bài 25 nhân giống vật nuôi và thủy sản

20 290 0 Gửi tin nhắn cho Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:28

Bài 25: CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN ĐÀO TH THÀNHỊ L P KTNL 4AỚ I. NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG Pt/c♂ Mc x Mc F1 100% Mc Pt/c♂ Landrat x Landrat F1100% Landrat Em có nhận xét gì về 2 ví dụ trên ? Ví dụ: 1. Khái niệm  Đều Pt/c  Con sinh ra hoàn toàn giống bố mẹ Những ví dụ trên người ta gọi là nhân giống thuần chủng  Bố mẹ đều giống nhau Vậy thế nào gọi là nhân giống thuần chủng ? Hãy lấy thêm vài ví dụ về nhân giống thuần chủng mà em biết ? Là phương pháp cho ghép đôi giao phối giữa 2 cá thể đực và cái cùng giống để có được đời con mang hoàn toàn các đặc tính di truyền của giống đó Pt/c ♂Lợn Ỉ X Lợn Ỉ F1 100% Lợn Ỉ Pt/c ♂ Gà Ri x Gà Ri F1 100% Gà Ri Ví dụ Pt/c Bò Hà Lan x Bò Hà Lan♂ F1 100% Bò Hà Lan 2. Mục đích Quan sát sgk mục 2 hình 25.1 cho biết muc đích của việc nhân giống ? NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG Phát triển nhanh về số lượng Duy trì, cũng cố, nâng cao về chất lượng của giống Hình 25.1 Sơ đồ về mục đích của nhân giống thuần chủng Phục hồi và duy trì các giống vật nuôi có nguy cơ tuyệt chủng Phát triển về số lượng đối với các giống nhập nội Vật nhân giống thuần chủng được người ta ứng dụng trong trường hợp nào ? Pt/c ♂Yooc Sai x Mc F1? Ví dụ Để biết được F1 được như thế nào ta sang mục II II. Lai giống 1. Khái niệm lai giống là phương pháp cho ghép đôi giao phối giữa các cá thể khác nhau nhằm tạo ra con lai mang những tính trạng di truyền mới, tốt hơn bố mẹ  Ví dụ ở nước ta mấy chục năm nay đã áp dụng nhiều công thức lai giống noại nhập với giống nội tất cả các con lai 2. Mục đích  Sử dụng ưu thế lai  Làm thay đổi đặc tính di truyền của giống đã có hoặc tạo ra giống mới Em hãy cho biết ưu thế lai là gì ? Là sức sống của đời con vượt trội cha mẹ, nó thể hiện ở sức chịu đựng , sức sống cao, tốc độ sinh trưởng mạnh, khả năng cho thịt, sữa, trứng, sinh sản hơn bố mẹ Hãy cho biết lai giống khác nhân giống thuần chủng ở những điểm nào ? Nhân giống thuần chủng Nhân giống thuần chủng Lai giống Lai giống -Bố mẹ cùng giống -Con mang đặc tính di truyền Hoàn toàn giống bố mẹ -Duy trì, cũng cố, nâng cao Chất lượng của giống -Bố mẹ khác giống -Con mang những tính trạng di truyền mới, tốt hơn bố mẹ -Sử dụng được ưu thế lai [...]... lượng của giống Hình 25. 1 Sơ đồ về mục đích của nhân giống thuần chủng b )Lai gây thànhEm hãy so sánh sơ đồ hinh 25. 3 và hinh 25. 4 trong SGK Giống nhau: đều là phép lai của 3 giống Lai kinh tế: con lai Dùng làm thương phâmLai gây thành :con lai dùng làm giống (F2 được nhân thuần, chọn lọc)Khác nhau Vậy thế nào gọi là nhân giống thuần chủng ?Hãy lấy thêm vài ví dụ về nhân giống thuần... để sử dụng F2 làm giống ? :Yooc Sai x Móng CáiF1(1/2 yooc sai,1/2 Móng Cái) x Landrtat F2(1/4 Yooc sai,1/4 Móng cái,1/2 LandratVí dụĐể trả lời được câu hỏi trên chúng ta cùng tìm hiểu mục 3b Hình 25. 4 Một công thức lai kinh tế phức tạp Hình 25. 3 Sơ đồ lai kinh tế phức tạpX X 2. Mục đíchQuan sát sgk mục 2 hình 25. 1 cho biết muc đích của việc nhân giống ?NHÂN GIỐNGTHUẦN CHỦNGPhát... Phục hồi và duy trì các giống vật nuôi có nguy cơ tuyệt chủngPhát triển về số lượng đối với các giống nhập nội Vật nhân giống thuần chủng được người ta ứng dụng trong trường hợp nào ?Pt/c ♂Yooc Sai x McF1?Ví dụĐể biết được F1 được như thế nào ta sang mục II... thể đực và cái cùng giống để có được đời con mang hoàn toàn các đặc tính di truyền của giống đó 2. Mục đích Sử dụng ưu thế laiLàm thay đổi đặc tính di truyền của giống đã có hoặc tạo ra giống mớiEm hãy cho biết ưu thế lai là gì ?Là sức sống của đời con vượt trội cha mẹ, nó thể hiện ở sức chịu đựng , sức sống cao, tốc độ sinh trưởng mạnh, khả năng cho thịt, sữa, trứng, sinh sản hơn... chịu đựng , sức sống cao, tốc độ sinh trưởng mạnh, khả năng cho thịt, sữa, trứng, sinh sản hơn bố mẹ I. NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNGPt/c♂ Mc x Mc F1 100% McPt/c♂ Landrat x Landrat F1100% LandratEm có nhận xét gì về 2 ví dụ trên ?Ví dụ:1. Khái niệm F1X Giống địa phương Giống ngoạiHình 25. 2 Sơ đồ lai kinh tế đơn giản . Bài 25: CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN ĐÀO TH THÀNHỊ L P KTNL 4AỚ I. NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG Pt/c♂ Mc x Mc. sinh sản hơn bố mẹ Hãy cho biết lai giống khác nhân giống thuần chủng ở những điểm nào ? Nhân giống thuần chủng Nhân giống thuần chủng Lai giống Lai giống
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 25 nhân giống vật nuôi và thủy sản, bài 25 nhân giống vật nuôi và thủy sản, bài 25 nhân giống vật nuôi và thủy sản

Bình luận về tài liệu bai-25-nhan-giong-vat-nuoi-va-thuy-san

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP