tap doc lop 1: hoa ngoc lan

Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar(11486 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 641
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:27

Mô tả: Tr ng Ti u h c A xuân Phongườ ể ọ Phòng Giáo d c - Đào t o huy n Xuân Tr ngụ ạ ệ ườ Bài: Hoa ng c lanọ Giáo viên th c hi n: Th Thanh Thúyự ệ Đỗ ị Ki m tra bài cể ũ Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ c ậ ọ B ng ã làm gì giúp m n u c m?ố đ để ẹ ấ ơ Hoa ng c lanọ Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ c ậ ọ B c ứ tranh v c nh ẽ ả gì? Hoa ng c lanọ ở ngay đ u hè nh b em có m t ầ à à ộ cây hoa ng c lan. Thân cây cao, to, v ọ ỏ b c tr ng. Lá d y, c b ng b n tay, xanh ạ ắ à ỡ ằ à th m.ẫ Hoa lan l p ló qua k lá. N hoa xinh xinh, tr ng ấ ẽ ụ ắ ng n. Khi hoa n , cánh hoa xòe ra duyên dáng. H ng lan ầ ở ươ ngan ngát, t a kh p v n, kh p nhà.ỏ ắ ườ ắ Vào mùa lan, sáng sáng, bà th ng cài m t búp lan ườ ộ lên mái tóc em. Tìm trong bài các ti ng ế có ch a ph âm đ u ứ ụ ầ l? Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ c ậ ọ hoa ng c lanọ Lá dày l p lóấ Tìm các ti ng có ế ch a v n ứ ầ ăng ở trong bài? v b c tr ngỏ ạ ắ Tìm ti p trong bài ế các ti ng có ch a ế ứ v n ầ ăp? kh pắ kh pắ sáng sáng Tìm hi u bài Luy n cể ệ đọ - hoa ng c lan ọ - lá dày - l p ló ấ - v b c tr ngỏ ạ ắ - kh p ắ Hoa ng c lanọ Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ cậ ọ - sáng sáng Hoa ng c lanọ Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ c ậ ọ ngay đ u hè nhà bà em có m t cây hoa ng c lan.Ở ầ ộ ọ Hoa ng c lanọ Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ c ậ ọ Vào mùa lan,sáng sáng,bà th ng cài m t ườ ộ búp lan lên mái tóc em. ngay đ u hè nhà bà em có m t cây hoa Ở ầ ộ ng c lan. Thân cây cao to, v b c tr ng. Lá dày, c ọ ỏ ạ ắ ỡ b ng bàn tay, xanh th m.ằ ẫ Hoa lan l p ló qua k lá. N hoa xinh xinh, ấ ẽ ụ tr ng ng n. Khi hoa n , cánh xòe ra duyên dáng. ắ ầ ở H ng lan ngan ngát, t a kh p v n, kh p nhà.ươ ỏ ắ ườ ắ Hoa ng c lanọ Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ cậ ọ Tìm hi u bài Luy n cể ệ đọ - hoa ng c lan ọ - lá dày - l p ló ấ - v b c tr ngỏ ạ ắ - kh p ắ - l p ló ấ - sáng sáng Gi i laoả Hoa ng c lanọ Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ c ậ ọ Vào mùa lan,sáng sáng,bà th ng cài m t ườ ộ búp lan lên mái tóc em. ngay đ u hè nhà bà em có m t cây hoa Ở ầ ộ ng c lan. Thân cây cao to, v b c tr ng. Lá dày, c ọ ỏ ạ ắ ỡ b ng bàn tay, xanh th m.ằ ẫ Hoa lan l p ló qua k lá. N hoa xinh xinh, ấ ẽ ụ tr ng ng n. Khi hoa n , cánh xòe ra duyên dáng. ắ ầ ở H ng lan ngan ngát, t a kh p v n, kh p nhà.ươ ỏ ắ ườ ắ . đọ - hoa ng c lan ọ - lá dày - l p ló ấ - v b c tr ngỏ ạ ắ - kh p ắ Hoa ng c lan Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ cậ ọ - sáng sáng Hoa ng c lan . có m t cây hoa ng c lan. Ở ầ ộ ọ Hoa ng c lan Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ T p đ c ậ ọ Vào mùa lan, sáng sáng,bà th ng cài m t ườ ộ búp lan lên mái

— Xem thêm —

Xem thêm: tap doc lop 1: hoa ngoc lan, tap doc lop 1: hoa ngoc lan, tap doc lop 1: hoa ngoc lan

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tap-doc-lop-1-hoa-ngoc-lan

Đăng ký

Generate time = 0.19537210464478 s. Memory usage = 18.53 MB