VAN BAN DE NGHI.doc

1 281 0
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2013, 01:28

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Chi đoàn trờng THCS THị Trấn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc Thị trấn, ngày 10 tháng 11 năm 2008 Văn bản đề nghị (V/ v công nhận BCH chi đoàn và các chức danh Bí th & Phó bí th) Kính gửi: BTV Đoàn Thị Trấn Tiên Lãng. Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của BTV Đoàn Thị Trấn Tiên Lãng về việc tổ chức Đại hội chi đoàn khối trờng học. Ngày 15 tháng 10 năm 2008, đợc sự nhất và chỉ đạo của Chi bộ, BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2007 2008 đã triệu tập Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện của nhiệm kỳ trớc và đề ra phơng hớng cho nhiệm kỳ sau, bầu BCH khoá mới và các chức danh Bí th và Phó bí th chi đoàn nhiệm kỳ 2008 2009. Đại hội chi đoàn trờng THCS Thị Trấn Tiên Lãng ngày 15 tháng 11 năm 2008 đã bầu ra đợc BCH khoá mới gồm 3 đồng chí và đã bầu 2 đồng chí trong BCH khoá mới vào chức danh Bí th và Phó bí th với kết quả nh sau: STT Họ và tên Chức danh 01 Đ/ c Vũ Hồng Vơng Bí Th 02 Đ/ c Ngô Thị Thu Hơng Phó Bí th 03 Đ/ c Lê Văn Nhu Uỷ viên Vậy BCH chi đoàn trờng THCS Thị Trấn làm văn bản này đề nghị BTV Đoàn Thị Trấn Tiên Lãng ra Quyết định công nhận BCH chi đoàn trờng THCS Thị Trấn Tiên Lãng cùng với các chức danh Bíth và Phó Bí th chi đoàn. T/M Chi bộ Bí th Lơng Văn Hoà T/M BCH chi đoàn Bí th Vũ Hồng Vơng
- Xem thêm -

Xem thêm: VAN BAN DE NGHI.doc, VAN BAN DE NGHI.doc, VAN BAN DE NGHI.doc

Bình luận về tài liệu van-ban-de-nghi-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP