Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Archimedes
Archimedes(11706 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 69
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:25

Mô tả: Nhiệt liệt chào mừng Nhiệt liệt chào mừng các qu các qu ý ý thầy cô về dự giờ! thầy cô về dự giờ! 1 * Giáo viên thực hiện: * Giáo viên thực hiện: Trần Thị Huyền Trần Thị Huyền * Học sinh lớp: 12B5 * Học sinh lớp: 12B5 THPT Lê Lợi. THPT Lê Lợi. KiÓm tra bµi cò ?Xác định các vùng nông nghiệp ở nước ta? Nêu sự khác nhau trong chuyên môn hoá nông nghiệp giữa Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ? Nguyên nhân của sự phân hoá đó? 2 C C C U NGÀNH Ơ Ấ C U NGÀNH Ơ Ấ CÔNG NGHI PỆ CÔNG NGHI PỆ . . M T S V N Đ PHÁT TRI N VÀ PHÂN B Ộ Ố Ấ Ề Ể Ố M T S V N Đ PHÁT TRI N VÀ PHÂN B Ộ Ố Ấ Ề Ể Ố CÔNG NGHI P.Ệ CÔNG NGHI P.Ệ 3 Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp 1 . Cơ cấu công nghiệp theo ngành 2.Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ 3. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế 4 . P.Ệ CÔNG NGHI P.Ệ 3 Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp 1 . Cơ cấu công nghiệp theo ngành 2 .Cơ cấu công nghiệp. C U NGÀNH Ơ Ấ C U NGÀNH Ơ Ấ CÔNG NGHI PỆ CÔNG NGHI PỆ . . M T S V N Đ PHÁT TRI N VÀ PHÂN B Ộ Ố Ấ Ề Ể Ố M T S V N Đ PHÁT TRI N VÀ PHÂN B Ộ Ố Ấ Ề Ể Ố CÔNG

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp, Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp, Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-26-co-cau-nganh-cong-nghiep

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.93229794502258 s. Memory usage = 18.57 MB