Hướng dẫn làm luận văn Thạc sĩ

19 67 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2017, 04:07

... ISSN-2525-2348 , số 1/2016, Tr.12-16 Mục lục luận văn thể toàn nội dung luận văn song nên xếp gọn trang ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN Bản hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ Hội đồng Khoa học Trường Công nghệ Quản... Chương 2: Luận văn Thạc sĩ) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (2015), Hướng dẫn thực đề cương luận văn thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (2015), Quy định đào tạo tiến sĩ Đại học... dung, hình thức trình bày luận văn quy định khác tổ chức trình học tập - Bảo vệ luận văn theo thời hạn quy định TRÌNH TỰ THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ Quá trình viết bảo vệ luận văn thực theo trình tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn làm luận văn Thạc sĩ, Hướng dẫn làm luận văn Thạc sĩ, Hướng dẫn làm luận văn Thạc sĩ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn