Bài 11- Vẽ tranh Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam

13 20,287 27
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:25

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN THANH KHÊ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM MÔN MỸ THUẬT- LỚP 3 Bài 11: Vẽ tranh. Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 GIÁO VIÊN : NGUYỄNTHỊ MỸ LINH NĂM HỌC: 2008 - 2009 Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2008 1.ổn định tổ chức 2.Kiểm tra dụng cụ học vẽ Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2008 Bài 11: Vẽ tranh. Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2008 Bài 11: Vẽ tranh. Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 * Trường em có những hoạt động nào để chào mừng ngày 20-11? *. Em sẽ nội dung nào để vẽ vào ngày 20-11 ? Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2008 Bài 8 : vẽ tranh Vẽ chân dung Hình vẽ to quá. Hình vẽ nhỏ Hình vẽ nhỏ và lệch về một bên Hình vẽ vừa phải, bố cục đẹp. Bước 1: Phác mảng chính phụ Bước 2: Vẽ hình vào mảng Bước 3: Vẽ chi tiết. Bước 4: Vẽ màu. CÁCH VẼ: 1.Vẽ phác mảng chính, phụ. 2. Vẽ hình vào mảng. 3. Vẽ chi tiết. 4. Vẽ màu. Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2008 Bài 11: Vẽ tranh. Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 Tranh 1 Tranh 2 Tranh 3 Tranh 4 [...]... Hình vẽ to quá.Hình vẽ nhỏHình vẽ nhỏ và lệch về một bên Hình vẽ vừa phải, bố cục đẹp. Tranh 1 Tranh 2 Tranh 3 Tranh 4 Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 20081.ổn định tổ chức2.Kiểm tra dụng cụ học vẽ . tháng 10 năm 2008 Bài 11: Vẽ tranh. Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 Tranh 1 Tranh 2 Tranh 3 Tranh 4 TRƯNG BÀY SẢN PHẨM Nhận xét tranh: 1. Cách sắp. trong tranh ? 2. Cách vẽ hình ? 3. Màu sắc trong tranh như thế nào ? Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2008 Bài 11: Vẽ tranh. Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11- Vẽ tranh Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam, Bài 11- Vẽ tranh Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam, Bài 11- Vẽ tranh Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam

Bình luận về tài liệu bai-11-ve-tranh-de-tai-ngay-nha-giao-viet-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP