Bài 23 : Vẽ theo mẫu " Cái ấm tích và cái bát"

Larry Ellison
Larry Ellison(9788 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 1086
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 14 | Loại file: PPT
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:26

Mô tả: Phòng GDĐT Thò xã Cam Ranh TrườngTHCS Nguyễân Trọng Kỷ GV: Lê Thò Ngọc Lan Quan saùt caùc hình aûnh sau: KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ -ẹúa naứo laứ ủúa trang trớ, ủúa naứo laứ ủúa ủeồ sửỷ duùng? 1. ẹúa ủeồ trang trớ: 2. ẹúa ủeồ sửỷ duùng: Chọn câu đúng nhất: Có thể vận dụng nguyên tắc nào để trang trí đóa tròn? a/ Nguyên tắc xen kẽ; b/ Nguyên tắc nhắc lại; c/ Nguyên tắc đăng đối; d/ Nguyên tắc mảng hình không đều hoặc tự do; e/ Tất cả các ý trên. I/ QUAN SÁT, NHẬN XÉT I/ QUAN SÁT, NHẬN XÉT M u naứo coự boỏ cuùc ủeùp? Vỡ sao? M u soỏ 3 coự boỏ cuùc ủeùp Sắp xếp các hình vẽ và chữ cho phù hợp với các bước vẽ theo mẫu (có 2 vật mẫu( - Vẽ khung hình chung - Vẽ khung hình riêng - Vẽ nét thẳng - Vẽ chi tiết - Hoàn thiện bài - Tìm tỉ lệ bộ phận các phần B1: Vẽ khung hình chung B2: Vẽ khung hình riêng B4: Vẽ nét thẳng B5: Vẽ chi tiết B6: Hoàn thiện bài B3: Tìm tỉ lệ bộ phận các phần . B 1: Vẽ khung hình chung B 2: Vẽ khung hình riêng B 4: Vẽ nét thẳng B 5: Vẽ chi tiết B 6: Hoàn thiện bài B 3: Tìm tỉ lệ bộ phận các phần  Vẽ cái ấm tích và. Chuẩn bò bài 2 4: Vẽ cái ấm tích và cái bát (vẽ đậm nhạt). - Các em không vẽ tiếp ở nhà (Vì không có mẫu nhìn vẽ hình sẽ bò sai). + Bài vẽ tiết 23, bút chì,

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 23 : Vẽ theo mẫu " Cái ấm tích và cái bát", Bài 23 : Vẽ theo mẫu " Cái ấm tích và cái bát", Bài 23 : Vẽ theo mẫu " Cái ấm tích và cái bát"

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.106044054031 s. Memory usage = 17.56 MB