Phương pháp lập và trình bày Bảng cân đối kế toán tổng hợp Phương pháp lập và trình bày Bảng cân đối kế toán tổng hợp.doc

32 1,093 5
Luận văn 6789

Luận văn 6789 Gửi tin nhắn

Tải lên: 3,543 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2012, 17:10

Phương pháp lập và trình bày Bảng cân đối kế toán tổng hợp Phương pháp lập và trình bày Bảng cân đối kế toán tổng hợp Bài tập nhóm Phương pháp lập và trình bày bảng CĐKT tổng hợpDANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM XƯƠNG RỒNG1. Trần Thị Minh Ân 1423218982. Nguyễn Thị Thu Hà (NT) 1423219253. Trần Thị Châu Hiền 1423219454. Từ Thị Mai Hương 1423219585. Nguyễn Châu Ngân 1423220046. Nguyễn Thị Oanh 1423220197. Võ Thị Thảo 1423220468. Nguyễn Thị Thơm 1423220519. Đoàn Thị Thúy 14232206410. Hoàng Thị Thu Thủy 142322068Nhóm Xương Rồng 1 GVHD: Th.S Nguyễn Phi SơnBài tập nhóm Phương pháp lập và trình bày bảng CĐKT tổng hợpBÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓMTên đề tài: Phương pháp lập và trình bày Bảng Cân đối Kế toán tổng hợp. I. Nhiệm vụ được giao:STTHọ và tên Nhiệm vụ được giaoGhi chú1.Trần Thị Minh ÂnVõ Thị ThảoKhái quát chung về Báo cáo tài chính Tổng hợp: mục đích, phạm vi áp dụng, trách nhiệm2. Nguyễn Châu Ngân Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính Tổng hợp3. Trần Thị Châu Hiền Trình tự lập Báo cáo tài chính Tổng hợp4.Nguyễn Thị ThơmHoàng Thị Thu ThủyKhái quát về Bảng cân đối kế toán Tổng hợp: mục đích, ý nghĩa, nội dung, kết cấu5.Nguyễn Thị Thu HàTừ Thị Mai HươngCơ sở lý luận và phương pháp lập Bảng Cân đối kế toán Tổng hợp6.Nguyễn Thị OanhĐoàn Thị ThúyGiải ví dụ minh họaCác bút toán điều chỉnh cho ví dụ minh họaII. Quá trình làm việc nhóm: (Có kèm theo Biên bản Làm việc nhóm ở trang 33)III. Tổng hợp kết quả: (Bài làm hoàn chỉnh: Từ trang 03 đến trang 32)- Giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên- Giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong nội dung của mỗi người- Tổng hợp kết quả và báo cáo trước lớp.IV. Kiến nghị:- Đối với nhóm: Cần nhiệt tình trong các buổi thảo luận, tức là mỗi bạn sẽ phải tìm hiểu rất nhiều sách, báo để làm rõ vấn đề cần giải quyết.- Đối với giảng viên, thành viên nhóm khác: Hy vọng nhóm sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện bài làm của mình. Thư ký Nhóm trưởngNhóm Xương Rồng 2 GVHD: Th.S Nguyễn Phi SơnBài tập nhóm Phương pháp lập và trình bày bảng CĐKT tổng hợpMỤC LỤCMỞ ĐẦU 04Phần I - CỞ SỞ LÝ LUẬN . 05I. KHÁI QT CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 051. Mục đích của Báo cáo tài chính tổng hợp 052. Phạm vi áp dụng . 053. Hệ thống Báo cáo tài chính tổng hợp . 064. Trách nhiêm & thời hạn lập, nộp Báo cáo tài chính tổng hợp . 065. Nơi nhận Báo cáo tài chính tổng hợp . 076. Ngun tắc lập & trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp 07II. TRÌNH TỰ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP . 08III. KHÁI QT VỀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN . 081. Mục đích & ý nghĩa của Bảng Cân đối Kế tốn Tổng hợp 082. Nội dung của Bảng Cân đối Kế tốn Tổng hợp 083. Kết cấu của Bảng Cân đối Kế tốn Tổng hợp 094. Phương pháp lập Bảng Cân đối Kế tốn Tổng hợp . 09IV. NGUN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH GIẢM TRỪ 111. Các chỉ tiêu liên quan đến Bảng Cân đối Kế tốn Tổng hợp . 112. Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán hàng nội bộ Tập đồn . 113. Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán TSCĐ trong nội bộ Tập đồn . 134. Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch chuyển hàng tồn kho thành TSCĐ trong nội bộ Tập đồn 185. Các khoản vay trong nội bộ 216. Các khoản phải thu, phải trả nội bộ . 22Phần II- VẬN DỤNG ĐỂ GIẢI VÍ DỤ 23KẾT LUẬN 31DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 32BIÊN BẢN HỌP NHĨM 33Nhóm Xương Rồng 3 GVHD: Th.S Nguyễn Phi SơnBài tập nhóm Phương pháp lập và trình bày bảng CĐKT tổng hợpLỜI MỞ ĐẦUTrong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì công tác kế toán là công tác quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh gay gắt với nhau, không chỉ các doanh nghiệp tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động mà còn phải quan tâm tới công tác quản lý tài sản và nguồn vốn của mình. Quản lý kinh tế của doanh nghiệp đảm bảo thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển và điều quan trọng là phải tự bù đắp được toàn bộ chi phí của hoạt động sản xuất, kinh doanh và kết quả cuối cùng là phải có lãi. Muốn vậy, doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để quản lý tốt tài sản và nguồn vốn của mình để từ đó tính toán các hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho hiệu quả .Để làm được điều đó, các nhà quản lý doanh nghiệp phải thường xuyên nắm bắt một lượng thông tin kinh tế cần thiết. Các thông tin về thị trường và các thông tin trong nội bộ doanh nghiệp. Vì vậy, một trong những công cụ quản lý kinh tế quan trọng nhất của doanh nghiệp là công tác kế toán. Công tác kế toán có nhiệm vụ cung cấp thông tin một cách kịp thời chính xác đầy đủ số liệu cho các nhà quản lý. Từ đó các nhà quản lý sẽ đưa ra các quyết định phù hợp với sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị trong doanh nghiệp.Bảng cân đối kế toán ở các doanh nghiệp cũng như bảng cân đối kế toán tổng hợp ở các tổng công ty, tập đoàn là tài liệu quan trọng để nghiên cứu , đánh giá tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trình độ sử dụng vốn và triển vọng kinh tế tài chính của doanh nghiệp.Nhận thức được tầm quan trọng của bảng cân đối kế toán, nhóm em đã đi sâu tìm hiểu về lĩnh vực này với đề tài được giao là: "Phương pháp lập và trình bày Bảng cân đối kế toán tổng hợp".Mặc dù đã để tâm nghiên cứu đề tài này nhưng do còn có những hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn, về nguồn tài liệu . nên đề án không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự phê bình và chỉ bảo của Thầy để bài viết có thể hoàn thiện hơn.Nhóm xin chân thành cám ơn !Nhóm Xương Rồng 4 GVHD: Th.S Nguyễn Phi SơnBài tập nhóm Phương pháp lập và trình bày bảng CĐKT tổng hợpNỘI DUNGPhần I – CƠ SỞ LÝ LUẬNI. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢPCác đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc hoặc Tổng công ty nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình không có công ty con, phải lập BCTC tổng hợp, để tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu ở thời điểm lập BCTC, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ báo cáo của toàn đơn vị.Đối với công ty mẹ và tập đoàn vừa phải lập BCTC tổng hợp, vừa phải lập BCTC hợp nhất thì phải lập BCTC tổng hợp trước sau đó mới lập BCTC hợp nhất hoặc BCTC hợp nhất giữa các loại hình hoạt động. Các đơn vị vừa phải lập BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất thì phải tuân thủ các quy định về lập BCTC tổng hợp và các quy định lập BCTC hơp nhất.1. Mục đích của BCTC tổng hợpTổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu ở thời điểm kết thúc năm tài chính, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính của toàn đơn vị.Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính và tình hình kinh doanh năm tài chính của toàn đơn vị. Thông tin của BCTC tổng hợp là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của toàn đơn vị cấp trên, các nhà đầu tư, các chủ sở hữu hiện tại và tương lai và các cơ quan nhà nước quản lý có thẩm quyền…2. Phạm vi áp dụngKết thúc năm tài chính các đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc hoặc tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình không có công ty con phải lập BCTC tổng hợp để phản ánh tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của: - Toàn bộ các đơn vị trong phạm vi quản lý của đơn vị cấp trên bao gồm đơn vị cấp trên và các đơn vị cấp dưới độc lập hoặc hạch toán trực thuộc- Tổng công ty Nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình không có công ty conCác đối tượng trên được gọi chung là đơn vị kế toán cấp trên.Nhóm Xương Rồng 5 GVHD: Th.S Nguyễn Phi SơnBài tập nhóm Phương pháp lập và trình bày bảng CĐKT tổng hợp3. Hệ thống BCTC tổng hợpa. Hệ thống BCTC tổng hợp - Bảng cân đối kế toán tổng hợp Mẫu số B01-DN- Báo cáo KQHĐKD tổng hợp Mẫu số B02-DN- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp Mẫu số B03-DN- Bản thuyết minh BCTC tổng hợp Mẫu số B09-DNb. Hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt Nam được vận dụng chủ yếu - VAS 07: Kế toán khoản đầu tư vào Công ty liên kết- VAS 08: Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh- VAS 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái- VAS 21: Hợp nhất kinh doanh- VAS 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tê.- VAS 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào Công ty Con4. Trách nhiệm và thời hạn lập, nộp BCTC tổng hợpa. Trách nhiệm lập Các đơn vị sau đây phải thực hiện lập BCTC tổng hợp đơn vị kế toán cấp trên ngoài BCTC riêng của đơn vị kế toán cấp trên:- Tổng công ty Nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình không có công ty con;- Đơn vị kế toán cấp trên khác: là những đơn vị kế toán có các đơn vị trực thuộc có lập BCTC;Đơn vị cấp trên phải lập, nộp và công khai BCTC tổng hợp theo quy định của Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán.b. Thời hạn lập và nộp BCTC tổng hợp - BCTC tổng hợp phải lập và nộp vào cuối kỳ kế toán năm tài chính cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.- BCTC tổng hợp phải được công khai trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.5. Nơi nhận BCTC tổng hợpNhóm Xương Rồng 6 GVHD: Th.S Nguyễn Phi SơnBài tập nhóm Phương pháp lập và trình bày bảng CĐKT tổng hợpĐối tượng lập BCTC tổng hợp Thời hạn lập Nơi nhận báo cáoCơ quan TC, cơ quan dăng ký KDCơ quan thuếCơ quan thống kê1. Tổng công ty Nhà nước (thành lập và hoạt động theo mô hình không có công ty con)Năm, Quýx x x2. Đơn vị kế toán cấp trên khác có đơn vị kế toán trực thuộcNăm x x X6. Nguyên tắc lập và trình bày BCTC tổng hợp- Đơn vị kế toán cấp trên khi lập BCTC tổng hợp phải căn cứ vào các bảng BCTC của tất cả các đơn vị kế toán trực thuộc do đơn vị cấp trên quản lý.- Từng chỉ tiêu của từng BCTC tổng hợp được tính toán bằng cách tổng cộng chỉ tiêu tương ứng của tất cả các BCTC của các đơn vị trực thuộc.- Đơn vị kế toán cấp trên không được loại trừ ra khỏi BCTC tổng hợp BCTC của đơn vị trực thuộc có hoạt động kinh doanh khác biệt với hoạt động của các đơn vị trực thuộc khác trong đơn vị.- Đối với các chỉ tiêu đặc biệt chỉ có ở một hoặc một số đơn vị trực thuộc cũng phải được trình bày trên BCTC tổng hợp của đơn vị kế toán cấp trên.- BCTC tổng hợp được lập và trình bày theo nguyên tắc kế toán và nguyên tắc đánh giá như BCTC hàng năm của doanh nghiệp độc lập trên cơ sở tuân thủ Chuẩn mực kế toán.- BCTC tổng hợp được lập trên cơ sở áp dụng chính sách kế toán theo nguyên tắc nhất quán cho các giao dịch và sự kiện cùng loại trong những hoàn cảnh tương tự trong toàn bộ đơn vị.- BCTC của các đơn vị trực thuộc sử dụng để lập BCTC tổng hợp phải được lập cho cùng một kỳ kế toán năm.- Kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị kế toán trưc thuộc được đưa vào BCTC tổng hợp kể từ ngày đơn vị là đơn vị thành viên trực thuộc của đơn vị kế toán cấp trên.II. TRÌNH TỰ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢPNhóm Xương Rồng 7 GVHD: Th.S Nguyễn Phi SơnBài tập nhóm Phương pháp lập và trình bày bảng CĐKT tổng hợp1. Kiểm tra BCTC của từng đơn vị kế tốn trực thuộc, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của Luật kế tốn và Chuẩn mực kế tốn như: phải có đầy đủ từng BCTC; các BCTC được lập cùng kỳ kế tốn năm; chính sách kế tốn để lập các BCTC là thống nhất… Nếu cần điều chỉnh thì thực hiện điều chỉnh trước khi sử dụng để lập BCTC tổng hợp.2. Phân loại kế tốn trực thuộc theo từng hoạt động như: DN sản xuất kinh doanh; hoạt động đầu tư xây dựng và hoạt động sự nghiệp (nếu có). Từng loại hoạt động trên được lập BCTC tổng hợp riêng.3. Đối với các chỉ tiêu phải giảm trừ thì lập Bảng tổng hợp các bút tốn điều chỉnh và thực hiện tính tốn tổng hợp trên chỉ tiêu đó.4. Lập Bảng tổng hợp báo cáo theo từng BCTC (Bảng cân đối kế tốn, Báo cáo KQHĐKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và Bản thuyết minh BCTC) từng chỉ tiêu của từng báo cáo đó.5. Căn cứ kết quả tổng hợp trên Bảng cân đối tổng hợp báo cáo để lập BCTC tổng hợp theo từng báo cáo.III. KHÁI QT VỀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TỔNG HỢP1. Mục đích, ý nghĩa của Bảng CĐKT tổng hợpBảng cân đối kế tốn (BCĐKT) tổng hợp: là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng qt tồn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn vốn hình thành tài sản đó của Doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.Số liệu trên BCĐKT tổng hợp cho biết tồn bộ giá trị sản lượng hiện có của Doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn, và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào BCĐKT có thể nhận xét, đánh giá khái qt tình hình tài chính của Doanh nghiệp đó.2. Nội dung của Bảng CĐKT tổng hợpBCĐKT tổng hợp là hình thức biểu hiện của phương pháp cân đối tổng hợp kế tốn, đồng thời là báo cáo kế tốn chủ yếu nhất, dùng tiền để biểu thị tồn bộ vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh (hai mặt thể hiện của tài sản trong đối tượng kế tốn của Doanh nghiệp) tại thời điểm lập báo cáo.3. Kết cấu của Bảng CĐKT tổng hợpBCĐKT tổng hợp gồm hai phần là phần chính và phần phụ. Phần chính dùng để phản ánh tài sản của Doanh nghiệp theo hai cách biểu thị khác nhau là vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh; còn phần phụ là phần các chỉ tiêu ngồi bảng dùng phản ánh tài sản của đơn vị khác.Nhóm Xương Rồng 8 GVHD: Th.S Nguyễn Phi SơnBài tập nhóm Phương pháp lập và trình bày bảng CĐKT tổng hợpBCĐKT tổng hợp có hai phần và có thể thiết kế mẫu theo hai cách như sau:- Theo hình thức hai bên: “Bên trái – Bên phải”, phần bên trái của BCĐKT tổng hợp phản ánh kết cấu vốn kinh doanh (phần tài sản), phần bên phải phản anh nguồn vốn kinh doanh.- Theo hình thức một bên: “Bên trên – Bên dưới”, tức là cả hai phần tài sản và nguồn vốn được xếp cùng một bên trên BCĐKT tổng hợp, trong đó phần tài sản được lập trước ở bên trên, phần nguồn vốn được lập sau ở bên dưới.Cụ thể về hai phần trong BCĐKT: - Phần tài sản: Các chỉ tiêu ở phần tài sản phán ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của Doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức hình thành tồn tại trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.Tài sản được phân chia thành các mục sau:Loại A: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạnLoại B: Tài sản cố định và đàu tư dài hạn- Phần nguồn vốn: Phản ánh nguồn vốn hình thành tài sản hiện có tại thời điểm báo cáo. Các chỉ tiêu nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý của Doanh nghiệp đối với tài sản đang quản lý và sử dụng ở Doanh nghiệp. Nguồn vốn được chia thành các mục như sau: Loại A: Nợ phải trả Loại B: Nguồn vốn chủ sở hữu.Mỗi phần của BCĐKT đều phản ánh theo ba cột: Mã số; Số đầu năm; Số cuối kỳ (năm, quý)4. Phương pháp lập bảng cân đối kế toán tổng hợpa. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng CĐKT tổng hợp - Đơn vị kế toán cấp trên khi lập Bảng CĐKT tổng hợp phải căn cứ vào các Bảng CĐKT của tất cả các đơn vị kế toán trực thuộc do đơn vị cấp trên quản lý.- Từng chỉ tiêu của từng Bảng CĐKT tổng hợp được tính toán bằng cách tổng cộng chỉ tiêu tương ứng của tất cả các Bảng CĐKT tổng hợp của các đơn vị trực thuộc.- Đơn vị kế toán cấp trên không được loại trừ ra khỏi Bảng CĐKT tổng hợp Bảng CĐKT của đơn vị trực thuộc có hoạt động kinh doanh khác biệt với hoạt động của các đơn vị trực thuộc khác trong đơn vị.- Bảng CĐKT tổng hợp được lập và trình bày theo nguyên tắc kế toán và nguyên tắc đánh giá như Bảng CĐKT hàng năm của doanh nghiệp độc lập trên cơ sở tuân thủ Chuẩn mực kế toán.Nhóm Xương Rồng 9 GVHD: Th.S Nguyễn Phi SơnBài tập nhóm Phương pháp lập và trình bày bảng CĐKT tổng hợp- Bảng CĐKT tổng hợp được lập trên cơ sở áp dụng chính sách kế toán theo nguyên tắc nhất quán cho các giao dịch và sự kiện cùng loại trong những hoàn cảnh tương tự trong toàn bộ đơn vị.- Bảng CĐKT của các đơn vị trực thuộc sử dụng để lập Bảng CĐKT tổng hợp phải được lập cho cùng một kỳ kế toán năm.- Kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị kế toán trưc thuộc được đưa vào Bảng CĐKT tổng hợp kể từ ngày đơn vị là đơn vị thành viên trực thuộc của đơn vị kế toán cấp trên.b. Trình tự lập Bảng CĐKT tổng hợp - Kiểm tra Bảng CĐKT của từng đơn vị kế toán trực thuộc, đảm bảo các Bảng CĐKT được lập theo đúng quy định của Luật kế toán và Chuẩn mực kế toán như: các Bảng CĐKT được lập cùng kỳ kế toán năm; chính sách kế toán để lập các Bảng CĐKT là thống nhất… Nếu cần điều chỉnh thì thực hiện điều chỉnh trước khi sử dụng để lập Bảng CĐKT tổng hợp - Phân loại kế toán trực thuộc theo từng hoạt động như: DN sản xuất kinh doanh; hoạt động đầu tư xây dựng và hoạt động sự nghiệp (nếu có). Từng loại hoạt động trên được lập Bảng CĐKT tổng hợp riêng.- Đối với các chỉ tiêu phải giảm trừ thì lập Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh và thực hiện tính toán tổng hợp trên chỉ tiêu đó.c. Các bước cơ bản khi áp dụng phương pháp tổng hợp Bảng Cân đối kế toán Bước 1: Cộng các chỉ tiêu trong Bảng Cân đối kế toán của Tổng Công ty và các Công ty thành viên trong Tập đoàn.Bước 2: Loại trừ toàn bộ các giao dịch nội bộ trong Tập đoàn, cụ thể như sau:- Doanh thu, giá vốn của hàng hóa, dịch vụ cung cấp giữa các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn, kinh phí quản lý nộp tổng công ty, kinh phí của Công ty thành viên, lãi đi vay và thu nhập từ cho vay giữa các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn phải được loại trừ toàn bộ.- Các khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn đang nằm trong giá trị tài sản (như hàng tồn kho, tài sản cố đinh,…) phải được loại trừ hoàn toàn.- Các khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bô đang phản ảnh trong giá trị tài sản như hàng tồn kho, tài sản cố định phải được laoij bỏ trừ khi chi phí tạo nên khoản lỗ đó không thể thu hồi được.Nhóm Xương Rồng 10 GVHD: Th.S Nguyễn Phi Sơn[...]... chính tổng hợp 064. Trách nhiêm & thời hạn lập, nộp Báo cáo tài chính tổng hợp 065. Nơi nhận Báo cáo tài chính tổng hợp 076. Nguyên tắc lập & trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp 07II. TRÌNH TỰ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 08III. KHÁI QUÁT VỀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN 081. Mục đích & ý nghĩa của Bảng Cân đối Kế toán Tổng hợp 082. Nội dung của Bảng Cân đối Kế toán Tổng hợp 083. Kết cấu... trên Bảng Cân đối kế toán giữa các đơn vị trong cùng Tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn.Bước 3: Lập các Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh và Bảng tổng hợp các chỉ tiêu Tổng hợp. Bước 4: Lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp căn cứ vào bảng tổng hợp các chỉ tiêu tổng hợp sau khi đã được điều chỉnh và loại trừ.IV. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH GIẢM TRỪ1. Các chỉ tiêu liên quan đến BCĐKT tổng. .. chuyển tiền tệ, và Bản thuyết minh BCTC) từng chỉ tiêu của từng báo cáo đó.5. Căn cứ kết quả tổng hợp trên Bảng cân đối tổng hợp báo cáo để lập BCTC tổng hợp theo từng báo cáo.III. KHÁI QUÁT VỀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TỔNG HỢP1. Mục đích, ý nghĩa của Bảng CĐKT tổng hợp Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) tổng hợp: là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn vốn... Nguyễn Phi Sơn Bài tập nhóm Phương pháp lập và trình bày bảng CĐKT tổng hợp KẾT LUẬNĐể trở thành công cụ quản lý có hiệu lực, đặc biệt là Bảng cân đối kế tốn nói chung và Bảng cân đối kế tốn tổng hợp nói riêng phải ln được cải thiện và hồn thiện nhằm đáp ứng công tác quản lý trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Bảng cân đối kế toán tổng hợp là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, việc hạch tốn đầy đủ,... Tổng hợp: mục đích, phạm vi áp dụng, trách nhiệm2. Nguyễn Châu Ngân Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính Tổng hợp 3. Trần Thị Châu Hiền Trình tự lập Báo cáo tài chính Tổng hợp 4.Nguyễn Thị ThơmHồng Thị Thu ThủyKhái qt về Bảng cân đối kế tốn Tổng hợp: mục đích, ý nghĩa, nội dung, kết cấu5.Nguyễn Thị Thu HàTừ Thị Mai HươngCơ sở lý luận và phương pháp lập Bảng Cân đối kế tốn Tổng hợp 6.Nguyễn... Tổng hợp 083. Kết cấu của Bảng Cân đối Kế toán Tổng hợp 094. Phương pháp lập Bảng Cân đối Kế toán Tổng hợp 09IV. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH GIẢM TRỪ 111. Các chỉ tiêu liên quan đến Bảng Cân đối Kế toán Tổng hợp 112. Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán hàng nội bộ Tập đoàn 113. Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán TSCĐ trong nội bộ Tập đoàn 134. Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của... sổ của TSCĐ xét trên phương diện Tập đồn sẽ lớn hơn cơ sở tính thuế của nó nên Báo cáo tài chính tổng hợp phải phản ánh được phần thuế thu nhập hỗn Nhóm Xương Rồng 13 GVHD: Th.S Nguyễn Phi Sơn Bài tập nhóm Phương pháp lập và trình bày bảng CĐKT tổng hợp BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓMTên đề tài: Phương pháp lập và trình bày Bảng Cân đối Kế tốn tổng hợp. I. Nhiệm vụ được giao:STTHọ và tên Nhiệm vụ được... Rồng 4 GVHD: Th.S Nguyễn Phi Sơn Bài tập nhóm Phương pháp lập và trình bày bảng CĐKT tổng hợp 6. TS thuế thu nhập hoãn laị 262 48.476.250 21.500.000 7. Vay và nợ ngắn hạn311 3.500.000 8. Phải trả nội bộ317 1.083.910.000 Bước 4: Lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp căn cứ vào bảng tổng hợp các chỉ tiêu tổng hợp sau khi đã được điều chỉnh và loại trừ. Nhóm Xương Rồng 30 GVHD: Th.S... tập nhóm Phương pháp lập và trình bày bảng CĐKT tổng hợp 1. Kiểm tra BCTC của từng đơn vị kế toán trực thuộc, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của Luật kế toán và Chuẩn mực kế tốn như: phải có đầy đủ từng BCTC; các BCTC được lập cùng kỳ kế toán năm; chính sách kế tốn để lập các BCTC là thống nhất… Nếu cần điều chỉnh thì thực hiện điều chỉnh trước khi sử dụng để lập BCTC tổng hợp. 2.... BCTC tổng hợp, để tổng hợp và trình bày một cách tổng qt, tồn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu ở thời điểm lập BCTC, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ báo cáo của tồn đơn vị. Đối với cơng ty mẹ và tập đoàn vừa phải lập BCTC tổng hợp, vừa phải lập BCTC hợp nhất thì phải lập BCTC tổng hợp trước sau đó mới lập BCTC hợp nhất hoặc BCTC hợp . quý)4. Phương pháp lập bảng cân đối kế toán tổng hợpa. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng CĐKT tổng hợp - Đơn vị kế toán cấp trên khi lập Bảng CĐKT tổng hợp. Phương pháp lập và trình bày bảng CĐKT tổng hợpBÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓMTên đề tài: Phương pháp lập và trình bày Bảng Cân đối Kế toán tổng hợp. I.
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp lập và trình bày Bảng cân đối kế toán tổng hợp Phương pháp lập và trình bày Bảng cân đối kế toán tổng hợp.doc, Phương pháp lập và trình bày Bảng cân đối kế toán tổng hợp Phương pháp lập và trình bày Bảng cân đối kế toán tổng hợp.doc, Phương pháp lập và trình bày Bảng cân đối kế toán tổng hợp Phương pháp lập và trình bày Bảng cân đối kế toán tổng hợp.doc

Bình luận về tài liệu phuong-phap-lap-va-trinh-bay-bang-can-doi-ke-toan-tong-hop-phuong-phap-lap-va-trinh-bay-bang-can-doi-ke-toan-tong-hop-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP