Mau 14-HSB (don tro cap 1 lan).doc

1 764 1
Lưu Thị Quỳnh

Lưu Thị Quỳnh Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,223 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2012, 11:04

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐơn đề nghị hởng trợ cấp bảo hiểm x hội một lầnãKính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố H chớ MinhTên tôi là: . sinh ngày tháng . năm Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: .Cơ quan, đơn vị: .Hiện c trú tại: .Số sổ BHXH: Tổng số thời gian đóng BHXH: . năm thángĐã nghỉ việc bảo lu thời gian đóng BHXH từ: Sau thời gian nghỉ việc theo quy định không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, tôi làm đơn này đề nghị đợc hởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.Đề nghị Bảo hiểm xã hội Tp. H Chớ Minh xem xét, giải quyết cho tôi đợc h-ởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Nhà nớc ., ngày tháng . năm .Xác nhận của chính quyền địa phơng nơi c trú(Ký, đóng dấu) , ngày . tháng . năm Ngời làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú: Mẫu này áp dụng đối với ngời lao động bảo lu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và ngời lao động khác nghỉ việcMẫu số 14-HSB . lu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và ngời lao động khác nghỉ việcMẫu số 14 -HSB
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau 14-HSB (don tro cap 1 lan).doc, Mau 14-HSB (don tro cap 1 lan).doc, Mau 14-HSB (don tro cap 1 lan).doc

Bình luận về tài liệu mau-14-hsb-don-tro-cap-1-lan-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP