TLV 4: Tả cây chuối tiêu (Tuần 24 )

Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie(9675 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 690
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:25

Mô tả: Giáo viên:Đỗ Trọng Công Trường Tiểu học Kim Đồng –Long Khánh-Đồng Nai 1.Hãy nêu nội dung chính của mỗi đoạn văn miêu tả cây cối ? 1.Hãy nêu nội dung chính của mỗi đoạn văn miêu tả cây cối ? -Trong bài văn miêu tả cây cối,mỗi đoạn văn có một nội dung nhất định,chẳng hạn:tả bao quát,tả từng bộ phận của cây theo từng mùa,từng thời kì phát triển,… 2.Khi viết hết mỗi đoạn văn cần lưu ý điều gì? -Khi viết hết mỗi đoạn văn ta cần xuống dòng. 3.Em hãy đọc đoạn văn viết về lợi ích của cây. Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2009 Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2009 Tập làm văn Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối • Đọc dàn ý bài văn tả cây Đọc dàn ý bài văn tả cây chuối tiêu dưới đây: chuối tiêu dưới đây: -Giới thiệu cây chuối tiêu. -Giới thiệu cây chuối tiêu. -Tả bao quát cây chuối tiêu. -Tả bao quát cây chuối tiêu. -Tả các bộ phận của cây chuối tiêu (tàu -Tả các bộ phận của cây chuối tiêu (tàu lá,buồng chuối,nải chuối,quả chuối,…) lá,buồng chuối,nải chuối,quả chuối,…) -Nêu lợi ích của cây chuối tiêu. -Nêu lợi ích của cây chuối tiêu. @ Em hãy cho biết từng nội dung trong dàn ý bên @ Em hãy cho biết từng nội dung trong dàn ý bên thuộc phần nào trong cấu tạo của bài văn tả cây thuộc phần nào trong cấu tạo của bài văn tả cây cối ? cối ? • - Giới thiệu cây - Giới thiệu cây chuối tiêu . chuối tiêu . • - Tả bao quát cây - Tả bao quát cây chuối tiêu . chuối tiêu . • - Tả các bộ phận - Tả các bộ phận của cây chuối tiêu của cây chuối tiêu ( tàu lá , buồng ( tàu lá , buồng chuối , nải chuối , chuối , nải chuối , quả chuối , …) . quả chuối , …) . • - Nêu lợi ích của - Nêu lợi ích của cây chuối tiêu . cây chuối tiêu . Thuộc phần Mở bài Thuộc phần Thân bài Thuộc phần kết bài 2. 2. Dựa vào dàn ý,bạn Hồng Nhung Dựa vào dàn ý,bạn Hồng Nhung dự kiến viết 4 đoạn văn,nhưng dự kiến viết 4 đoạn văn,nhưng chưa viết được đoạn nào hoàn chưa viết được đoạn nào hoàn chỉnh.Em hãy giúp bạn viết hoàn chỉnh.Em hãy giúp bạn viết hoàn chỉnh bốn đoạn văn này (viết vào chỉnh bốn đoạn văn này (viết vào chỗ có dấu chỗ có dấu [… ] [… ] Đoạn 1 Đoạn 1 :Giới thiệu cây chuối tiêu :Giới thiệu cây chuối tiêu […] .Em thích nhất một cây chuối tiêu sai quả trong bụi chuối ở góc vườn. […].Ở đoạn 1 giới thiệu cây chuối tiêu đã đủ ý chưa ?Còn ý nào cần giới thiệu về cây chuối trong phần Mở bài này? Đoạn 2:Tả bao quát cây chuối tiêu Đoạn 2:Tả bao quát cây chuối tiêu • Nhìn từ xa,cây chuối Nhìn từ xa,cây chuối như một chiếc ô xanh như một chiếc ô xanh mát rượi.Thân cây cao mát rượi.Thân cây cao hơn đầu người,mọc hơn đầu người,mọc thẳng,không có thẳng,không có cành,chung quanh là cành,chung quanh là mấy cây con đứng sát mấy cây con đứng sát lại thành bụi lại thành bụi […] […] • Hình ảnh nào có thể so sánh với bụi chuối ? • Em thử so sánh xem vỏ cây chuối có giống với vỏ những cây khác không? • Còn có những điểm nào nổi bật của cây chuối nữa không? Đoạn 3:Tả các bộ phận của cây chuối tiêu Đoạn 3:Tả các bộ phận của cây chuối tiêu (tàu lá,buồng chuối,nải chuối,quả chuối,…) (tàu lá,buồng chuối,nải chuối,quả chuối,…) • Cây chuối có nhiều tàu Cây chuối có nhiều tàu lá,có tàu đã già khô,bị gió lá,có tàu đã già khô,bị gió đánh rách ngang và rũ đánh rách ngang và rũ xuống gốc.Các tàu lá còn xuống gốc.Các tàu lá còn xanh thì liền tấm,to như xanh thì liền tấm,to như cái máng nước úp cái máng nước úp sấp.Những tàu lá ở dưới sấp.Những tàu lá ở dưới màu xanh thẫm.Những màu xanh thẫm.Những tàu ở trên màu xanh tàu ở trên màu xanh mát,nhạt dần.[…] mát,nhạt dần.[…] […]ngoài tàu lá,trên thân cây chuối còn có bộ phận nào nữa,trông nó như thế nào? […]ngoài tàu lá,trên thân cây chuối còn có bộ phận nào nữa,trông nó như thế nào? . cây chuối tiêu. -Tả bao quát cây chuối tiêu. -Tả bao quát cây chuối tiêu. -Tả các bộ phận của cây chuối tiêu (tàu -Tả các bộ phận của cây chuối tiêu (tàu. tả cây cối • Đọc dàn ý bài văn tả cây Đọc dàn ý bài văn tả cây chuối tiêu dưới đây: chuối tiêu dưới đây: -Giới thiệu cây chuối tiêu. -Giới thiệu cây chuối

— Xem thêm —

Xem thêm: TLV 4: Tả cây chuối tiêu (Tuần 24 ), TLV 4: Tả cây chuối tiêu (Tuần 24 ), TLV 4: Tả cây chuối tiêu (Tuần 24 )

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tlv-4-ta-cay-chuoi-tieu-tuan-24

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.118772029877 s. Memory usage = 17.75 MB