Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

4 78 0
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:25

Nhiệt liệt chào mừng Nhiệt liệt chào mừng các qu các qu ý ý thầy cô về dự giờ! thầy cô về dự giờ! 1 * Giáo viên thực hiện: * Giáo viên thực hiện: Trần Thị Huyền Trần Thị Huyền * Học sinh lớp: 12B5 * Học sinh lớp: 12B5 THPT Lê Lợi. THPT Lê Lợi. KiÓm tra bµi cò ?Xác định các vùng nông nghiệp ở nước ta? Nêu sự khác nhau trong chuyên môn hoá nông nghiệp giữa Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ? Nguyên nhân của sự phân hoá đó? 2 C C C U NGÀNH Ơ Ấ C U NGÀNH Ơ Ấ CÔNG NGHI PỆ CÔNG NGHI PỆ . . M T S V N Đ PHÁT TRI N VÀ PHÂN B Ộ Ố Ấ Ề Ể Ố M T S V N Đ PHÁT TRI N VÀ PHÂN B Ộ Ố Ấ Ề Ể Ố CÔNG NGHI P.Ệ CÔNG NGHI P.Ệ 3 Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp 1 . Cơ cấu công nghiệp theo ngành 2.Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ 3. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế 4 . P.Ệ CÔNG NGHI P.Ệ 3 Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp 1 . Cơ cấu công nghiệp theo ngành 2 .Cơ cấu công nghiệp. C U NGÀNH Ơ Ấ C U NGÀNH Ơ Ấ CÔNG NGHI PỆ CÔNG NGHI PỆ . . M T S V N Đ PHÁT TRI N VÀ PHÂN B Ộ Ố Ấ Ề Ể Ố M T S V N Đ PHÁT TRI N VÀ PHÂN B Ộ Ố Ấ Ề Ể Ố CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp, Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp, Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Bình luận về tài liệu bai-26-co-cau-nganh-cong-nghiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP