Preliminary for schools writing exam with key

2 160 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2017, 14:11

Preliminary for schools writing exam with keyĐề thi viết mẫu cho PET schoolsDành cho học sinh sinh viên chuẩn bị ôn thi PETMình chúc các bạn sẽ thi tốtMình mong rằng tài liệu này sẽ giúp ích cho bạn READING    ANSWER KEY        PART ONE  1  2  3  4  5  A  C  A  C  A  PART TWO  6  7  8  9  10  Teen Voice  Top Teens  Teenplus  NS Teens   Teens Now  PART THREE  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  yes  yes  yes  no  no  no  yes  no  yes  no  PART FOUR  21  22  23  24  25  A  D  C  D  B   PART FIVE  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  Since  appeared  become  Although  Some  developed  kept  There  include  hoping              WRITING  Part 1    ANSWER KEY        PART ONE  1  2  3  4  5      showed/taught  for  far/far away  takes  was  .. .WRITING Part 1    ANSWER KEY       PART ONE  1  2  3  4  5      showed/taught  for far/far away  takes  was 
- Xem thêm -

Xem thêm: Preliminary for schools writing exam with key, Preliminary for schools writing exam with key, Preliminary for schools writing exam with key

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn