. Nhận biết thế nào là hợp tác Câu hỏi 3 TN ( 1 điểm ) D. hIểu truyền thống dân tộc để xác định được hành vi thuộc một số truyền thống dân tộc Câu hỏi 4 TN (1 điểm ) Đ. Nêu được ý nghĩa của năng động,sánh tạo Câu hỏi 1 TL (1 điểm ) E. Nêu suy nghĩ của bản thân sau khi học xong bài lý tưởng sống của thanh niên và biện pháp để học sinh có lý tưởng sống đúng đắn Câu hỏi 2 TL (1,5 điểm ) Câu 2 TL (1,5 điểm ) G.Vận dụng kiến thức đã học để xử lý một tình huống về làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả Câu 3 TL (3 điểm ) TỔNG SỐ CÂU HỎI 2 4 2 TỔNG SỐ ĐIỂM 2 3,5 4,5 TỶ LỆ % 20% 35% 45% ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ I, LỚP 7 (Thời gian làm bài: 45 phút) MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) NỘI DUNG CHỦ ĐỀ( MỤC TIÊU) CẤP ĐỘ TƯ DUY NHẬN BIẾT THÔNG HIÊU VẬN DỤNG A. Hiểu biểu hiện của lòng khoan dung Câu hỏi 1 TN (0,5 điểm ) B. Hiểu biểu hiện của đoàn kết tương trợ Câu hỏi 2 TN (0,5 điểm ) C. Phân biệt được ý kiến đúng hoặc sai về truyền thống gia đình,dòng họ Câu hỏi 3 TN (1 điểm ) D. Nhận biết được biểu hiện của một số phẩm chất đạo đức đã học Câu hỏi 4 TN (1 điểm ) E. Nêu được thế nào là gia đình văn hóa Câu hỏi 1 TL (1 điểm ) G.Tìm một số biểu hiện của sự thiếu tự trọng Câu hỏi 2 TL (1 điểm ) H.Hiểu vai trò của con cái trong gia đình I. Tìm cách ứng xử trong những tình huống liên quan đến phẩm chất đoàn kết,tương trợ Câu hỏi 3 TL (2 điểm ) Câu 4 TL (3 điểm ) TỔNG SỐ CÂU HỎI 2 5 1 TỔNG SỐ ĐIỂM 2 5 3 TỶ LỆ % 20% 50% 30% ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ I, LỚP 8 MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) NỘI DUNG CHỦ ĐỀ( MỤC TIÊU) CẤP ĐỘ TƯ DUY NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG A. Hiểu các phẩm chất: lao động tự giác,lao động sáng tạo,giữ chữ tín và tự lập để xác định biểu hiện của các phaamr chất đó Câu hỏi 1 TN (1 điểm ) B. Dựa vào kiến thức đã học để xác định đúng thế nào là học hỏi văn hóa của các dân tộc khác Câu hỏi 2 TN (0,5 điểm ) C. Hiểu thế nào là góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư Câu 3 TN (0,5 điểm ) D. Hiểu thế nào là tình bạn trong sáng, lành mạnh để xác định được biểu hiện trái với tình bạn trong sáng, lành mạnh Câu hỏi 4 TN (0,5 điểm ) Đ. Hiểu thế nào là không tôn trọng người khác Câu hỏi 5 TN (0,5 điểm ) E. Nhận biết thế nào là tôn trọng người khác; nhận xét sự tôn trọng người khác của bản thân hoặc bạn bè trong lớp Câu 1 TL (1 điểm ) Câu hỏi 1 TL (1 điiểm ) G. Biết thé nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư; nêu 4 việc bản thân có thể làm được để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư H. Vận dụng kiến thức để giải quyết một tình huống về tự lập trong cuộc sống Câu hỏi 2 TL ( 1điểm ) Câu hỏi 2 TL (1 điêmt ) Cau hỏi 3 TL (3 điểm ) TỔNG SỐ CÂU HỎI 2 6 2 TỔNG SỐ ĐIỂM 2 4 4 TỶ LỆ % 20% 40% 40% . ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KÌ I, LỚP 6 (Th i gian làm b i: 45 phút) MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) N I DUNG CHỦ ĐỀ( MỤC TIÊU) CẤP ĐỘ. 20% 35% 45% ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ I, LỚP 7 (Th i gian làm b i: 45 phút) MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) N I DUNG CHỦ ĐỀ( MỤC TIÊU) CẤP ĐỘ
- Xem thêm -

Xem thêm: MA TRẬN HAI CHIỀU ĐỀ KIỂM TRA GDCD 6-7-8-9-HỌC KÌ I, MA TRẬN HAI CHIỀU ĐỀ KIỂM TRA GDCD 6-7-8-9-HỌC KÌ I, MA TRẬN HAI CHIỀU ĐỀ KIỂM TRA GDCD 6-7-8-9-HỌC KÌ I

Bình luận về tài liệu ma-tran-hai-chieu-de-kiem-tra-gdcd-6-7-8-9-hoc-ki-i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP