BỘ ĐỀ VMH MÔN VẬT LÝ THPT QUỐC GIA 2018 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT SỐ 01

17 235 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:21

Dưới đây là Bộ đề thi chuẩn cấu trúc , mức độ phân ban nội dung chuẩn của kì thi THPT Quốc Gia môn Vật lý 2018. Nội dung của đề bao gồm kiến thức vật lý lớp 11 + lớp 12. Trong đó,chương trình lớp 12 chiếm 70% , lớp 11 chiếm 30% . Trải dài trong 27 chuyên đề ôn luyện tại trung tâm luyện thi Vật Lý của thầy Vũ Mạnh Hiếu GV ôn luyện thi nhiều năm cho khối chuyên Lý THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội. BỘ ĐỀ VMH 2018 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 ĐỀ TIẾN ĐỘ THÁNG 10 Bài thi môn: Vật ( Đề thi trang ) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề Họ tên thí sinh:………………………………………… Mã đề thi: 304 Số báo danh: ……………………………………………… Câu 1: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi: A.ngược pha với vận tốc C.sớm pha B.cùng pha với vận tốc  so với vận tốc D.trễ pha  so với vận tốc Câu 2: Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo độ cứng 36 N/m vật nhỏ khối lượng 100 g.Lấy  = 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A.12 Hz B.3 Hz C.6 Hz D.1 Hz Câu 3: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài cm Khi qua vị trí cân vận tốc độ lớn 0, 4 (m/s) Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cm theo chiều dương Phương trình dao động vật là:  A x  cos(10 t  ) (cm)  B x  cos(20 t  ) (cm)  C x  cos(20 t  ) (cm)  D x  cos(10 t  ) (cm) 6 6 Câu 4: Thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn sóng kết hợp pha S1 S Những điểm nằm đường trung trực S S sẽ: A.dao động với biên độ cực đại B.dao động với biên độ cực tiểu C.là điểm không dao động D.dao động với biên độ chưa thể xác định Câu 5: Một người quan sát phao mặt biển thấy nhô lên cao 10 lần 18 s, khoảng cách hai sóng kề m.Tốc độ truyền sóng mặt biển là: A.2 m/s B.1 m/s C.4 m/s D.4,5 m/s Câu 6: Trên sợi dây sóng dừng với bước sóng λ Khoảng cách hai nút sóng liền kề là: A.0,5λ B.2λ C.0,25λ D.λ Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983.901.087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 Câu 7: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích tụ điện biến thiên với chu kì T Năng lượng điện trường tụ điện A.biến thiên tuần hoàn với chu kì 2T B.biến thiên tuần hoàn với chu kì T C.không biến thiên theo thời gian D.biến thiên tuần hoàn với chu kì T/2 Câu 8: Trong mạch dao động LC dao động điện từ tự ( dao động riêng ) với tần số góc ω= 10 rad/s Điện tích cực đại tụ điện 109 C Khi cường độ dòng điện mạch 106 A điện tích tụ điện là: A.6 10 10 C B.8 10 10 C C.4 10 10 C D.2 10 10 C Câu 9: Một ấm đun nước ghi 200 V – 800 W, độ tự cảm nhỏ không đáng kể, mắc vào điện áp xoay chiều u  200 cos(100 t ) (V) Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua ấm dạng:  A i  sin(100 t  ) (A)  C i  cos(100 t  ) (A)  B i  sin(100 t  ) (A)  D i  cos(100 t  ) (A) Câu 10: Một đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện mắc vào điện áp tức thời u  150 cos(100 t ) (V) Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây U RL =200 V hai đầu tụ điện U C = 250 V Hệ số công suất mạch là: A.0,707 B.0,6 C.0,8 D.0,866 Câu 11: Phát biểu sau máy biến áp? A.là máy tăng áp số vòng cuộn cấp lớn số vòng cuộn thứ cấp B.biến đổi điện áp xoay chiều tần số C.cuộn cấp nối với tải tiêu thụ,cuộn thứ cấp nối với nguồn D.ứng dụng quan trọng máy biến áp làm giảm hao phí truyển tải điện Câu 12: Ánh sáng vàng bước sóng chân không 0,5893 μm Tần số ánh sáng vàng là: A.5,09 1014 Hz B.5,05 1014 Hz C.6,01 1014 Hz D.5,16 1014 Hz Câu 13: Tia sau chất khác với tia lại ? A.Tia tử ngoại B.Tia catôt C.Tia X D.Tia gamma Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983.901.087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 Câu 14: Hiện đèn LED bước nhảy vọt ứng dụng vào đời sống cách rộng rãi phận hiển thị thiết bị điện tử, đèn quảng cáo, đèn giao thông, trang trí nội thất, ngoại thất…Nguyên hoạt động đèn LED dựa vào tượng: A.quang phát quang B.Catôt phát quang C.điện phát quang D.hóa phát quang Câu 15: Một kim loại công thoát electron A=6,625 eV Lần lượt chiếu vào cầu làm kim loại xạ điện từ bước sóng: 1 =0,1875 μm; 2 =0,1925 μm; 3 =0,1685 μm Hỏi bước sóng gây tượng quang điện ? A 2 ; 3 B 1; 3 C 3 D 1; 2 ; 3 Câu 16: Hạt nhân X bền vững hạt nhân Y vì: A.Nguyên tử số hạt nhân X lớn nguyên tử số hạt nhân Y B.Số khối hạt nhân X lớn số khối hạt nhân Y C.Năng lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y D.Tỉ số lượng liên kết số khối hạt nhân X lớn hạt nhân Y Câu 17: Thực chất phóng xạ   là: A.Một prôtôn biến thành nơtrôn hạt khác B.Một phôtôn biến thành êlectrôn hạt khác C.Một nơtrôn biến thành prôtôn hạt khác D.Một phôtôn biến thành nơtrôn hạt khác Câu 18: Tại mặt chất lỏng hai nguồn phát sóng kết hợp A, B cách 16 cm, dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt chất lỏng với phương trình u A  cos(40 t ) (cm) uB  cos(40 t   ) (cm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40 cm/s Gọi M điểm thuộc mặt chất lỏng, nằm đường thẳng Ax vuông góc với AB, cách A đoạn ngắn mà phần tử chất lỏng M dao động với biên độ cực đại Khoảng cách AM A.1,42 cm B.2,14 cm C.2,07 cm D.1,03 cm Câu 19: Cho 1u=1,66055 10 27 kg; c=3 108 m/s; 1eV =1,6 10 19 J Hạt prôtôn khối lượng m p =1,007276 u, lượng nghỉ là: A.940,8 MeV B.9,804 MeV C.94,08 MeV D.980,4 MeV Câu 20: Một lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm cố định,dao động điều hòa với chu kì T.Biết chu kì dao động,tỉ số khoảng thời gian lò xo bị dãn khoảng thời Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983.901.087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 gian lò xo bị nén 2.Gọi F độ lớn lực đàn hồi lò xo tác dụng lên vật trình dao động, Fmax giá trị lớn F Trong chu kì dao động, khoảng thời gian mà F≤ Fmax A.0,15T B.0,19T C.0,09T D 0,42T Câu 21: Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kì T, lệch pha  với biên độ A 2A, hai trục tọa độ song song chiều, gốc tọa độ nằm đường vuông góc chung Khoảng thời gian nhỏ hai lần chúng ngang là: A T B.T C T D T Câu 22: Các mức lượng trạng thái dừng nguyên tử Hidrô xác định biểu thức E   13, n2 (eV) với n ∈ N * Nguyên tử trạng thái kích thích thứ Kích thích nguyên tử để bán kính quỹ đạo tăng lần Tỉ số bước sóng hồng ngoại lớn bước sóng nhìn thấy nhỏ mà nguyên tử phát bằng: A 20 11 B 200 111 C 200 11 D 100 11 Câu 23: Một tế bào quang điện catôt làm Asen công thoát electron 5,15 eV Chiếu vào catôt chùm xạ điện từ bước sóng 0,2μm nối tế bào quang điện với nguồn điện chiều Mỗi giây catôt nhận lượng chùm sáng 0,3 mJ, cường độ dòng quang điện bão hòa 4,5 106 C Hiệu suất lượng tử là: A.9,4% B.0,094% C.0,186% D.0,94% Câu 24: Nếu tốc độ quay rôto tăng thêm 60 vòng/phút tần số dòng điện xoay chiều máy phát tăng từ 50 Hz đến 60 Hz suất điện động hiệu dụng máy thay đổi 40 V so với ban đầu.Hỏi tiếp tục tăng tốc độ rôto thêm 60 vòng/phút suất điện động hiệu dụng máy phát là: A.280 V B.240 V C.400 V D.320 V Câu 25: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng,hai khe cách khoảng a=0,5 mm,mặt phẳng chứa hai khe cách quan sát khoảng D=1 m Chiếu vào khe F đồng thời hai xạ bước sóng 1 =0,3 μm 2 =0,4 μm.Trên vùng giao thoa rộng 10 mm, mắt ta quan sát tối đa vị trí vân sáng ? A.25 B.17 C.13 D.30 Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983.901.087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 Câu 26: Tại nơi hai lắc đơn dao động với biên độ nhỏ Trong khoảng thời gian, người ta thấy lắc thứ thực dao động, lắc thứ hai thực dao động Tổng chiều dài hai lắc 164 cm Chiều dài lắc là: A l1  100m, l2  6, 4m B l1  64cm, l2  100cm C l1  1, 00m, l2  64cm D l1  6, 4cm, l2  100cm Câu 27: Các tia không bị lệch điện trường từ trường là: A.Tia α β B.Tia γ tia X C.Tia γ tia β D.Tia α, tia γ tia X Câu 28: Ống chuẩn trực máy quang phổ tác dụng: A.tạo chùm tia sáng song song B.tập trung ánh sáng chiếu vào lăng kính C.tăng cường độ sáng D.tán sắc ánh sáng Câu 29: Ba cầu kim loại tích điện +3C , -7C , -4C Nếu cho chúng tiếp xúc điện tích hệ là: A.-8 C B.-11 C C.+14 C D.+3 C Câu 30: Hai cầu nhỏ giống kim loại A B đặt không khí, điện tích : q1 =-3,2 107 C q2 =2,4 107 C, cách khoảng 12 cm Cho hai cầu tiếp xúc điện với đặt chỗ cũ Xác định lực tương tác điện hai cầu sau đó: A.F=1,6 103 N B.F=2 103 N C.F=4 103 N D.F=1 103 N Câu 31: Điện tích điểm q= -3 μC đặt điểm cường độ điện trường E=12 000 V/m, phương thẳng đứng chiều từ xuống Xác định phương chiều độ lớn lực tác dụng lên điện tích q A F phương thẳng đứng, chiều từ xuống dưới, F=0,36 N B F phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, F=0,48 N C F phương thẳng đứng, chiều từ lên trên, F=0,036 N D F phương thẳng đứng, chiều từ lên trên, F= 0,36 N Câu 32: Suất điện động nguồn điện định nghĩa đại lượng đo A.Công lực lạ tác dụng lên điện tích q dương B.Thương số công lực lạ tác dụng lên điện tích q dương C.Thương số lực lạ tác dụng lên điện tích q dương độ lớn điện tích Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983.901.087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 D.Thương số công lực lạ dịch chuyển điện tích q dương nguồn từ cực âm đến cực dương với điện tích Câu 33: Một nguồn điện mắc với biến trở Khi điện trở biến trở 1,65 𝛺 hiệu điện hai cực nguồn 3,3 V, điện trở biến trở 3,5 𝛺 hiệu điện hai cực nguồn 3,5 V Tính suất điện động điện trở nguồn A.r=0,15 𝛺;E= 3,7 V B.r=0,2 𝛺; E= 3,7 V C.r= 0,2 𝛺; E= 4,1 V D.r= 0,15 𝛺;E=4,1 V Câu 34: Một bóng đèn 220 V – 40 W dây tóc làm Wonfram Điện trở dây tóc bóng đèn 20o C Ro =121 𝛺 Tính nhiệt độ dây tóc bóng đèn sáng bình thường? Cho biết hệ số nhiệt điện trở Wonfram α=4,5 103 K 1 A t  2030o C B t  2020o C C t  2040o C D t  2050o C Câu 35: Một electron bay vào không gian từ trường , cảm ứng từ B= 104 (T), với vận tốc ban đầu vo =3,2 106 (m/s) vuông góc với B , khối lượng electron me =9,1 1031 (kg) Bán kính quỹ đạo electron từ trường là: A.R=20,2 cm B.R=18,9 cm C.R= 18,2 cm D.R= 19,8 cm Câu 36: Suất điện động cảm ứng dẫn điện chuyển động tịnh tiến với vận tốc không đổi từ trường không phụ thuộc vào yếu tố sau đây? A.cảm ứng từ từ trường B.vận tốc chuyển động C.chiều dài D.bản chất kim loại làm dẫn Câu 37: Tính vận tốc ánh sáng truyền môi trường nước Biết tia sáng truyền từ không khí với góc tới i = 60 o góc khúc xạ nước r= 40 o Lấy vận tốc ánh sáng không khí c=3 108 m/s A.2,334 108 m/s B 2,227 108 m/s C.2,109 108 m/s D.1,598 108 m/s Câu 38: Chiếu tia sáng từ môi trường chiết suất n1  vào môi trường chiết suất n2 Phản xạ toàn phần xảy góc tới i lớn 60 o Giá trị n2 A n2 < 1,5 B n2 < C n2 > D n2 > 1,5 Câu 39: Nhận xét không ? A.Mắt khoảng nhìn rõ từ 25 cm đến vô cực mắt bình thường B.Mắt khoảng nhìn rõ từ 10 cm đến 50 cm mắt mắc tật cận thị Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983.901.087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 C.Mắt khoảng nhìn rõ từ 80 cm đến vô cực mắt mắc tật viễn thị D.Mắt khoảng nhìn rõ từ 15 cm đến vô cực mắt mắc tật cận thị Câu 40: Mắt cận thị OCv =20 cm Độ tụ kính phải đeo để khắc phục tật này? A.D= -5 dp B.D= -10 dp C.D= +5 dp D.D= +10 dp HẾT - BẢNG ĐÁP ÁN Ở CUỐI TRANG SAU Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983.901.087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 1C 2C 3D 4A 5B 6A 7D 8B 9B 10C 11D 12A 13B 14C 15B 16D 17C 18D 19A 20D 21A 22C 23A 24A 25C 26C 27B 28A 29A 30D 31C 32D 33B 34B 35C 36D 37B 38A 39D 40A Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983.901.087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VMH 2018 - SỐ 01 Câu 1: Áp dụng quy tắc cắt nửa vầng trăng, ta có: v a x Căn vào chiều mũi tên chuyển động vầng trăng, ta thấy: - Gia tốc a di chuyển trước,sau tới vận tốc v,cuối li độ x, đó:   + a sớm pha v góc ; v sớm pha x góc ; a sớm pha x góc π 2 Hoặc : x trễ pha v ; v trễ pha a ; a x ngược pha + vận tốc v luôn vuông pha so với gia tốc a li độ x Chọn đáp án C Câu 2: Tần số dao động lắc là: f  2 k = 2 m 36  Hz 0,1 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số: f '  f  2.3  Hz Chọn đáp án C Câu 3: Biên độ dao động lắc : Tần số góc lắc :   L=2A => A= L   cm 2 vmax 40   10 (rad/s) A  xo  cos( )    x  3cm A      (rad ) Tại thời điểm t = :  =>   0  v    Chọn đáp án D Câu 4: Trong giao thoa với hai nguồn pha, điểm nằm đường trung trực S1S dao động với biên độ cực đại Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983.901.087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 Chọn đáp án A Câu 5: Khoảng thời gian 10 lần nhô : t = (10-1).T=9.T => T= (s) Khoảng cách hai sóng kề m => λ = (m) Tốc độ truyền sóng mặt biển: v   T 2 = =1 (m/s) Chọn đáp án B Câu 6: Trong sóng dừng khoảng cách hai nút sóng liền kề :  Chọn đáp án A Câu 7: Năng lượng điện trường từ trường mạch dao động biến thiên với chu kì T'  T ' ; f  f (T chu kì dao động điện tích q tụ, f tần số dao động điện tích q tụ ) Chọn đáp án D (6.106 )2 Câu 8: Điện tích tụ: q  Qo   (10 )   8.1010 C (10 )  i2 9 Chọn đáp án B Câu 9: Điện trở ấm đun nước: R  U dm 2002   50 Pdm 800 Ấm đun coi điện trở nên biểu thức cường độ dòng điện mạch :  i  cos(100 t )  sin(100 t  ) (A) Chọn đáp án B Câu 10: Điện áp hai đầu cuộn dây: U RL  U R  U L =200 V => U R  U L =40000 (1) Điện áp hai đầu đoạn mạch : U  U R  (U L  UC )2 = 150 V => U R  (U L  U C )2  1502 U L  160(V ) U R  120(V )  U R  U L  2U LU C  U C  1502 =>   Hệ số công suất mạch là: cos( )  R 120   0,8 Z 150 Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983.901.087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 10 Chọn đáp án C Câu 11: + Trong máy biến áp: Cuộn nối với nguồn gọi cuộn cấp, cuộn nối với tải tiêu thụ gọi cuộn thứ cấp + Máy tăng áp ( U  U1 ) số vòng cuộn cấp nhỏ số vòng cuộn thứ cấp +Máy biến áp làm thay đổi điện áp dòng xoay chiều mà không làm thay đổi tần số Chọn đáp án D Câu 12: Tần số ánh sáng vàng: f  c   3.108  5, 09.1014 Hz 0,5893.106 Chọn đáp án A Câu 13: Tia catốt chất dòng electron vận tốc lớn Tia tử ngoại, tia X, tia gam-ma chất sóng điện từ Chọn đáp án B Câu 14: Nguyên hoạt động đèn LED tượng điện phát quang Chọn đáp án C Câu 15: Giới hạn quang điện kim loại trên: o  1, 242  0,1875 m 6, 625 Điều kiện xảy tượng quang điện :   o => Các xạ gây tượng quang điện Chọn đáp án B Câu 16: Độ bền vững hạt nhân phụ thuộc vào lượng liên kết riêng hay phụ thuộc vào tỉ số : m m c ) (   A A Chọn đáp án D Câu 17: Thực chất phóng xạ   là: 01n  10 e  11 p Chọn đáp án C M Câu 18: Ta có: + Bước sóng   v 40   2(cm) f 20 A Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983.901.087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 B 11 +Điều kiện cực đại đường thẳng nối hai nguồn ngược pha: k  0,5  L   k  0,5   8,5  k  7,5  Đường cực đại phía A ứng với k=7  Xét điểm M: MB-MA =(k +0,5)λ=7,5λ=15 (cm) Mà M nằm Ax nên: MB = MA2  AB  MA2  162  MA  15  MA  1,03cm Chọn đáp án D Câu 19: Năng lượng nghỉ prôtôn: Eo  m.c  1, 007276u.c  1, 007276.1, 66055.1027.(3.108 )2  1,506.1010 ( J )  940,8MeV Chọn đáp án A Câu 20: Theo đề : Tỉ số khoảng thời gian lò xo bị dãn khoảng thời gian lò xo bị nén nên độ dãn lò xo VTCB: lo  6 A  A  2.lo Xét điều kiện: F  Fmax  k l  k (lo  A)  k l  k 3lo  l  lo Biểu diễn vị trí ta có: l  1 lo  lo  x  lo 2  x   lo  x   A α Góc quay vật : Cos(180 - α) = x = - => α = 75,52o A  A  ∆φ = 2α = 151,04o =2,636 rad Thời gian vật quét hết góc là: ∆t =     2, 636 T  T  0, 419T 2 2.3,14 Chọn đáp án D Câu 21: Hai dao động lệch pha   nên: x1  A.cos t x2  A.cos(t  ) 3  Khi hai vật ngang nhau, ta có: x1  x2 => A.cos t = A.cos(t  ) Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983.901.087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 12 T  sin t  => t = k ( k  Z ) Vậy khoảng thời gian nhỏ hai lần chúng ngang T (ứng với k=1) Chọn đáp án A Câu 22: Nguyên tử trạng thái kích thích thứ ứng với n=2 ta có: r2  22.ro  4.ro +Bán kính quỹ đạo tăng lên lần nên : rn  9.4.ro  36ro  n  +Bước sóng hồng ngoại lớn ứng với trình chuyển mức từ n=6 n=5 +Bước sóng nhìn thấy nhỏ ứng với trình chuyển mức từ n=6 n=2 -Tỷ số bước sóng hồng ngoại lớn bước sóng nhìn thấy nhỏ mà nguyên tử phát bằng: 1 1 E6  E5  62  52 200    2 E6  E2   11 2 Chọn đáp án C P. 0,3.103.0, 2.106 Câu 23: -Số phôtôn đến catốt : n     3,02.1014 25  h.c 1,9875.10 P -Số electron bứt khỏi catốt là: ne  Hiệu suất lượng tử : H = Ibh 4,5.106   2,8125.1013 19 e 1,6.10 ne 100%  9, 4% n Chọn đáp án A Câu 24: Khi chưa tăng: f  E p.n  50 Hz 60 N B.S 2 f NBS 100  2 Khi tăng tốc độ quay lần thứ : f1  60 Hz  p.(n  60) p.n  p  10   p  60   60 60  n  300 Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983.901.087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 13 Khi tăng tốc độ quay lần thứ 2: f  E2  p.(n  60  60) 10.420   70 Hz 60 60 NBS 2 f 40 2.140   280V 2 Chọn đáp án A Câu 25: Chú ý xạ 1  0,38 m nên thuộc vùng tử ngoại không cho vân sáng i2  2 D a  10  L  0,8mm Số vân màn: N          13 vân  2i  1,  Chọn đáp án C Nhận xét: Dạng tập giao thoa ánh sáng xác định số vân sáng miền x Cái hay nhầm lẫn tập xạ thuộc vùng tử ngoại không cho vân sáng trước giải lưu ý để bước sóng xạ thuộc vùng ánh sáng Công thức tính số vân sáng (số lẻ), vân tối (số chẵn) miền giao thoa L: L N s      2i  L  N t    0,5  2i  Câu 26: Ta T1  2 l1 t   l1 g N1 tương tự l2 N12 N 22 l N  25 Lập tỉ số:      16l1  25l2  (1) l2  N1  16 Theo l1 + l2 =164 cm (2) Từ (1) (2) => l1 =1,00m l2 =64 cm Chọn đáp án C Câu 27: Các tia gamma tia X chất sóng điện từ, hạt mang điện nên không bị lệch điện trường từ trường.Còn tia α tia β hạt mang điện nên chúng bị lệch điện trường từ trường Chọn đáp án B Câu 28: Ống chuẩn trực thiết bị biến chùm sáng tới thành chùm sáng song song vào lăng kính Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983.901.087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 14 Chọn đáp án A Câu 29: Khi cho ba cầu tiếp xúc với điện tích cầu trung hòa cho hệ,do điện tích hệ tổng điện tích cầu: q  q1  q2  q3  3  (7)  (4)  8 C Chọn đáp án A Câu 30: Khi cho hai cầu A B tiếp xúc với giá trị điện tích sau hai cầu trung hòa,dẫn tới q1 = q2 = q1  q2 = 3, 2.107  2, 4.107 = 0,8.107 C Lực tương tác hai cầu : 7 7 k q1.q2 9.10 (0,8).10 (0,8).10 F   1.108 ( N ) r2 (12.102 )2 Chọn đáp án D Câu 31: Điện tích q= -3μC mang giá trị âm, mà Phương – chiều véctơ điện trường E hướng từ xuống theo phương thẳng đứng, nghĩa: cực dương bên – cực âm bên dưới, mà phương , chiều lực F tác dụng lên điện tích âm q theo phương thẳng đứng từ lên Giá trị độ lớn F= q E  3 106.12000  0.036 N Chọn đáp án C Câu 32: Suất điện động nguồn điện định nghĩa đại lượng đo thương số công lực lạ dịch chuyển điện tích q dương nguồn từ cực âm đến cực dương điện tích Chọn đáp án D Câu 33: Ta I1  U1 E 2  3,3  2r  E (1) R1 Rr I2  U2 E 1  3,5  r  E (2) R2 Rr Từ (1) (2) => r = 0,2 𝛺 ; E = 3,7 V Chọn đáp án B Câu 34: Khi đèn sáng bình thường : Rden  Vì Rden  Ro (1   (t  to ))  t  U den 2202   1210 Pden 40 Rden   to  2020o C  Ro  Chọn đáp án B Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983.901.087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 15 Câu 35: - Áp dụng công thức : f  q vB sin   5,12.1017 ( N ) vo -Lực Lorenxơ đóng vai trò lực hướng tâm : f = Fht  m => R= 18,2 (cm) R Chọn đáp án C Câu 36: Chọn đáp án D Câu 37: Ta v  c.sin r sin i c n  => v  = 2,227 108 (m/s) sin r sin i n Chọn đáp án B Câu 38: -Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy truyền ánh sáng từ môi trường chiết suất cao sang môi trường chiết suất thấp -Điều kiện để xảy tượng phản xạ toàn phần i  igh ; sin igh  -Ta : n2  n1 sin igh  n2 n1  1,5 Chọn đáp án A Câu 39: Mắt khoảng nhìn rõ từ 15 cm đến vô cực mắt tốt Chọn đáp án D Câu 40: Ta D =  1   5dp OCV 0, Chọn đáp án A HẾT - Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983.901.087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 16 “Ban đầu bạn tạo thói quen sau thói quen thống trị bạn Hãy tạo thói quen tốt bạn thấy sống bạn tốt ngày.” Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983.901.087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 17 ... Hiếu – SĐT: 0983. 901. 087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VMH 2018 - SỐ 01 Câu 1: Áp dụng quy tắc cắt nửa vầng trăng, ta có: v a x Căn vào chi u mũi tên chuyển... A.Nguyên tử số hạt nhân X lớn nguyên tử số hạt nhân Y B .Số khối hạt nhân X lớn số khối hạt nhân Y C.Năng lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y D.Tỉ số lượng liên kết số khối hạt... phục tật này? A.D= -5 dp B.D= -1 0 dp C.D= +5 dp D.D= +10 dp HẾT - BẢNG ĐÁP ÁN Ở CUỐI TRANG SAU Thầy Vũ Mạnh Hiếu – SĐT: 0983. 901. 087 – Email: Hieumv1811@gmail - Mã đề thi 304 1C 2C
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ VMH MÔN VẬT LÝ THPT QUỐC GIA 2018 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT SỐ 01, BỘ ĐỀ VMH MÔN VẬT LÝ THPT QUỐC GIA 2018 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT SỐ 01

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn