Đề kiểm tra môn Toán 6 - 15 phút

1 2,537 22
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2013, 01:25

Họ và tên : Lớp 6 Ngày kiểm tra : 21/02/2009 Bi kim tra mụn S hc 6 Thời gian 15 phút Câu 1 : Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số ? A. 9,5 11,5 B. 8 0 - C. 7 1 D. 6 0 Câu 2 : Điền số thích hợp vào ô trống : A. 3 7 = 15 B. 8 16 = 24 C. 18 11 - = 33 D. 17 19 = 34 Câu 3: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau. Muốn rút gọn phân số đến tối giản ta : A. Chia cả tử và mẫu của phân số cho một số khác 1 và -1 của chúng. B. Chia cả tử và mẫu của phân số cho một ớc chung của chúng. C. Chia cả tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của chúng. D. Chia cả tử và mẫu của phân số cho BCNN của chúng. Câu 4 : Nối các ý phần A, B, C tơng ứng với các ý phần 1, 2, 3 để đợc câu đúng. Nội dung A. 15 phút bằng 1. 1 3 giờ B. 20 phút bằng 2. 1 4 giờ C. 50 phút bằng 3. 1 6 giờ D. 10 phút bằng 4. 5 6 giờ Câu 5 : Rút gọn các phân số sau (đến tối giản): a. 6 54 - = b. 22 110 = c. 90 135 - = . d. 7.6 21.9 = e. 9.3 9 18 - = . g. 2.( 3).5.7 15.14 - = . ----------Hết---------- Điểm . 6 54 - = b. 22 110 = c. 90 135 - = . d. 7 .6 21.9 = e. 9.3 9 18 - = . g. 2.( 3).5.7 15. 14 - = . -- -- - -- - -- Hết -- - -- - -- - -. đợc câu đúng. Nội dung A. 15 phút bằng 1. 1 3 giờ B. 20 phút bằng 2. 1 4 giờ C. 50 phút bằng 3. 1 6 giờ D. 10 phút bằng 4. 5 6 giờ Câu 5 : Rút gọn các
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra môn Toán 6 - 15 phút, Đề kiểm tra môn Toán 6 - 15 phút, Đề kiểm tra môn Toán 6 - 15 phút

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-mon-toan-6-15-phut

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP