Bang don vi do thoi gian - Toan 5

Ánh Hồng
Ánh Hồng(11600 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 927
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:26

Mô tả:  Lớp 5 / 1 Toaùn 1 thế kỉ bằng bao nhiêu năm? 1 năm bằng bao nhiêu tháng? 1 năm có bao nhiêu ngày? 1 năm nhuận có bao nhiêu ngày? Mấy năm thì có 1 năm nhuận? 1 tuần lễ bằng bao nhiêu ngày? 1 ngày bằng bao nhiêu giờ? 1 giờ bằng bao nhiêu phút? 1 phút bằng bao nhiêu giây? Toaùn Toaùn Hãy kể những tháng có 31 ngày? Hãy kể những tháng có 31 ngày? • Tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng Tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai. hai. Hãy kể những tháng có 30 ngày? Hãy kể những tháng có 30 ngày? • Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười một. tháng mười một. Tháng nào có 28 hoặc 29 ngày? Tháng nào có 28 hoặc 29 ngày? • Tháng 2 có 28 (năm nhuận có 29 ngày) Tháng 2 có 28 (năm nhuận có 29 ngày) Ví dụ về đổi đơn vò đo thời gian Ví dụ về đổi đơn vò đo thời gian Một năm rưỡi = Một năm rưỡi = 1,5 năm 1,5 năm = 12 tháng x 1,5 = 12 tháng x 1,5 = 18 tháng = 18 tháng 2 năm rưỡi = … tháng 30 3 2 giôø = 60 phuùt x = ………phuùt45 3 2 4 3 giôø = 40 phuùt 0,5 giôø = 0,5 giôø = 60 phuùt x 0,5 60 phuùt x 0,5 = 30 phuùt = 30 phuùt 1,5 giôø = ……… phuùt 90 216 phuùt = 216 phuùt = 3 giôø 36 phuùt 3 giôø 36 phuùt = 3,6 giôø = 3,6 giôø 270 phuùt = ………. giôø 270 phuùt = 4 giôø 30 phuùt 270 phuùt = 4,5 giôø Thời gian: 1 phút Thảo luận nhóm đôi: 05101520253035404550556060 . 270 phuùt = 4 giôø 30 phuùt 270 phuùt = 4 ,5 giôø Thời gian: 1 phút Thảo luận nhóm đôi: 051 0 152 0 253 0 354 0 455 055 6060 Theá kæ 17 Theá kæ 18 Theá kæ 19 Theá. = 60 phuùt x = ………phuùt 45 3 2 4 3 giôø = 40 phuùt 0 ,5 giôø = 0 ,5 giôø = 60 phuùt x 0 ,5 60 phuùt x 0 ,5 = 30 phuùt = 30 phuùt 1 ,5 giôø = ……… phuùt 90 216

— Xem thêm —

Xem thêm: Bang don vi do thoi gian - Toan 5, Bang don vi do thoi gian - Toan 5, Bang don vi do thoi gian - Toan 5

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bang-don-vi-do-thoi-gian-toan-5

Đăng ký

Generate time = 0.192112922668 s. Memory usage = 18.42 MB