Cải thiện môi trường đầu tư ở tỉnh Thái Nguyên trong quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá

126 915 4
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2013, 15:17

Cải thiện môi trường đầu tư ở tỉnh Thái Nguyên trong quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Thái Nguyên là một tỉnh nằm cửa ngõ của vùng núi phía Bắc và là địa phương có bề dày về phát triển kinh tế. Hiện nay, Tỉnh được coi là trung tâm giáo dục và đào tạo đứng thứ 3 trên phạm vi cả nước, đồng thời Thái Nguyên còn có rất nhiều tiềm năng về tài nguyên, khoáng sản và có điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế. Cùng với cả nước, trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những thành tựu đáng kể về phát triển kinh tế-xã hội, thu được nhiều kết quả trong vận động thu hút đầu tư, nhiều dự án đầu trong và ngoài nước vào tỉnh đã được phê duyệt và thực hiện, thể hiện: Tốc độ tăng trưởng kinh tế mức cao bình quân trên 9%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2005 đạt 330 USD người/năm, gấp 2,08 lần so với năm 2000, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng của khu vực công nghiệp và dịch vụ; các nguồn lực tập trung cho đầu phát triển được huy động khá tốt, đã tạo ra được bước phát triển nhanh về các cơ sở sản xuất, kết cấu hạ tầng, làm thay đổi bộ mặt đô thị, nông thôn. Cũng như các địa phương khác, tỉnh Thái Nguyên cũng chạy đua tiến hành hàng loạt các biện pháp cải cách kinh tế nhằm khai thác có hiệu quả các lợi thế, tiềm năng. Song thực tế đã cho thấy năng lực cạnh tranh của Tỉnh còn mức tương đối thấp (theo như Bảng xếp hạng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năm 2008 Thái Nguyên được xếp nhóm có năng lực cạnh tranh là tương đối thấp và bị tụt hạng so với năm 2006 và 2007) cho nên những kết quả đạt được về phát triển kinh tế, xã hội tuy có sự tăng lên và đạt kết quả khá nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng nếu như đem so sánh với các địa 2 phương khác trong cả nước. Nguyên nhân trực tiếp của hạn chế này là do sự thiếu hấp dẫn về môi trường đầu của địa phương. Mặc dù lãnh đạo địa phương đã nhận thức được tầm quan trọng của vốn đầu đối với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nhưng các biện pháp thực hiện thu hút và đẩy mạnh hoạt động đầu trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, ách tắc, phiền hà, đặc biệt là các vấn đề như thuê đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thuế, việc xử lý các kiến nghị và thắc mắc của doanh nghiệp… gây ra trở ngại đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đầu tư, Lãnh đạo Tỉnh đã triển khai “Đề án cải thiện môi trường đầu giai đoạn 2001-2005” nhưng khi triển khai còn nhiều vướng mắc. Do đó, cần phải đánh giá toàn diện kết quả thu hút đầu trong thời gian qua để chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và có những giải pháp để tạo ra sự chuyển biến môi trường đầu thuận lợi nhất nhằm thu hút các nhà đầu đến với Thái Nguyên. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: “Cải thiện môi trường đầu tỉnh Thái Nguyên trong quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá” sẽ góp phần không nhỏ để giải quyết các vấn đề nêu trên. 2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Bàn về vấn đề môi trường đầu tỉnh Thái Nguyên đã có một số công trình khoa học đề cập đến. Song các công trình này mới chỉ dừng lại việc nghiên cứu môi trường đầu ảnh hưởng đối với từng lĩnh vực cụ thể như môi trường đầu nông thôn, môi trường đầu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài, cải thiện môi trường đầu để phát triển kinh tế, xã hội của địa đối với từng giai đoạn. Cụ thể: Đề tài Tổng quan các nghiên cứu về môi trường đầu nông thôn Việt Nam do Viện chính sách chiến lược nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì đề cập đến các vấn đề về môi trường đầu nông thôn Việt nam. 3 Đề tài Giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2010, Tác giả Nguyễn Công Việt. Đề tài đã đề cập đến cơ sở lý luận và thực tế về môi trường đầu tư, đưa ra thực trạng môi trường đầu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2001-2005 trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2010. Đề tài Cải thiện môi trường thu hút vốn đầu tỉnh Hoà Bình, Tác giả Đỗ Hải Hồ, đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn về cải thiện môi trường thu hút vốn đầu trong nền kinh tế thị trường, nêu ra thực trạng môi trường thu hút vốn đầu tỉnh Hoà Bình từ đó đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường thu hút vốn đầu tỉnh Hoà Bình trong thời gian tới. Đề tài Những giải pháp chủ yếu nhằm thu hút vốn Đầu trực tiếp nước ngoài của tỉnh Thái Nguyên, Tác giả Phạm Thị Thanh Phương đề cập đến các lý luận chung về dự án đầu quốc tế. Nêu ra thực trạng việc thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài, trên cơ sở đó đề ra giải pháp thu hút vốn FDI trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh của Bảo Việt nhân thọ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, tác giả Đào Thị Thu Hiền, đưa ra các vấn đề lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Bảo việt nhân thọ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Bài viết Làm gì để cải thiện môi trường đầu Việt Nam, Tác giả PGS.TS Thái Bá Cẩn, tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán số 6(11)-2004, đưa ra các giải pháp để hoàn thiện môi trường đầu nhằm thu hút vốn đầu phát triển kinh tế-xã hội nước ta. Bài viết Cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư, giải quyết việc làm Việt Nam, Nguyễn Thị Thơm, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 01/2008 đề cập đến các tác động của môi trường kinh doanh đến việc thu hút đầu và giải quyết việc làm. Trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp để cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, dưới giác độ kinh tế chính trị chưa có công trình nào nghiên cứu toàn diện về lý luận cũng như xem xét sự ảnh hưởng của môi trường đầu 4 t n s phỏt trin kinh t, xó hi ca a phng trong quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ. Vỡ vy, ti Ci thin mụi trng u t tnh Thỏi Nguyờn trong quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ hy vng s úng gúp thờm vo lý lun v thc tin to thờm ng lc cho s phỏt trin kinh t xó hi ca a phng trong thi k Cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ. 3. MC CH V NHIM V NGHIấN CU Mc ớch nghiờn cu ti l lm sỏng t vai trũ ca vic ci thin mụi trng u t i vi s phỏt trin kinh t a phng. Trờn c s nghiờn cu thc trng mụi trng u t ca tnh Thỏi Nguyờn, đề xuất các biện pháp cải thin mụi trng u t ca tnh Thỏi Nguyờn nhm thu hỳt đầu t trong và ngoài tỉnh, cũng nh thu hút đầu t nớc ngoài góp phần thỳc y s phỏt trin kinh t, xó hi a phng. thc hin mc ớch trờn, Lun vn thc hin cỏc nhim v sau: - Khỏi quỏt các vấn đề lý luận và thực tiễn v u t, mụi trng u t v ci thin mụi trng u t trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. - ỏnh giỏ thc trng hoạt động ci thin mụi trng u t tnh Thỏi Nguyờn - Đề xuất các gii phỏp ci thin mụi trng u t nhm thúc đẩy đầu t cho sự phỏt trin kinh t xó hi ca a phng. 4. I TNG V PHM VI NGHIấN CU 4.1. i tng nghiờn cu Trờn c s kho sỏt kinh nghim thc tin ca mt s quc gia v tnh, thnh cng nh thc trng mụi trng u t Thỏi Nguyờn xut cỏc bin phỏp ci thin mụi trng u t ca tnh nhm thu hỳt u t v thỳc y cụng cuc cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ. i tng nghiờn cu trc tip v c th l cỏc vn v c ch, hnh lang phỏp lý liờn quan n hot ng thu hỳt u t; Kt cu h tng thit yu v cỏc yu t nh hng n hot ng u t; Cỏc c quan hoch nh chớnh sỏch v thc thi chớnh sỏch liờn quan n hot ng u t, v tỡnh hỡnh u t ca cỏc doanh nghip trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn. 5 4. 2. Phm vi nghiờn cu 4.2.1. V ni dung Lun vn tiếp cận môi trờng đầu t về lý thuyết và thực tiễn. Luận văn phõn tớch, ỏnh giỏ kt qu thc hin ci thin mụi trng u t tnh Thỏi Nguyờn trong giai on 2001-2005. Trên cơ sở những phân tích nghiên cứu trên, luận văn đề xuất giải pháp cải thiện môi trờng đầu t Thái Nguyên. 4.2.2. Phm vi khụng gian Luận văn nghiên cứu các vấn đề về môi trờng đầu t ti tnh Thỏi Nguyờn. 4.2.3. Phm vi v thi gian ti lun vn c tp trung nghiờn cu mụi trng u t v hot ng u t trong giai on t nm 2005-2008. 5. PHNG PHP NGHIấN CU Lun vn s dng phng phỏp duy vt lch s nhm ỏnh giỏ mụi trng u t Thỏi Nguyờn trong cỏc giai on phỏt trin kinh t, c bit trong thi k cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ. Nhm t c mc tiờu, Lun vn phõn tớch thc trng mụi trng u t Thỏi Nguyờn v xut gii phỏp ci thin mụi trng u t Thỏi Nguyờn. Tỏc gi s dng kt hp vi cỏc phng phỏp nh: thng kờ, phõn tớch, so sỏnh, tng hp tru tng hoỏ s ci thin mụi trng u t Thỏi Nguyờn qua cỏc thi k v so vi cỏc tnh trong nc cng nh so sỏnh vi mt s quc gia khỏc. Ngun s liu c s dng trong lun vn ch yu l s liu ó c cụng b ca cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v ca cỏc c quan thụng tin khỏc. Ngoi ra lun vn cũn s dng ý kin ca cỏc chuyờn gia thụng qua cỏc nghiờn cu ó c ng ti phc v cho mc tiờu nghiờn cu. 6. NHNG ểNG GểP V KHOA HC CA LUN VN - H thng hoỏ nhng vn lý lun v mụi trng u t v ci thin mụi trng u t. 6 - Phân tích nhng yu t ca mụi trng nh hng n hot ng u t t ú to ra nhng tỏc ng n công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phỏt trin kinh t, xó hi ca a phng. - Tng kt bi hc kinh nghim v ci thin mụi trng u t ca mt s quc gia trờn th gii v mt s tnh thnh trong nc. - Phõn tớch thc trng tỡnh hỡnh ci thin mụi trng u t trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn v ỏnh giỏ kh nng ci thin mụi trng u t ca tnh Thỏi Nguyờn so vi cỏc a phng khỏc. Trờn c s ú, xỏc nh c nhng kt qu t c cng nh nhng hn ch v cỏc nguyờn nhõn ca hn ch. - xut gii phỏp ci thin mụi trng u t trờn bỡnh din v mụ thc hin vic cụng tỏc ch o cng nh cỏc gii phỏp c th trin khai. 7. KT CU LUN VN Ngoi phn m u v kt lun, Lun vn c kt cu gm 3 chng; Chng 1: Một số vấn đề lý lun và thực tiễn v ci thin mụi trng u t trong quỏ trỡnh Cụng nghip hoỏ, Hin i hoỏ Thái Nguyên Chng 2: Thc trng hoạt động ci thin mụi trng u t Thỏi Nguyờn Chng 3: Mt s định hớng và gii phỏp ch yu ci thin mụi trng u t Thỏi Nguyờn trong quỏ trỡnh Cụng nghip hoỏ, Hin i hoỏ. 7 CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ THÁI NGUYÊN 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ, MÔI TRƯỜNG ĐẦU 1.1.1. Một số vấn đề cơ bản về đầu 1.1.1.1. Khái niệm đầu Có rất nhiều định nghĩa về đầu tư, theo nghĩa rộng có nghĩa là sự hy sinh các nguồn lực hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm đem lại cho nhà đầu các kết quả nhất định trong tương lai mà kết quả này thường phải lớn hơn các chi phí về các nguồn lực đã bỏ ra. Nguồn lực bỏ ra có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là tài sản vật chất khác hoặc sức lao động. Sự biểu hiện bằng tiền tất cả các nguồn lực đã bỏ ra trên đây gọi là vốn đầu tư. Theo khái niệm trên thì những kết quả của đầu đem lại là sự tăng thêm tài sản tài chính (tiền vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường xá, của cải vật chất khác), tài sản trí tuệ (trình độ văn hoá, chuyên môn, khoa học kỹ thuật, . của người dân).Các kết quả đã đạt được của đầu đem lại góp phần tăng thêm năng lực sản xuất của xã hội. Theo nghĩa hẹp, đầu chỉ bao gồm những hoạt động sử dụng các nguồn lực hiện tại nhằm đem lại cho nhà đầu hoặc xã hội kết quả trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã sử dụng để đạt được kết quả đó. Theo Luật đầu năm 2005 của Việt Nam, đầu được hiểu là việc nhà đầu bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu theo quy định của pháp luật. Còn trong kinh tế học vĩ mô, đầu chỉ việc gia tăng bản nhằm tăng cường năng lực sản xuất tương lai. Đầu tư, vì thế, còn được gọi là hình thành 8 bản hoặc tích lũy bản. Do đó, nếu xem xét trên giác độ phát triển kinh tế,xã hội thì đầu là những hoạt động sử dụng các nguồn lực hiện có để làm tăng thêm các tài sản vật chất, nguồn nhân lực và trí tuệ để cải thiện mức sống của dân cư hoặc để duy trì khả năng hoạt động của các tài sản và nguồn lực sẵn có. Ngoài ra, nếu xem xét dưới giác độ chuyển dịch của vốn thì đầu được xem là biện pháp chuyển dịch vốn đến những nơi cần sử dụng trong điều kiện vốn phải được bảo toàn và mang lại giá trị lợi nhuận cũng như lợi ích kinh tế, xã hội. Tóm lại, đầu là hoạt động bỏ ra những nguồn lực sản xuất hiện tại được tiến hành qua các giai đoạn nhằm làm tăng khả năng sản xuất tương lai và mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội. Hình 1.1: Sơ đồ thể hiện quá trình đầu Từ sơ đồ trên, ta nhận thấy hoạt động đầu được tiến hành trải qua một quá trình và người thực hiện là nhà đầu tư. Nhà đầu sở hữu vốn, mục đích của nhà đầu là làm cho số vốn mà mình có ngày càng tăng lên do đó để đạt được mục đích đó nhà đầu phải đưa vốn tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo Luật đầu năm 2005 thì vốn đầu là tiền và các tài sản hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động đầu theo hình thức đầu trực tiếp hoặc đầu gián tiếp. Hoạt động đầu trực tiếp là hành động nhà đầu bỏ vốn và trực tiếp tham gia hoạt động quản lý, sử dụng vốn. Còn hoạt động đầu gián tiếp là Nhà đầu Nghiên cứu Nhu cầu SP Triển khai DAĐT Vận hành DAĐT (1) (2) (3) (4) (5) Thu hồi VĐT Nghiên cứu lập DADT 9 hành động mà nhà đầu chỉ bỏ vốn không tham gia quản lý vốn chỉ thu lợi nhuận thông qua lãi chứng khoán. Vì mục tiêu lợi nhuận cho nên nhà đầu cần xem xét đầu vốn của mình vào lĩnh vực nào có tỷ suất lợi nhuận cao đồng thời chắc chắn không có rủi ro xảy ra đối với vốn của mình. Do đó, nhà đầu cần biết rõ kết quả đầu tạo ra loại sản phẩm nào được thị trường ưa chuộng sẽ dễ dàng tiêu thụ và thực hiện việc thu lợi nhuận. Vì thế bước đầu tiên của quá trình đầu là nghiên cứu nhu cầu thị trường để xác định lĩnh vực đầu tư. Sau đó, nhà đầu xem xét các điều kiện để đánh giá mức độ thuận lợi hay khó khăn có thể xảy ra đối với quá trình đầu bằng cách lập dự án đầu tư. Nếu dự án đầu được thẩm định và đánh giá mang lại hiệu quả cho cả nhà đầu và địa bàn đầu thì dự án đó được triển khai và vận hành đầu để mang lại kết quả mong đợi. Nhà đầu sau khi đạt được kết quả mong muốn (mức lợi nhuận kỳ vọng) có thể chấm dứt hoạt động đầu và thu hồi vốn kết thúc quá trình đầu tư. 1.1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu Hoạt động đầu được thực hiện cần trải qua một quá trình, để đạt được kết quả đầu trong tương lai với những nguồn lực (vốn đầu tư) bỏ ra hiện tại, bản thân chủ đầu cần phải nắm chắc có những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình đầu với mức độ cụ thể ra sao để tiến hành điều khiển và kiểm soát hoạt động đầu tư. Để tiến hành đầu trước hết chủ đầu cần tiếp cận thị trường, do đó cần xem xét các yếu tố như: tình hình an ninh, chính trị-xã hội; thủ tục thành lập doanh nghiệp, vấn đề xuất nhập cảnh; sự công khai, minh bạch chính sách đầu . Đây là những yếu tố cần thiết đối với nhà đầu để cảm nhận về sự an toàn đối với vốn đầu và kỳ vọng vào các điều kiện thuận lợi có thể có được đối với các bước tiếp theo của quá trình đầu tư. Trong giai đoạn tiếp theo khi tiến hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tức là vận hành quá trình đầu tư. Nhà đầu cần phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động này và mong muốn xác định rõ các yếu tố có liên quan đến 10 hoạt động kinh doanh đó là: Thuế; xuất nhập khẩu; Tuyển dụng lao động; tiếp cận đất đai; chi phí sản xuất; quản lý ngoại hối; khiếu kiện; Bảo hộ tài sản; Lĩnh vực được phép kinh doanh; Giải quyết tranh chấp; Minh bạch, công khai; cơ sở hạ tầng Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, có thể tạo ra những điều kiện thuận lợi hoặc gây ra những khó khăn cho doanh nghiệp từ đó có thể phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến lợi ích cũng như kết quả cuối cùng. Sau khi tiến hành đầu trong một khoảng thời gian nhất định, nếu nhà đầu không muốn tiếp tục kinh doanh hoặc dự án đầu bị phá sản thì nhà đầu cần xem xét đến các yếu tố có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động đầu như: Phá sản, giải thể, khiếu kiện và giải quyết tranh chấp liên quan đến phân chia tài sản Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu được minh hoạ sơ đồ dưới đây: Hình 1.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu Nhà đầu Tiếp cận thị trường Hoạt động kinh doanh Kết thúc hoạt động kinh doanh - An ninh chính trị, xã hội - Thủ tục thành lập doanh nghiệp - Xuất nhập cảnh - Minh bạch, công khai chính sách đầu - Thuế - Xuất, nhập cảnh - Tuyển dụng lao động - Tiếp cận đất đai - Yếu tố chi phí - Khiếu kiện và giải quyết tranh chấp - Bảo hộ tài sản - Lĩnh vực được phép kinh doanh - Minh bạch, công khai - Cơ sở hạ tầng - Giải thể - Phá sản - Giải quyết tranh chấp liên quan đến phân chia tài sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải thiện môi trường đầu tư ở tỉnh Thái Nguyên trong quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá, Cải thiện môi trường đầu tư ở tỉnh Thái Nguyên trong quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn