Đề kiểm tra môn Toán 6 - 15 phút

Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar(11486 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 2421
19
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2013, 01:25

Mô tả: Họ và tên : Lớp 6 Ngày kiểm tra : 21/02/2009 Bi kim tra mụn S hc 6 Thời gian 15 phút Câu 1 : Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số ? A. 9,5 11,5 B. 8 0 - C. 7 1 D. 6 0 Câu 2 : Điền số thích hợp vào ô trống : A. 3 7 = 15 B. 8 16 = 24 C. 18 11 - = 33 D. 17 19 = 34 Câu 3: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau. Muốn rút gọn phân số đến tối giản ta : A. Chia cả tử và mẫu của phân số cho một số khác 1 và -1 của chúng. B. Chia cả tử và mẫu của phân số cho một ớc chung của chúng. C. Chia cả tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của chúng. D. Chia cả tử và mẫu của phân số cho BCNN của chúng. Câu 4 : Nối các ý phần A, B, C tơng ứng với các ý phần 1, 2, 3 để đợc câu đúng. Nội dung A. 15 phút bằng 1. 1 3 giờ B. 20 phút bằng 2. 1 4 giờ C. 50 phút bằng 3. 1 6 giờ D. 10 phút bằng 4. 5 6 giờ Câu 5 : Rút gọn các phân số sau (đến tối giản): a. 6 54 - = b. 22 110 = c. 90 135 - = . d. 7.6 21.9 = e. 9.3 9 18 - = . g. 2.( 3).5.7 15.14 - = . ----------Hết---------- Điểm . 6 54 - = b. 22 110 = c. 90 135 - = . d. 7 .6 21.9 = e. 9.3 9 18 - = . g. 2.( 3).5.7 15. 14 - = . -- -- - -- - -- Hết -- - -- - -- - -. đợc câu đúng. Nội dung A. 15 phút bằng 1. 1 3 giờ B. 20 phút bằng 2. 1 4 giờ C. 50 phút bằng 3. 1 6 giờ D. 10 phút bằng 4. 5 6 giờ Câu 5 : Rút gọn các

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề kiểm tra môn Toán 6 - 15 phút, Đề kiểm tra môn Toán 6 - 15 phút, Đề kiểm tra môn Toán 6 - 15 phút

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-mon-toan-6-15-phut

Đăng ký

Generate time = 0.28284096717834 s. Memory usage = 18.53 MB