Tập đọc lớp 2 bài Sông Hương

8 2,246 22 Gửi tin nhắn cho Paul Allen
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:26

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê, líp 2c gi¸o vÒ dù giê, líp 2c Ng­êi thùc hiÖn Ng­êi thùc hiÖn : : Ph¹m ThÞ Chinh Ph¹m ThÞ Chinh Sông Hương là một bức tranh phong cảnh gồm Sông Hương là một bức tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn mà mỗi đoạn đều có vẻ đẹp riêng nhiều đoạn mà mỗi đoạn đều có vẻ đẹp riêng của nó. của nó. Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau: màu xanh nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau: màu xanh thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá, màu thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của nh xanh non của nh ng bãi ngô, thảm cỏ in trên ng bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước. mặt nước. Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 n Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 n m 2009 m 2009 Tập đọc Tập đọc Sông Hương Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phư ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phư ờng. ờng. Nh Nh ng đêm tr ng đêm tr ng sáng, dòng sông là một đường ng sáng, dòng sông là một đường tr tr ng lung linh dát vàng. ng lung linh dát vàng. Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 n Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 n m 2009 m 2009 Tập đọc Tập đọc Sông Hương Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế, làm cho không khí thành phố trở dành cho Huế, làm cho không khí thành phố trở nên trong lành, làm tan biến nh nên trong lành, làm tan biến nh ng tiếng ồn ào ng tiếng ồn ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ êm đềm. của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ êm đềm. Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 n Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 n m 2009 m 2009 Tập đọc Tập đọc Sông Hương Tỡm Tỡm hiểu bài hiểu bài Sông Hương Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 n Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 n m 2009 m 2009 Tập đọc Tập đọc Tỡm Tỡm hiểu bài hiểu bài Sông Hương Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 n Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 n m 2009 m 2009 Tập đọc Tập đọc Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 n Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 n m 2009 m 2009 Tập đọc Tập đọc Sông Hương Tỡm Tỡm hiểu bài hiểu bài . ngày 27 tháng 2 n Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 n m 20 09 m 20 09 Tập đọc Tập đọc Sông Hương Tỡm Tỡm hiểu bài hiểu bài Sông Hương Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 n. ngày 27 tháng 2 n m 20 09 m 20 09 Tập đọc Tập đọc Tỡm Tỡm hiểu bài hiểu bài Sông Hương Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 n Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 n m 20 09 m 20 09
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập đọc lớp 2 bài Sông Hương, Tập đọc lớp 2 bài Sông Hương, Tập đọc lớp 2 bài Sông Hương

Bình luận về tài liệu tap-doc-lop-2-bai-song-huong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP