tap doc lop 1: hoa ngoc lan

Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar(9632 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 117
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:27

Mô tả: Tr ng Ti u h c A xuân Phongườ ể ọ Phòng Giáo d c - Đào t o huy n Xuân Tr ngụ ạ ệ ườ Bài: Hoa ng c lanọ Giáo viên th c hi n: Th Thanh Thúyự ệ Đỗ ị Ki m tra bài cể ũ Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ c ậ ọ B ng ã làm gì giúp m n u c m?ố đ để ẹ ấ ơ Hoa ng c lanọ Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ c ậ ọ B c ứ tranh v c nh ẽ ả gì? Hoa ng c lanọ ở ngay đ u hè nh b em có m t ầ à à ộ cây hoa ng c lan. Thân cây cao, to, v ọ ỏ b c tr ng. Lá d y, c b ng b n tay, xanh ạ ắ à ỡ ằ à th m.ẫ Hoa lan l p ló qua k lá. N hoa xinh xinh, tr ng ấ ẽ ụ ắ ng n. Khi hoa n , cánh hoa xòe ra duyên dáng. H ng lan ầ ở ươ ngan ngát, t a kh p v n, kh p nhà.ỏ ắ ườ ắ Vào mùa lan, sáng sáng, bà th ng cài m t búp lan ườ ộ lên mái tóc em. Tìm trong bài các ti ng ế có ch a ph âm đ u ứ ụ ầ l? Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ c ậ ọ hoa ng c lanọ Lá dày l p lóấ Tìm các ti ng có ế ch a v n ứ ầ ăng ở trong bài? v b c tr ngỏ ạ ắ Tìm ti p trong bài ế các ti ng có ch a ế ứ v n ầ ăp? kh pắ kh pắ sáng sáng Tìm hi u bài Luy n cể ệ đọ - hoa ng c lan ọ - lá dày - l p ló ấ - v b c tr ngỏ ạ ắ - kh p ắ Hoa ng c lanọ Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ cậ ọ - sáng sáng Hoa ng c lanọ Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ c ậ ọ ngay đ u hè nhà bà em có m t cây hoa ng c lan.Ở ầ ộ ọ Hoa ng c lanọ Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ c ậ ọ Vào mùa lan,sáng sáng,bà th ng cài m t ườ ộ búp lan lên mái tóc em. ngay đ u hè nhà bà em có m t cây hoa Ở ầ ộ ng c lan. Thân cây cao to, v b c tr ng. Lá dày, c ọ ỏ ạ ắ ỡ b ng bàn tay, xanh th m.ằ ẫ Hoa lan l p ló qua k lá. N hoa xinh xinh, ấ ẽ ụ tr ng ng n. Khi hoa n , cánh xòe ra duyên dáng. ắ ầ ở H ng lan ngan ngát, t a kh p v n, kh p nhà.ươ ỏ ắ ườ ắ Hoa ng c lanọ Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ cậ ọ Tìm hi u bài Luy n cể ệ đọ - hoa ng c lan ọ - lá dày - l p ló ấ - v b c tr ngỏ ạ ắ - kh p ắ - l p ló ấ - sáng sáng Gi i laoả Hoa ng c lanọ Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ c ậ ọ Vào mùa lan,sáng sáng,bà th ng cài m t ườ ộ búp lan lên mái tóc em. ngay đ u hè nhà bà em có m t cây hoa Ở ầ ộ ng c lan. Thân cây cao to, v b c tr ng. Lá dày, c ọ ỏ ạ ắ ỡ b ng bàn tay, xanh th m.ằ ẫ Hoa lan l p ló qua k lá. N hoa xinh xinh, ấ ẽ ụ tr ng ng n. Khi hoa n , cánh xòe ra duyên dáng. ắ ầ ở H ng lan ngan ngát, t a kh p v n, kh p nhà.ươ ỏ ắ ườ ắ . đọ - hoa ng c lan ọ - lá dày - l p ló ấ - v b c tr ngỏ ạ ắ - kh p ắ Hoa ng c lan Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ cậ ọ - sáng sáng Hoa ng c lan . có m t cây hoa ng c lan. Ở ầ ộ ọ Hoa ng c lan Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ c ậ ọ Vào mùa lan, sáng sáng,bà th ng cài m t ườ ộ búp lan lên mái

— Xem thêm —

Xem thêm: tap doc lop 1: hoa ngoc lan, tap doc lop 1: hoa ngoc lan, tap doc lop 1: hoa ngoc lan

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.141088962555 s. Memory usage = 17.56 MB