Báo cáo Thực hành Hóa học 9

3 7,363 99
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:25

BÁO CÁO THỰC HÀNH HOÁ HỌC LỚP 9 STT Tên thí nghiệm Mục đích thí nghiệm Cách tiến hành Hiện tượng quan sát Kết quả-Giải thích phương trình hoá học 1/ Phản ứng của canxi oxit với nước. -Củng cố, khắc sâu kiến thức về tính chất hoá học của oxit. -Rèn kĩ năng thí nghiệm thực hành hoá học. -Giáo dục tính cẩn thận, tiếc kiệm trong học tập và thực hành hoá học. -Cho 1 mẫu nhỏ CaO vào ống nghiệm, cho khoảng 1ml nước vào, lắc nhẹ. -Thử dd với phenol phtalein. -CaO tan, thu được dd trắng đục. -Phenol phtalein không màu hoá đỏ hồng. -Phản ứng CaO với nước toả nhiệt, tạo dd bazơ: CaO(r) + H 2 O(l) → Ca(OH) 2 (dd) -dd Ca(OH) 2 làm phenol phtalein không màu hoá đỏ. 2/ Phản ứng của điphotpho pentaoxit với nước. -Củng cố, khắc sâu kiến thức về tính chất hoá học của oxit. -Rèn kĩ năng thí nghiệm thực hành hoá học. -Giáo dục tính cẩn thận, tiếc kiệm trong học tập và thực hành hoá học. -Cho vào bình tam giác một ít nước. -Đốt 1 muỗng Pđỏ trên ngọn lửa đèn cồn rồi đưa nhanh vào bình tam giác -Thử dd bằng chỉ thị pH. -Pđỏ cháy trong kk tạo khói trắng dày đặc rồi tan trong nước. -Chỉ thị pH hoá đỏ. -Pđỏ cháy tạo P 2 O 5 dưới dạng khói trắng: 4P(r) + 5O 2 (k) → 2P 2 O 5 (r) -P 2 O 5 tác dụng với nước tạo dd axit: P 2 O 5 (r) + 3H 2 O(l) → 2H 3 PO 4 (dd) -dd H 3 PO 4 làm chỉ thị pH hoá đỏ. 3/ Natri hiđroxit tác dụng với muối sắt (III) clorua. -Củng cố, khắc sâu kiến thức về tính chất hoá học của bazơ. -Rèn kĩ năng thí nghiệm thực hành hoá học. -Giáo dục tính cẩn thận, tiếc kiệm trong học tập và thực hành hoá học. -Cho khoảng 1ml dd FeCl 3 vào ống nghiệm. -Cho vài giọt dd NaOH vào, lắc nhẹ. Thấy kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện. Dd NaOH tác dụng với dd FeCl 3 tạo kết tủa nâu đỏ: 3NaOH(dd) + FeCl 3 (dd) →3NaCl(dd) + Fe(OH) 3 (r) 4/ Đồng(II)hiđroxit tác dụng với axit clo -Khắc sâu kiến thức về tính chất hoá học của bazơ. -Cho 1 muỗng Cu(OH) 2 đã điều chế sẳn vào ống Chất rắn Cu(OH) 2 màu xanh lơ tan trong dd Chất rắn Cu(OH) 2 tan trong dd axit: hiđric. -Rèn kĩ năng thí nghiệm thực hành hoá học. -Giáo dục tính cẩn thận, tiếc kiệm trong học tập và thực hành hoá học. nghiệm. -Cho vài giọt dd HCl vào, lắc nhẹ. HCl tạo dd có màu xanh lam nhạt. Cu(OH) 2 (r) + 2HCl(dd) → CuCl 2 (dd) + 2H 2 O(l) Dd muối đồng (II) có màu xanh lam. 5/ Đồng(II)sunfat tác dụng với kim loại sắt. -Củng cố, khắc sâu kiến thức về tính chất hoá học của muối. -Rèn kĩ năng thí nghiệm thực hành hoá học. -Giáo dục tính cẩn thận, tiếc kiệm trong học tập và thực hành hoá học. -Cho vào ống nghiệm khoảng 1ml dd CuSO 4 . -Cho vào đó 1 đinh sắt, để chừng vài phút. Chất rắn màu đỏ bám lên đinh sắt. dd màu xanh lam nhạt dần. Dd CuSO 4 tác dụng với kim loại Fe tạo ra Cu bám lên đinh sắt: CuSO 4 (dd) + Fe(r) → FeSO 4 (dd) + Cu(r) 6/ Bari clorua tác dụng với muối natri sunfat. -Củng cố, khắc sâu kiến thức về tính chất hoá học của muối. -Rèn kĩ năng thí nghiệm thực hành hoá học. -Giáo dục tính cẩn thận, tiếc kiệm trong học tập và thực hành hoá học. -Cho vào ống nghiệm khoảng 1ml dd Na 2 SO 4 . -Cho vài giọt dd BaCl 2 vào. Thấy kết tủa màu trắng xuất hiện. Dd BaCl 2 tác dụng với dd Na 2 SO 4 tạo kết tủa không tan BaSO 4 : BaCl 2 (dd) + Na 2 SO 4 (dd) → BaSO 4 (r) + 2NaCl(dd) 7/ Bari clorua tác dụng với axit sunfic. -Củng cố, khắc sâu kiến thức về tính chất hoá học của muối. -Rèn kĩ năng thí nghiệm thực hành hoá học. -Giáo dục tính cẩn thận, tiếc kiệm trong học tập và thực hành hoá học. Cho vào ống nghiệm khoảng 1ml dd H 2 SO 4 loãng. -Cho vài giọt dd BaCl 2 vào. Thấy kết tủa màu trắng xuất hiện. Dd BaCl 2 tác dụng với dd H 2 SO 4 tạo kết tủa không tan BaSO 4 : BaCl 2 (dd) + H 2 SO 4 (dd) → BaSO 4 (r) + 2HCl(dd) 8/ Tác dụng của nhôm với oxi. -Khắc sâu kiến thức về tính chất hoá học của nhôm. Dùng ống nhỏ giọt hút 1 ít bột nhôm rồi xả ra đốt Thấy các tia sáng trên ngọn lửa đèn cồn. Do bột nhôm tác dụng với oxi không khí, phản ứng -Rèn kĩ năng thí nghiệm thực hành hoá học. -Giáo dục tính cẩn thận, tiếc kiệm trong học tập và thực hành hoá học. trên ngọn lửa đèn cồn. toả nhiệt, tạo nhôm oxit màu trắng: 4Al(r) + 3O 2 (k) → 2Al 2 O 3 (r) Nhôm thể hiện tính khử. 9/ Tác dụng của sắt với lưu huỳnh. -Củng cố, khắc sâu kiến thức về tính chất hoá học của sắt. -Rèn kĩ năng thí nghiệm thực hành hoá học. -Giáo dục tính cẩn thận, tiếc kiệm trong học tập và thực hành hoá học. -Lấy và trộn đều 2,5 muỗng bột lưu huỳnh với 1 muỗng sắt. -Cho vào ống nghiệm 1 muỗng hỗn hợp kẹp lên giá. -Dùng đèn cồn đốt nóng hỗn hợp. -Để nguội, thử bằng nam châm. -Hỗn hợp màu vàng xám, nam châm hút sắt. -Hỗn hợp nóng đỏ. Sau khi để nguội, màu đen. Nam châm không hút nữa. -Sắt tác dụng với lưu huỳnh, phản ứng toả nhiệt: Fe(r) + S(r) → FeS(r) -Hỗn hợp khi chưa phản ứng, nam châm hút sắt. Còn sau khi phản ứng, sản phẩm Fé nên nam châm không hút. 10/ Nhận biết các dd mất nhãn riêng biệt: . -Củng cố, khắc sâu kiến thức về tính chất hoá học của axit, bazơ, muối. -Rèn kĩ năng thí nghiệm thực hành hoá học. -Giáo dục tính cẩn thận, tiếc kiệm trong học tập và thực hành hoá học. . BÁO CÁO THỰC HÀNH HOÁ HỌC LỚP 9 STT Tên thí nghiệm Mục đích thí nghiệm Cách tiến hành Hiện tượng quan sát Kết quả-Giải thích phương trình hoá học 1/. tính chất hoá học của oxit. -Rèn kĩ năng thí nghiệm thực hành hoá học. -Giáo dục tính cẩn thận, tiếc kiệm trong học tập và thực hành hoá học. -Cho 1 mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Thực hành Hóa học 9, Báo cáo Thực hành Hóa học 9, Báo cáo Thực hành Hóa học 9

Bình luận về tài liệu bao-cao-thuc-hanh-hoa-hoc-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP