Bài 23 : Vẽ theo mẫu " Cái ấm tích và cái bát"

Larry Ellison
Larry Ellison(11611 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 1731
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 14 | Loại file: PPT
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:26

Mô tả: Phòng GDĐT Thò xã Cam Ranh TrườngTHCS Nguyễân Trọng Kỷ GV: Lê Thò Ngọc Lan Quan saùt caùc hình aûnh sau: KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ -ẹúa naứo laứ ủúa trang trớ, ủúa naứo laứ ủúa ủeồ sửỷ duùng? 1. ẹúa ủeồ trang trớ: 2. ẹúa ủeồ sửỷ duùng: Chọn câu đúng nhất: Có thể vận dụng nguyên tắc nào để trang trí đóa tròn? a/ Nguyên tắc xen kẽ; b/ Nguyên tắc nhắc lại; c/ Nguyên tắc đăng đối; d/ Nguyên tắc mảng hình không đều hoặc tự do; e/ Tất cả các ý trên. I/ QUAN SÁT, NHẬN XÉT I/ QUAN SÁT, NHẬN XÉT M u naứo coự boỏ cuùc ủeùp? Vỡ sao? M u soỏ 3 coự boỏ cuùc ủeùp Sắp xếp các hình vẽ và chữ cho phù hợp với các bước vẽ theo mẫu (có 2 vật mẫu( - Vẽ khung hình chung - Vẽ khung hình riêng - Vẽ nét thẳng - Vẽ chi tiết - Hoàn thiện bài - Tìm tỉ lệ bộ phận các phần B1: Vẽ khung hình chung B2: Vẽ khung hình riêng B4: Vẽ nét thẳng B5: Vẽ chi tiết B6: Hoàn thiện bài B3: Tìm tỉ lệ bộ phận các phần . B 1: Vẽ khung hình chung B 2: Vẽ khung hình riêng B 4: Vẽ nét thẳng B 5: Vẽ chi tiết B 6: Hoàn thiện bài B 3: Tìm tỉ lệ bộ phận các phần  Vẽ cái ấm tích và. Chuẩn bò bài 2 4: Vẽ cái ấm tích và cái bát (vẽ đậm nhạt). - Các em không vẽ tiếp ở nhà (Vì không có mẫu nhìn vẽ hình sẽ bò sai). + Bài vẽ tiết 23, bút chì,

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 23 : Vẽ theo mẫu " Cái ấm tích và cái bát", Bài 23 : Vẽ theo mẫu " Cái ấm tích và cái bát", Bài 23 : Vẽ theo mẫu " Cái ấm tích và cái bát"

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-23-ve-theo-mau-cai-am-tich-va-cai-bat

Đăng ký

Generate time = 0.24390697479248 s. Memory usage = 18.57 MB