Giáo dục công dân 9 (Cả năm)

Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno(11616 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 5002
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 79 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:26

Mô tả: Giáo dục công dân 9 Tuần 1 Bài 1 : Chí công vô t I. Mục tiêu cần đạt - Giúp học sinh hiểu thế nào là chí công vô t, ích lợi, ý nghĩa của đức tính đó đối với cuộc sống, xã hội - Ngời học sinh rèn luyện nh thế nào để có chí công vô t II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Soạn giáo án, bộ tranh GDCD 9 - Học sinh: đọc trớc bài ở nhà III.Tiến trình hoạt động 1.ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra: - Kết hợp trong giờ 3. Bài mới: Gv dẫn dắt, nêu vấn đề - Đây là một trong những đức tính mà Bác Hồ đã dạy: Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô t - Gọi học sinh đọc mẩu chuyện về Tô Hiến Thành ? Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ ntn trong việc dùng ngời và giải quyết công việc ? Tại sao nếu chọn ngời làm việc, T.H.T chon V.T.Tá? - Đó là ngời có tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng vì công việc ? T.H.T không chọn ngời đã hầu hạ mình chu đáo ->Không vì tình riêng mà quên đi trách nhiệm đối với đất nớc Đọc Điều mong muốn của Bác Hồ ? Cùng với sự hiểu biết của em về BH em có suy I.Đặt vấn đề 1.Tìm hiểu 1 tấm gơng về chí công vô t: Tô H.Thành nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp CM của Bác? ( Gv huy động khả năng độc lập suy nghĩ của h/s) ? Theo em những điều đó đã tác động ntn đến tình cảm của nhân dân ta đvới Bác? - Kính yêu -> sống, làm việc theo gơng Bác ? Em hiểu thế nào là chí công vô t và tác dụng của nó trong đời sống cộng đồng? ? Chí công vô t là gì? ? Chí công vô t đem lại lợi ích gì cho tập thể ? Ngời chí công vô t sẽ đợc đón nhận những gì? - Tin cậy, kính trọng của ngời khác ? Để rèn luyện phẩm chất chí công vô t học sinh cần phải làm gì? - ủng hộ, quý trọng ngời có chí công vô t - P 2 vụ lợi cá nhân - Học tập những ngời có đ/ tính chí công vô t ? Tìm những danh ngôn nói về chí công vô t - Gọi h/s đọc yêu cầu bài tập, các hành vi Chia 2 nhóm: N1 chọn h.vi chí công vô t N2: chọn h.vi không chí công vô t ? HS nêu yêu cầu bài tập ? Tán thành ý kiến nào? Tại sao? Thái độ của em ntn trong các tình huống sau? ? Nêu 1 số VD về những việc làm thể hiện chí công vô t -Tấm gơng sáng về chí công vô t: Chủ tịch HCM II. Chí công vô t và ý nghĩa, tác dụng đối với cuộc sống - Chí công vô t: Phẩm chất, công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải vì lợi ích chung của tập thể và toàn xh - Thiết thực-> đnớc giàu mạnh, xh công bằng, dân chủ, văn minh - Đợc tin cậy, kính trọng III. Bài tập Bài 1.A( chí công ) B( không ch.công ) d,đ, e a, b, c Bài 2 Chọn d, đ Bài 3 a, Phản đối b, đồng tình bạn trung c, phản đối Bài 4 4. Củng cố: giáo viên khái quát nội dung bài 5. HDVN - Đọc bài 2 I. Rút kinh nghiệm: - Sử dụng tranh ảnh minh hoạ Ngày tháng năm - Học sinh làm BT theo nhóm Tuần 2: Bài 2: Tự chủ I. Mục tiêu bài học - Giúp học sinh hiểu thế nào là tự chủ, ý nghĩa của tự chủ cuộc sống - Ngời học sinh rèn luyện nh thế nào tính tự chủ - II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Soạn giáo án - Học sinh: đọc trớc bài ở nhà II. Tiến trình hoạt động 1. ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra: - Thế nào là chí công vô t - Kết hợp trong giờ 3. Bài mới: Gọi H/S đọc 2 VD SGK trang 6,7 ? Bà Tâm đã làm gì trớc nỗi bất hạnh của gia đình ? Theo em bà Tâm là ngời ntn? ? N từ 1 HS ngoan đi đến chỗ nghiện ngập và trộm cắp ntn? Tại soa nh vậy? ? Theo em tính tự chủ biểu hiện ntn? ? Vì sao con ngời cần biết tự chủ? I.Tự chủ là gì? - Làm chủ bản thân: Suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong moi hoàn cảnh, bình tĩnh, tự tin và biết điều chỉnh hành vi II. ý nghĩa của tự chủ đối với mỗi ngời - Con ngời biết sống đúng đắn ? Là học sinh, cần rèn luyện tính tự chủ ntn? Gọi HS đọc y/c BT 1 Yêu cầu H/S kể: Y/ C H/S thảo luận Y/ C H/ S viết ra giấy, ktra c xử có đạo đức, có văn hoá - Con ngời biết đứng vững tr- ớc khó khăn thử thách H/s : + suy nghĩ trớc khi hành động + sau mỗi việc làm xem xét lại thái độ, hành động lời nói đúng/ sai => rút kinh nghiệm I. Bài tập Bài 1 Đồng ý: a, b, d, e Bài 2 Bài 3 - Việc làm của Hằng thiếu tự chủ Bài 4 4. Củng cố: giáo viên khái quát nội dung bài 5. HDVN : Hoàn chỉnh bài tập - Đọc bài 3 III. Rút kinh nghiệm: - Sử dụng tranh ảnh minh hoạ Ngày tháng năm - Hoạt động nhóm cần tích cực hơn Giáo dục công dân Tuần 3 Tiết 3: Dân chủ và kỷ luật Ngày soạn Ngày dạy A. Mục tiêu: - Học sinh cần hiểu đợc thế nào là dân chủ, kỷ luật; Những biểu hiện của dân chủ, kỉ luật trong nhà trờng và trong đời sống xã hội. - Hiểu đợc ý nghĩa của việc tự giác thực hiện những yêu cầu phát huy dân chủ và kỉ luật là cơ hội, điều kiện để mỗi ngời phát triển nhân cách và góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ văn minh - Giúp học sinh biết cách giao tiếp và ứng xử phát huy vai trò của công dân, thực hiện tốt Dân chủ, kỉ luật nh biết biểu đạt quyền và nghĩa vụ đúng lúc, đúng chỗ, biết góp ý với bạn bè và mọi ngời xung quanh. - Biết phân tích đánh giá các tình huống trong cuộc sống xã hội thể hiện tốt tính dân chủ và tính kỉ luật. B. Chuẩn bị: - GV đọc tài liệu, tranh ảnh - HS đọc bài mới, học bài cũ C. Tiến trình lên lớp 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Em hãy đọc một vài câu tục ngữ, ca dao nói về tính tự chủ 3. Bài mới GV dẫn dắt vào bài HS đọc VD/sgk/20 Tổ chức cho HS trao đổi về tình huống SGK ? Hãy nêu những chi tiết thể hiện việc làm phát huy dân chủ và thiếu dân chủ trong 2 VD trên GV chia bảng thành 2 phần I. Đặt vấn đề * Có dân chủ: - Các bạn sôi nổi thảo luận, đề xuất chỉ tiêu cụ thể - Các biện pháp thực hiện vấn đề chung - Tự nguyện tham gia các hoạt động tập thể - Thành lập Đội thanh niên cờ đỏ. * Thiếu dân chủ HS trả lời và điền ý kiến cá nhân vào 2 cột HS nhận xét, bổ sung GV nhận xét, đánh giá ? Hãy phân tích sự kết hợp biện pháp phát huy dân chủ và kỷ luật của lớp 9A G chia bảng thành 2 cột H trả lời và điền vào 2 cột H cả lớp tham gia góp ý kiến G nhận xét, bổ sung ? Việc làm của ông giám đốc cho thấy ông là ngời ntn? - H trả lời cá nhân - H cả lớp trao đổi G nhận xét, bổ sung ? Từ các nhxét trên về việc làm của lớp 9A và của ông GĐ em rút ra bài học gi - H trao đổi, phát biểu - G nhxét và kết luận - G kết luận chuyển ý - G tổ chức cho h/s thảo luận theo nhóm chia lớp thành 3 nhóm - G giao câu hỏi cho học sinh - H cử đại diện nhóm, th kí - G hớng dẫn các nhóm thảo luận ( có gợi ý) Nhóm 1: Câu 1: Em hiểu thế nào là DC? Câu 2: Thế nào là tính kỉ luật? Nhóm 2: Câu 1: Dân chủ, kỉ luật thể hiện ntn? - Công nhân không đợc bàn bạc, góp ý các yêu cầu của GĐ - Sức khỏe củ công nhân giảm sút - CN kiến nghị cải thiện lao động, đời sống vật chất tinh thần, nhng không đợc chấp nhận. - GĐ: độc đoán, chuyên quyền, gia tr- ởng II. Nội dung bài học 1. Thế nào là Dân chủ, kỉ luật ? * DC là: - Mọi ngời làm chủ công việc - Mọi ngời đợc viết đợc cùng tham gia. - Mọi ngời góp ý kiến thực hiện kiểm tra giám sát * Kỉ luật là: - Tuân theo quy luật của cộng đồng - Hành động thống nhất để đạt chất lợng cao 2. Tác dụng: - Tạo ra sự thống nhất cao về nhận nhận thức, ý trí và hành động - Tạo điều kiện cho sự phát triển của Câu 2: Tác dụng của dân chủ và kỉ luật? Nhóm 3: Câu 1: Vì sao trong cuộc sống chúng ta cần phải có Dân chủ, kỉ luật Câu 2: Chúng ta cần rèn luyện Dân chủ, kỉ luật ntn? - Cử đại diện nhóm trình bày. - H góp ý kiến. - G nhxét, bổ sung -> G hớng dẫn, H rút ra bài học G trình nội dung bài học lên bảng -H ghi vào vở - G nhắc lại nội dung bài học - G kết luận chuyển ý - G. HS cả lớp phân tích các hiện tợng trong học tập và trong cuộc sống, các quan hệ XH - G đa ra các câu hỏi - H trả lơì - G bổ sung, hớng đến ý đúng mỗi cá nhân - XD xã hội phát triển về mọi mặt 3. Rèn luyện ntn? - Mọi ngời cần tự giác chấp hành kỷ luật - Các cán bộ lãnh đạo, các tổ chức XH tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy Dân chủ, kỉ luật - HS vâng lời bố mẹ thực hiện quy định của trờng. III. Bài tập Bài 1:Những việc làm thể hiện tính dân chủ ý : a,b,d 4. Củng cố - G khái quát nội dung bài học 5. HD : - H về nhà học bài cũ, đọc tiếp bài tiếp theo D. Rút kinh nghiệm Ngày tháng năm Tuần 4 Tiết 4:Bảo vệ hoà bình Ngày soạn Ngày dạy A. Mục tiêu: - Học sinh cần hiểu đợc hoà bình là khát vọng của nhân loại, mang lại hạnh phúc cho con ng - Hiểu đợc hậu quả, tác hại của chiến tranh - Trách nhiệm bảo vệ hoà bình chống chiến tranh của toàn nhân loại - Tích cực tham gia vào các hoạt động vì hoà bình chống chiến tranh, vận động mọi ngời cùng tham gia B. Chuẩn bị: - GV đọc tài liệu, tranh ảnh - HS đọc bài mới, học bài cũ C. Tiến trình lên lớp 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: - HS lên bảng làm bài tập 1,2 trang 11 3. Bài mới Cho h/s thảo luận theo nhóm: 3 nhóm - Cử đại diện nhóm đọc thông tin trong sgk - GV sử dụng 2 bức tranh sgk để thảo luận - G treo tranh lên bảng - Các nhóm đọc thông tin và xem tranh - G đặt câu hỏi? Nhóm 1: Câu 1: Em có suy nghĩ gì khi đọc các thông tin và xem ảnh 2. Chiến tranh đã gây lên hậu quả gì cho con ngời? I. Đặt vấn đề Nhóm 1 1- Sự tàn khốc của chiến tranh - Giá trị của hoà bình - Sự cần thiết ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ hoà bình 2 Hậu quả : - CTTG 1 làm 10 triệu ngời chết - CTTG2 làm 60 triệu ngời chết 3. Chiến tranh đã gây hậu quả gì cho trẻ em Nhóm 2 C1: Vì sao phải ngăn ngừa chtranh và bảo vệ hoà bình C 2. Cần phải làm gì để ngăn ngừa ctranh và bảo vệ hoà bình Nhóm 3 C1: Em có suy nghĩ gì khi đế quốc Mĩ gây ctranh ở Việt Nam? C2. Em rút ra bài học gì sau khi thảo luận các thông tin và ảnh - Các nhóm thảo luận - G hớng dẫn các nhóm trình bày - H trình bày - H nhận xét - G đánh giá, xem xét - G kết luận chuyển ý - G giúp h/s hiểu đợc hoà bình là gì và các hoạt động nhằm bảo vệ hoà bình, học sinh liên hệ bản thân ? Thế nào là hoà bình ? Biểu hiện của lòng yêu hoà bình 3. Từ 1900 -> 2000 chiến tranh làm: - 2 triệu trẻ em chết - 6 triệu trẻ em thơngtích tàn phế - 20 triệu trẻ em sống bơ vơ - 3 trăm nghìn trẻ em tuổi thiếu niên buộc phải đi lính cầm súng giết ngời Nhóm 2 - H trả lời Nhóm 3 II. Nội dung bài học 1. Hoà bình: - Không có chiến tranh hay sung đột vũ trang - Là mối quan hệ hiểu biết tôn trọng bình đẳng giữa các quốc gia,DT, giữa con ngời với con ngời - là khát vọng của nhân loại 2. Biểu hiện của lòng yêu hoà bình ? Nhân loại nói chung và dân tộc ta nói riêng phải làm gì để bảo vệ hoà bình - GV và HS đàm thoại theo 3 câu hỏi - H trình bày, nhận xét - G nhận xét, bổ sung - H ghi vào vở - H làm bài tập Bài tập 1/16 Bài tập 4/16 - H tham gia tiểu phẩm phân vai và lời thoại - H cả lớp nhận xét - G nhận xét, đánh giá - Giữ gìn cuộc sống bình yên - Dùng long thơng lợng đàm phán đê giải quyết mâu thuẫn - không để xảy ra chiến tranh sung đột 3. Rèn luyện - Toàn nhân loại cần ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hoà bình. Lòng yêu hoà bình thể hiện mọi nơi mọi lúc giữa mọi ngời - DT đã và đang tích cực vì sự nghiệp bảo vệ hoà bình và công lý trên TG III. Luyện tập - H làm bài tập 1,4 4. Củng cố - G khái quát nội dung bài học 5. HD : - H về nhà học bài cũ, đọc tiếp bài tiếp theo D. Rút kinh nghiệm Ngày tháng năm . Giáo dục công dân 9 Tuần 1 Bài 1 : Chí công vô t I. Mục tiêu cần đạt - Giúp học sinh hiểu thế nào là chí công vô t, ích lợi, ý nghĩa. cần tích cực hơn Giáo dục công dân Tuần 3 Tiết 3: Dân chủ và kỷ luật Ngày soạn Ngày dạy A. Mục tiêu: - Học sinh cần hiểu đợc thế nào là dân chủ, kỷ luật;

— Xem thêm —

Xem thêm: Giáo dục công dân 9 (Cả năm), Giáo dục công dân 9 (Cả năm), Giáo dục công dân 9 (Cả năm)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Tuyên Nguyễn Hoàng
Tuyên Nguyễn Hoàng Vào lúc 09:04 am 10/05/2015

ok

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-duc-cong-dan-9-ca-nam

Đăng ký

Generate time = 0.105923891068 s. Memory usage = 18.48 MB