tiết 39 - bài 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

35 1,214 3
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

  • Loading...
1/35 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2013, 01:27

BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ? Dựa vào lược đồ và sgk cho biết vùng đồng bằng sông cửu long gồm mấy tỉnh? Diện tích ? Dân số? Tiết 35 - Diện tích: 39.734 - Dân số: 16.7 triệu người ( năm 2002) BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35 I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ ? Hãy xác đònh vò trí giới hạn của vùng đồng bằng sông Cửu Long Đ ô n g B ắ c Vị trí của vùng ĐB SCL. P h í a B ắ c Phía Taây Phía ñoâng nam @ BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35 Vò trí đòa lí có ý nghóa gì đối với vùng? Vùng kinh tế phát triển năng động nhất cả nước.vùng kinh tế trọng điểm miền nam Vùng có bờ biển dài vùng biển rộng nhiều đảo BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35 Hợp tác với các nước thuộc tiểu vùng sông Mê kông - Việt Nam. - Campuchia. - Thái Lan. - Lào. - Myanma. - Tỉnh Vân Nam – Trung Quốc. BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35 Vùng nằm gần với đường giao thông khu vực và quốc tế Vò trí thuận lợi cho vùng giao lưu kt – vh với các nước kv ở hải đảo BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35 I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ * Là vùng tận cùng phía tây nam của nước ta. - Bắc giáp Campuchia. - Tây nam giáp Vònh Thái Lan - Đông nam giáp biển Đông. - Đông bác giáp vùng Đông nam bộ. BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35 I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ * Là vùng tận cùng phía tây nam của nước ta. - Bắc giáp Campuchia. - Tây nam giáp Vònh Thái Lan - Đông nam giáp biển Đông. - Đông bác giáp vùng Đông nam bộ. * Vò trí đòa lí rất thuận lợi cho phát triển kinh tế. - Liền kề với vùng kinh tế trong điểm miền nam. Khu vực kinh tế năng đôïng Đông Nam Bô. - Mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế – văn hóa với các nước trong khu vực Đông nam á. [...]... cần khắc phuc những khó nhăn trên là gì ? BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ? Dựa vào lược đồ và sgk cho biết vùng đồng bằng sông cửu long gồm mấy tỉnh? Diện tích ? Dân số? Tiết 35 - Diện tích: 39. 734 - Dân số: 16.7 triệu người ( naêm 2002) BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35 BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35III/ ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ Xà HỘITiêu chíĐơn vị ĐBSCL... THỔ? Hãy xác định vị trí giới hạn của vùng đồng bằng sông Cửu Long BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35 Vùng nằm gần với đường giao thông khu vực và quốc tếVị trí thuận lợi cho vùng giao lưu kt – vh với các nước kv ở hải đảo BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35Lũ lụt vào mùa mưa BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔII/... Hoa. - Người dân cần cù, năng động thích ứng linh hoạt với sản xuất hàng hóa, với lũ hàng năm. - Mặt bằng dân trí chöa cao. BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35Hợp tác với các nước thuộc tiểu vùng sông Mê koâng - Việt Nam. - Campuchia. - Thái Lan. - Lào. - Myanma. - Tỉnh Vân Nam –Trung Quốc. Tài nguyên nước của ĐB sông Cửu Long. Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Sông. .. BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 351. Nhiều thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.2. Một số khó khăn: - Mùa khô kéo dài tăng nguy cơ nhiễm phèn, nhiễm mặn. - Diện tích đất phèn, đất mặn lớn. - Lũ kéo dài.I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔII/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN - Các giải pháp vùng đồng bằng sông cửu long cần khắc phuc những khó nhăn trên là gì ? BÀI 35: VÙNG... BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 353. Giải pháp khắc phục: - Phát triển thuỷ lợi cải tạo đất phèn, mặn và Cung cấp nước tưới vào mùa khô. - Chủ động sống chung với lũ.1. Nhiều thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.2. Một số khó khăn:I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔII/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35I/ VỊ TRÍ... thángNghìn đồng Tỉ lệ người biết chữ.%Tuổi thọ trung BìnhNăm Tỉ lệ dân số thành thị%Một số chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội vùng ĐBSCL năm 1999.4071,410,2342,171,117,188,12331,413,3295,090,370,923,6 Đặc điểm địa hình của ĐB sông Cửu Long. - Địa hình khá bằng phẳng, là đồng bằng rộng lớn nhất nước ta, diện tích rộng gần 4 triệu ha. BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35I/... nhit v lng ma B S.Cu Long. Khớ hu BSCLãKhú khnBSCL cú kiu khớ hu gì? BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔII/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN1. Nhiều thuận lợi cho phát triển nông nghiệp: - Đồng bằng rộng, nhiều đất tốt. - Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm - Sông ngòi, kênh rạch chằng chịt mang đến nhiều nguồn lợi. - Đa dạng sinh học trên... sông, phù sa, nước tưới cho nông nghiệp, khai thác và nuôi thuỷ sản, HìnhHình Sông ngòi trong vùng có đặc điểm gì? Nguồn lợi của hệ thống sông ngoi của vùng Những thuận lợi, khó khăn về mặt điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng ĐBSCL.Nhóm 3Biển, hải đảo. BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ? Hãy xác định vị trí giới hạn của vùng đồng. .. LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔ* Là vùng tận cùng phía tây nam của nước ta. - Bắc giáp Campuchia. - Tây nam giáp Vịnh Thái Lan - Đông nam giáp biển Đông. - Đông bác giáp vùng Đông nam bộ. BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔII/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊNIII/ ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ Xà HỘI - Dân số đông trên 16.7 tr người. - Có nhiều dân tộc sinh... hải đảo - Biển ấm, ngư trường rộng lớn nhiều đảo và quần đảo, nguồn hải sản phong phú. BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết 35I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN LÃNH THỔII/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN - Mùa khô hạn hán, thiếu nước tăng nguy cơ nhiễm phèn. - Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm quanh năm - Sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, nguồn nước phong phú.Khí hậu, nước - Đất . BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ? Dựa vào lược đồ và sgk cho biết vùng đồng bằng sông cửu long gồm mấy tỉnh? Diện tích ? Dân số? Tiết 35 - Diện. của vùng đồng bằng sông Cửu Long Đ ô n g B ắ c Vị trí của vùng ĐB SCL. P h í a B ắ c Phía Taây Phía ñoâng nam @ BÀI 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 39 - bài 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, tiết 39 - bài 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, tiết 39 - bài 35: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Bình luận về tài liệu tiet-39-bai-35-vung-dong-bang-song-cuu-long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP