đề kiểm tra chương II đại số lớp 8

Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie(11408 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 2599
85
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2013, 01:25

Mô tả: Giáo án đại số 8 Ngày 22/12/2008 Tiết 37: kiểm tra ch ơng ii I/ Mục tiêu: Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh sau khi học xong chơng II để có những điều chỉnh trong dạy và học ở các phần tiếp theo Kỹ năng: Rèn t duy và tính độc lập tự giác Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc trong thi cử II/ Chuẩn bị: Gv: Đề bài, đáp án, biểu điểm, tài liêu tham khảo . Hs: Giấy kiểm tra, đồ dùng học tập III/ Các hoạt động dạy - học: 1, Tổ chức: ( 1 phút ) 2, Kiểm tra: ( 1 phút ) Giấy kiểm tra, dụng cụ học tập của học sinh . 3, Bài mới: ( 41 phút ) Ma trận đề: Mức độ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL Câu 1. Phân thức đại số 1 ( 0,5 ) 1 ( 0,5 ) 2 2. Tính chất cơ bản của phân thức 1 (0,5 ) 1 3. Rút gọn phân thức 1 ( 0,5 ) 1 ( 2 ) 2 4. Quy đông mẫu thức nhiều phân thức 1 ( 0,5 ) 1 (1,5 ) 2 5. Cộng, trừ, nhân, chia phân thức 2 ( 0,5 ) 1 (0,5) 2 ( 2 ) 5 6. Biến đổi biểu thức hữu tỉ, giá trị của phân thức 2 ( 1 ) 1 Tổng 4 3 5 3.5 4 3.5 13 Kiểm tra chơng II: Đại số lớp 8 Học sinh: .Lớp 8 Điểm Nhận xét của cô giáo I/ Trắc nghiệm khách quan: ( 3,5 điểm ) Câu 1: Sử dụng các gợi ý sau điền vào chỗ ( .) 2 3x x+ ; x + 1 ; x 2 + 1 ; x 3x 2 3 . 2 5 2 5 x x x x + = Câu 2: Hoàn thành quy tắc sau: GV Lê Thị Tuyết Trờng PTDT nội Trú Ngọc Lặc Giáo án đại số 8 Rút gọn phân thức. + Phân tích tử và mẫu .rồi tìm + Chia cả .cho * Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng Câu 3: Mẫu thức chung của các phân thức x a axb + ; 2 2 x b a xb + ; 2 3 a b x b + A. ab 3 x B. a 3 b 3 x C. a 2 b 3 x 2 D. Đáp án khác Câu 4: Phân thức đối của phân thức 2 1 x x + là A. ( ) 2 1 x x + B. 2 1 x x + + C. ( 2) 1 x x + + D. 2 1 x x + Câu 5: Phân thức nghịch đảo của phân thức 2 1 x x + là A. 1 2 x x + B. 1 2 x x + C. 2 1 x x + + D. Đáp án khác Câu 6: Đa thức P trong biểu thức 2 2 4 16 2 x P x x x = + là A. 5x 6 B. x 8 C. 4x 8 D. 4x + 8 Câu 7: Giá trị của phân thức 2 2 1 0 2 1 x x x = + + khi x bằng A. 1 B. 1 C. 1 D . 0 Câu 8: Kết quả của phép tính 2 2 4 4 3 . 11 8 y x x y ữ bằng A. 2 3 22 y x B. 22 8 y x C. 2 22 3 x y D. 2 3 22 y x II/ Tự luận: ( 6,5 đ) Câu 9: Rút gọn các phân thức sau a, 2 2 2 x xy y x b, 2 2 2 2 2 x y x xy y + Câu 10: Quy đồng mẫu thức 2 phân thức sau 2 1x + và 4 2 1 x x Câu 11: Cho biểu thức 2 2 2 8 4 : 2 4 2 4 4 2 x x P x x x x + = + + ữ + a, Tìm điêu kiện của x để P xác định ? b, Rút gọn P ? c, tính giá trị biểu thức P khi x = 3 I/ Trắc nghiệm khách quan: Câu 1: 2 3x x+ (0,5) Câu 2: các cụm từ đợc điền là + thành nhân tử nhân tử chung + tử và mẫu .nhân tử chung (0,5) Câu 3: ý C (0,25) Câu 4: ý A (0,25) GV Lê Thị Tuyết Trờng PTDT nội Trú Ngọc Lặc Giáo án đại số 8 Câu 5: ý B (0,5) Câu 6: ý C (0,5) Câu 7: ý B (0,5) Câu 8: ý A (0,5) II/ Tự luận: Câu 9: a, 2 2 2 ( ) ( )( ) x xy x x y y x y x y x = + ( ) ( )( ) x y x x y x y x y x = = + + (1,0) b, 2 2 2 2 2 2( ) 2 2 ( ) x y x y x xy y x y x y = = + (1,0) Câu 10 : MTC = x 2 1 hay (x-1)(x+1) (0,5) 2 2 4 4 2 ( 1)( 1)( 1) 1 ( 1)( 1) 1 ( 1)( 1) x x x x x x x x x x x + + + = + = + (1,0) Câu 11: a, 2x (0,5) b, P = 2 4 : 4 8 42 2 42 2 2 + + + + x x x x x x P = ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 8 4 : 2 2 2 2 2 2 2 x x x x x x x + + + ữ ữ + + (0,5) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 16 2 . 4 2 4 x x x x + + = = ( ) 2 2 2 4 4 4 4 16 2 . 4 2 4 x x x x x x + + + + (0,5) ( ) 2 2 2 8 2 . 4 2 4 x x x = (0,5) ( ) ( ) 2 2 2 4 2 2 . 4 4 2 4 x x x x = = (0,5) c, Khi x = 3 ta có P= 4 23 = 4 1 (0,5) GV Lê Thị Tuyết Trờng PTDT nội Trú Ngọc Lặc . án đại số 8 Ngày 22/12/20 08 Tiết 37: kiểm tra ch ơng ii I/ Mục tiêu: Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh sau khi học xong chơng II. trị của phân thức 2 ( 1 ) 1 Tổng 4 3 5 3.5 4 3.5 13 Kiểm tra chơng II: Đại số lớp 8 Học sinh: .Lớp 8 Điểm Nhận xét của cô giáo I/ Trắc nghiệm khách quan:

— Xem thêm —

Xem thêm: đề kiểm tra chương II đại số lớp 8, đề kiểm tra chương II đại số lớp 8, đề kiểm tra chương II đại số lớp 8

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-chuong-ii-dai-so-lop-8

Đăng ký

Generate time = 0.252460002899 s. Memory usage = 18.42 MB