đề kiểm tra chương II đại số lớp 8

3 2,654 85 Gửi tin nhắn cho Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2013, 01:25

Giáo án đại số 8 Ngày 22/12/2008 Tiết 37: kiểm tra ch ơng ii I/ Mục tiêu: Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh sau khi học xong chơng II để có những điều chỉnh trong dạy và học ở các phần tiếp theo Kỹ năng: Rèn t duy và tính độc lập tự giác Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc trong thi cử II/ Chuẩn bị: Gv: Đề bài, đáp án, biểu điểm, tài liêu tham khảo . Hs: Giấy kiểm tra, đồ dùng học tập III/ Các hoạt động dạy - học: 1, Tổ chức: ( 1 phút ) 2, Kiểm tra: ( 1 phút ) Giấy kiểm tra, dụng cụ học tập của học sinh . 3, Bài mới: ( 41 phút ) Ma trận đề: Mức độ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL Câu 1. Phân thức đại số 1 ( 0,5 ) 1 ( 0,5 ) 2 2. Tính chất cơ bản của phân thức 1 (0,5 ) 1 3. Rút gọn phân thức 1 ( 0,5 ) 1 ( 2 ) 2 4. Quy đông mẫu thức nhiều phân thức 1 ( 0,5 ) 1 (1,5 ) 2 5. Cộng, trừ, nhân, chia phân thức 2 ( 0,5 ) 1 (0,5) 2 ( 2 ) 5 6. Biến đổi biểu thức hữu tỉ, giá trị của phân thức 2 ( 1 ) 1 Tổng 4 3 5 3.5 4 3.5 13 Kiểm tra chơng II: Đại số lớp 8 Học sinh: .Lớp 8 Điểm Nhận xét của cô giáo I/ Trắc nghiệm khách quan: ( 3,5 điểm ) Câu 1: Sử dụng các gợi ý sau điền vào chỗ ( .) 2 3x x+ ; x + 1 ; x 2 + 1 ; x 3x 2 3 . 2 5 2 5 x x x x + = Câu 2: Hoàn thành quy tắc sau: GV Lê Thị Tuyết Trờng PTDT nội Trú Ngọc Lặc Giáo án đại số 8 Rút gọn phân thức. + Phân tích tử và mẫu .rồi tìm + Chia cả .cho * Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng Câu 3: Mẫu thức chung của các phân thức x a axb + ; 2 2 x b a xb + ; 2 3 a b x b + A. ab 3 x B. a 3 b 3 x C. a 2 b 3 x 2 D. Đáp án khác Câu 4: Phân thức đối của phân thức 2 1 x x + là A. ( ) 2 1 x x + B. 2 1 x x + + C. ( 2) 1 x x + + D. 2 1 x x + Câu 5: Phân thức nghịch đảo của phân thức 2 1 x x + là A. 1 2 x x + B. 1 2 x x + C. 2 1 x x + + D. Đáp án khác Câu 6: Đa thức P trong biểu thức 2 2 4 16 2 x P x x x = + là A. 5x 6 B. x 8 C. 4x 8 D. 4x + 8 Câu 7: Giá trị của phân thức 2 2 1 0 2 1 x x x = + + khi x bằng A. 1 B. 1 C. 1 D . 0 Câu 8: Kết quả của phép tính 2 2 4 4 3 . 11 8 y x x y ữ bằng A. 2 3 22 y x B. 22 8 y x C. 2 22 3 x y D. 2 3 22 y x II/ Tự luận: ( 6,5 đ) Câu 9: Rút gọn các phân thức sau a, 2 2 2 x xy y x b, 2 2 2 2 2 x y x xy y + Câu 10: Quy đồng mẫu thức 2 phân thức sau 2 1x + và 4 2 1 x x Câu 11: Cho biểu thức 2 2 2 8 4 : 2 4 2 4 4 2 x x P x x x x + = + + ữ + a, Tìm điêu kiện của x để P xác định ? b, Rút gọn P ? c, tính giá trị biểu thức P khi x = 3 I/ Trắc nghiệm khách quan: Câu 1: 2 3x x+ (0,5) Câu 2: các cụm từ đợc điền là + thành nhân tử nhân tử chung + tử và mẫu .nhân tử chung (0,5) Câu 3: ý C (0,25) Câu 4: ý A (0,25) GV Lê Thị Tuyết Trờng PTDT nội Trú Ngọc Lặc Giáo án đại số 8 Câu 5: ý B (0,5) Câu 6: ý C (0,5) Câu 7: ý B (0,5) Câu 8: ý A (0,5) II/ Tự luận: Câu 9: a, 2 2 2 ( ) ( )( ) x xy x x y y x y x y x = + ( ) ( )( ) x y x x y x y x y x = = + + (1,0) b, 2 2 2 2 2 2( ) 2 2 ( ) x y x y x xy y x y x y = = + (1,0) Câu 10 : MTC = x 2 1 hay (x-1)(x+1) (0,5) 2 2 4 4 2 ( 1)( 1)( 1) 1 ( 1)( 1) 1 ( 1)( 1) x x x x x x x x x x x + + + = + = + (1,0) Câu 11: a, 2x (0,5) b, P = 2 4 : 4 8 42 2 42 2 2 + + + + x x x x x x P = ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 8 4 : 2 2 2 2 2 2 2 x x x x x x x + + + ữ ữ + + (0,5) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 16 2 . 4 2 4 x x x x + + = = ( ) 2 2 2 4 4 4 4 16 2 . 4 2 4 x x x x x x + + + + (0,5) ( ) 2 2 2 8 2 . 4 2 4 x x x = (0,5) ( ) ( ) 2 2 2 4 2 2 . 4 4 2 4 x x x x = = (0,5) c, Khi x = 3 ta có P= 4 23 = 4 1 (0,5) GV Lê Thị Tuyết Trờng PTDT nội Trú Ngọc Lặc . án đại số 8 Ngày 22/12/20 08 Tiết 37: kiểm tra ch ơng ii I/ Mục tiêu: Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh sau khi học xong chơng II. trị của phân thức 2 ( 1 ) 1 Tổng 4 3 5 3.5 4 3.5 13 Kiểm tra chơng II: Đại số lớp 8 Học sinh: .Lớp 8 Điểm Nhận xét của cô giáo I/ Trắc nghiệm khách quan:
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra chương II đại số lớp 8, đề kiểm tra chương II đại số lớp 8, đề kiểm tra chương II đại số lớp 8

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-chuong-ii-dai-so-lop-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP