Khả năng kì diệu của lá cây

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg(11569 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 319
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 14 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2013, 01:25

Mô tả: Giáo án điện tử Tự nhiên và x hội lớp 3ã Người thực hiện : Phạm Thị Tĩnh KIỂM TRA BÀI CŨ: LÁ CÂY 1. Gọi tên các bộ phận của lá cây sau đây? PHIẾN LÁ GÂN LÁ CUỐNG LÁ 2.Hãy nêu tên và đặc điểm của những lá cây trên bảng phụ bên ? 1. Các chức năng của lácây: Thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2009 Tự nhiên và xã hội: KHẢ NĂNG KÌ DIỆU CỦA LÁ CÂY Em h·y quan s¸t s¬ ®å(Sgk trang 88) vµ tr¶ lêi c©u hái : 1.L¸ c©y cã thĨ hÊp thơ khÝ g× vµ th¶i ra khÝ g× trong qu¸ tr×nh quang hỵp vµ qu¸ tr×nh h« hÊp? 2. Ngoµi chøc n¨ng h« hÊp vµ quang hỵp , l¸ c©y cßn cã chøc n¨ng g×? Khí các- bô - níc Khí oxy K h í c a ùc - b o â- n íc Khí ô – xi Hơi nước Quá trình hô hấp của cây diễn ra suốt ngày đêm Quá trình quang hợp của cây diễn ra dưới ánh sáng mặt trời Lá cây hấp thụ khí gì ? chức năng quang hợp cuả lá cây Chứcnăng hô hấp cuả lá cây Lá cây còn chức năng nào khác? Lá cây thải khí gì Chức năng tho¸t hơi nước của lá cây Em hãy quan sát các tranh dưới đây, kết hợp thực tế để nói về lợi ích của lá cây. 3 Thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2009 Tự nhiên và xã hội: KHẢ NĂNG KÌ DIỆU CỦA LÁ CÂY 2.Ích lợi của lá cây: Xin chuực mửứng ủoọi thaộng cuoọc ! Em hãy kể tên các lá cây thường được sử dụng ở đòa phương em và lợi ích của chúng? Thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2009 Tự nhiên và xã hội: KHẢ NĂNG KÌ DIỆU CỦA LÁ CÂY . nhiên và xã hội: KHẢ NĂNG KÌ DIỆU CỦA LÁ CÂY 2.Lợi ích của lá cây: Bài học: Lá cây có những chức năng kì diệu gì ? Lá cây có 3 chức năng kì diệu, đó là :. tế để nói về lợi ích của lá cây. 3 Thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2009 Tự nhiên và xã hội: KHẢ NĂNG KÌ DIỆU CỦA LÁ CÂY 2.Ích lợi của lá cây: Xin chuực mửứng

— Xem thêm —

Xem thêm: Khả năng kì diệu của lá cây, Khả năng kì diệu của lá cây, Khả năng kì diệu của lá cây

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu kha-nang-ki-dieu-cua-la-cay

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.196771144867 s. Memory usage = 18.45 MB