GIÁO ÁN NGOÀI GIỜ LÊN LỚP KHỐI 6

48 2,817 28 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/48 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:25

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG G D NGOÀI GIỜ LÊN LỚP ************ Khối 6 - HKI - Năm học 2006- 2007 Tháng Tuần Nội Dung 1 Đại hội chi đội -Bầu cán bộ lớp 2 Thảo luận, học nội quy và nhiệm vụ năm học mới 3 Nghe giới thiệu truyền thống nhà trường 4 Sinh hoạt ngoài trời, tập các bài hát quy định 5 Nghe giới thiệu thư Bác Hồ 6 Lễ giao ước thi đua, thi tìm hiểu tiểu sử anh hùng Nguyễn Văn Trỗi 7 Trao đổi kinh nghiệm học tập, thi tìm hiểu ngày phụ nữ Việt Nam 8 Sinh hoạt văn nghệ ,sinh hoạt ngoài trời 9 Nghe giới thiệu về đội ngũ thầy, cô giáo của trường 10 Lễ đăng ký “Tháng học tốt , Tuần học tốt” 11 Hội vui học tập 12 Sinh hoạt ngoài trời, văn nghệ mừng ngày 20/11 13 Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11 14 Tìm hiểu truyền thống cách mạng địa phương 15 Nghe nói chuyện về ngày 22/ 12 16 Sinh hoạt ngoài trời văn nghệ mừng ngày 22/12 Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân 1 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 Chủ điểm tháng 9 :TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Tuần1 ĐẠI HỘI CHI ĐỘI - BẦU CÁN BỘ LỚP- Ngày : 23/8/2008 I-YÊU CẦU GIÁO DỤC Giúp học sinh: - Hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của đôị ngũ cán bộ lớp - Bước đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp, có thái độ tôn trọng đôị ngũ cán bộ lớp. - Rèn luyện kỹ năng nhận nhiệm vụ và kỹ năng tham gia các hoạt động chung của tập thể. II- NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG a) Nội dung - Thành lập các tổ, nhóm trong lớp - Bầu đội ngũ cán bộ lớp: lớp trưởng, các lớp phó,tổ trưởng tổ phó, các cán sự chức năng, cán sự môn học. - Xác định chức năng,nhiệm vụ của từng cán bộ lớp - Về cách thức làm việc của đội ngũ cán bộ lớp b) Hình thức hoạt động. - Kết hợp giữa giới thiệu của HS và qua sự nghiên cứu của GVCN,rồi GVCN quyết định -Trao đổi nhiệmm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp. III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG a) Về phương tiện hoạt động - Bảng sơ đồ tổ chúc lớp - Bảng ghi nhiệm vụ cán bộ lớp - Các loại sổ sách ghi chép của cán bộ lớp - Cờ Tổ Quốc, ảnh Bác - Bảng tổng kết năm học qua - Bảng phương hướng năm học mới b) Về tổ chức. - Chào cờ,Quốc ca, Đội ca - GVCN cho HS biết về nhiệm vụ của cán bộ lớp - Hướng dẫn HS chuẩn bị ý kiến để lựa chọn đội ngũ cán bộ IV-TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG -Cử một HS lên điều khiển chương trình tạm thời để làm lễ chào cờ -Một HS đọc bảng tổng kết và đọc bảng phương hướng của năm học mới -GVCN định hướng cho tập thể lớp về: +Mục đích, yêu cầu tổ chức lớp tự quản theo một cơ cấu chặt chẽ nhằm thu hút nhièu HS tham gia. +Giới thiệu sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp và các quan hệ hoạt động +Nêu nhiêm vụ cụ thể của đội ngũ cán bộ lớp GVCN ghi lên bảng tên những HS được lớp đề cử trên bảng , kết hợp với sự lựa chọn của GVCN để đưa ra danh sách đội ngũ cán bộ lớp. * Về Chi đội có: Chi đội trưởng, chi đội phóvà các uỷ viên. * Về cán bộ lớp có: Lớp trưởng, Lớp phó học tập , Lớp phó văn thể mỹ, các cán sự môn học, các cán sự chức năng và các tổ trưởng ,tổ phó. - Trao đổi nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp - Đại diện đội ngũ cán bộ lớp bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công - HS chúc mừng cán bộ lớp mới Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân 2 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 - Hát tập thể V- KÉT THÚC HOẠT ĐỘNG - GVCN nhận xét về tinh thần, thái độ tham gia của HS trong việc lựa chọn cán bộ lớp - Động viên đội ngũ cán bộ cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao. Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân 3 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 Tuần2 THẢO LUẬN, HỌC NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI Ngày : 30/8/2008 I- YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp HS: -Hiểu được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới. -Có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học mới. -Tích cực rèn luyện, thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học. II- NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG a) Nội dung - Nội quy nhà trường. -Những nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới mà HS cần biết. b) Hình thức hoạt động -Nghe giới thiệu về nội quy và nhiệm vụ năm học mới. - Trao đổi, thảo luận trong lớp - Văn nghệ III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG a) Về phương tiện hoạt động -Một bản nội quy nhà trường -Một bản ghi những nhiệm vụ chủ yếu của năm học. -Một số bài hát b)Về tổ chức -GV nêu yêu cầu, kế hoạch học tập những quy định, nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới. -Cung cấp cho HS bản nội quy của trường để HS tìm hiểu. -Mỗi tổ chuẩn bị một bài hát, văn nghệ xen giữa. IV-TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG a) GV giới thiệu nội quy của nhà trường để các em hiểu được nhiệm vụ của mình. b) Thảo luận nhóm. GV cho học sinh thảo luận theo tổ: -Mỗi tổ cử một thư ký ghi lại ý kiến của tổ, sau đó cử đại diện nhóm lên trình bày c) Văn nghệ xen giữa các tổ. GV tổng kết lại những ý kiến cơ bản của nội quy HS, nêu nhiệm vụ năm học mới. Cho HS nhắc lại các nhiệm vụ chủ yếu. V- KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG GV tuyên dương cả lớp về tinh thần tham gia thảo luận. Nhắc nhở HS nắm vững nội quy và nhiệm vụ năm học để thực hiện tốt. Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân 4 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 Tuần3 NGHE GIỚI THIỆU TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Ngày : 6/9/2008 I ) Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh: - Nắm được những truyền thống cơ bản cuả nhà trường và ý nghĩa của truyền thống đó . - Xác đinh trách nhiệm của học sinh lớp 6 trong việc phát huy truyền thống nhà trường - Xây dựng kế hoạch học tập và hoạt động của cá nhân và lớp. 2.Nội dung và hình thức hoạt động a)Nội dung - Vài nétvề lịch sử hình thành và phát triển của trường. - Truyền thống của trườngvề học tập,rèn luyện đạo đức và các thành tích khác. b) Hình thức hoạt động - Trinh bày bằng lời bằng sơ đồ,bảng biểu , tranh ảnh, băng hình (nếu có) - Trao đổi , thảo luận 3. Chuẩn bị hoạt động a) Về phương tiện hoạt động - Một vài sơ đồ về cơ cấu tổ chức nhà trường,về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh nhà trường . b) Về tổ chức - Giáo viên chuẩn bị giới thiệu về truyền thống của trường như: cơ cấu nhà trường ,quá trình phát triển , những thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện , đội ngũ học sinh giỏi và đội ngũ giáo viên dạy giỏi. Những nội dung này có thể trình bày dưới dạng sơ đồ,biểu bảng. - Mặt khác , giao cho học sinh tự tìm hiểu về truyền thông nhà trường. - Học sinh chuẩn bị vài bài hát mà các em được học từ Tiểu học . - Chuẩn bị một số câu hỏi để thảo luận. 4.Tiến hành hoạt động - Giáo viên nêu lí do sinh hoạt,sau đó giới thiệu cho toàn lớp biết về cơ cấu tổ chức nhà trường bằng các câu hỏi sau. 1/ Trường ta có bao nhiêu lớp? 2/ Mỗi khối có bao nhiêu lớp? 3/ Ban giám hiệu gồm những ai? 4/ Ai là tổng phụ trách? 5/Trường ta được thành lập năm nào và mang tên gì? - Học sinh trình bày kết quả sưu tầm về truyền thống nhà trường . - Học sinh có thể trao đổi xung quanh những điều mà giáo viên và các bạn vừa trình bày để hiểu rõ hơn.Chẳn hạn như:Qua những truyền thống của trường ,em học tập được gì?Em có suy nghĩ gì về hướng phấn đấu của mình để phát huy để phát huy được truyền thống đó của nhà trường?Em hãy nêu sơ lược về kế hoạch hành động của mình trong năm học mới… _-Sau khi HS thảo luân xong, GV nêu tóm tắt những ý kiến HS đã trình bày và yêu cầu các thành viên trong lớp cùng nhau thi đua để xây dựng lớp tốt. - Chương trình văn nghệ xen kẻ. V- KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG- Nhận xét về nhận thức của HS: Học sinh nắm được những nội dung cơ bản nào? Những truyền thống nào được các em thảo luận sôi nổinhất?- Tuyên dương và góp ý phe bình đối với việc chuẩn bị và tinh thần tham gia của học sinh lớp . Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân 5 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 Tuần4 SINH HOẠT NGOÀI TRỜI VÀ TẬP CÁC BÀI HÁT QUY ĐỊNH Ngày : 07/9/2008 I.Giúp học sinh: Biết được cách sinh hoạt ngoài trời, nghi thức sin hoạt. Hiểu được sự cần thiết phỉa thuộc và nhớ các bài hát quy định cho lứa tuổi của HS THCS. Biết cách học và luyện tập các bài hát quy định. II. Nội dung và hình thức hoạt động. a) Nội dung. - Nghi thức lễ, sinh hoạt ngoài trời, tập họp. - Tập các bài hát được nhà trường quy định. b) Hình thức hoạt động. - Tập họp đội hình, nghi thức lễ - Kiểm điểm công tác tuần qua - Học hát . III-Chuẩn bị hoạt dộng. a) Phương tiện hoạt động - Các bài hát quy định;Thầy cô mến yêu,Cánh chim tuổi thơ - Bảng tổng kết tuần qua do tổ trưởng nhận xét b) Về tổ chức. - Ban cán sự lớp chuẩn bị bảng tổng kết - Cho HS chép trước các bài hát quy định. IV- Tiến hành hoạt động a) Nêu lí do - GV nêu lído cótiết sinh hoạt ngoài trời đồng thời tập các bài hát quy định - Cho HS phát biểu cảm nghĩ của mình b) Sinh hoạt - Khởi động: Hát tập thể - Nghi thức lễ: Đội hình hàng dọc, chạy hình chữ U, chào cờ, hát đội ca - Nhận xét của mỗi tổ tuần qua, của BCH lớp. - Nhận xét của GVCN - Đội hình chuyển qua đội hình vòng tròn. - Lớp phó văn thể mỹ tập hát các bài hát đã chép ở lớp. - Yêu cầu HS tự ôn luyện cá nhân hoặc theo nhóm. V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG. -Động viên HS tích cực học thuộc lòng các bài hát quy định -Nhận xét buổi tập hát, rút ra những điểm cần bổ khuyết. Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân 6 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 Tuần5 NGHE GIỚI THIỆU THƯ BÁC HỒ Ngày : 18/9//2008 I. YÊU CẦU GIÁO DỤC Giúp HS: - Hiểu được sự quan tâm, chăm lo của Bác đối với thế hệ trẻ và nội dung, ý nghĩa lời dạy của Bác trong thư gởi học sinh cả nước nhân ngày khai giảng năm học dầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tháng 9- 1945 và thư gởi ngành Giáo Dục ngày 16- 10- 1968. - Có thái độ học tập đúng đắn, quyết tâm học tập, rèn luyện tốt theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu. II. VÀ NỘI DUNG HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG. a) Nội dung. - Thư Bác Hồ gởi HS cả nước nhân gnày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tháng 9-1945(trích) - Thư Bác Hồ gởi ngành Giáo Dục 16-10- 1968. b) Hình thức hoạt động . - Nghe giới thiệu thư Bác - Trao đổi thảo luận nội dung và ý nghĩa của thư Bác. III. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG a) Về phương tiện hoạt động - Chuẩn bị hai bức thư của Bác Hồ để đọc trước lớp - Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận như: + Bác khuyên HS phải làm gì? + Những câu nào trong thư cần chú ý nhất? Vì sao? + Suy nghĩ về nhiệm vụ học tập của mình. - Một số tiết mục văn nghệ về Bác, về thiếu niên với Bác Hồ. b) Về tổ chức - GVCN hướng dẫn cán bộ lớp xây dựng chương trình hoạt động - Thống nhất kế hoạch thực hiện và phân công cụ thể: + Chi đội trưởng Thu Hà điều khiển chương trình. + Người đọc thư là Quốc Hùng (LT) + Nhóm trang trí lớp do Bảo Châu điều khiển. + Điều khiển chương trình văn nghệ : Bảo Châu. IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG. - Hát tập thể. - Thanh Diễn lên tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, chương trình làm việc, người điều khiển và thư ký. - Thực hiện chương trình: + Thanh Diễngiới thiệu bạn Huệ đọc thư Bác cho cả lớp nghe. + Hướng dẫn lớp trao đổi về nội dung, ý nghĩa của thư Bác theo các câu hỏi - Bác khuyên HS phải làm gì? - Những câu nào trong thư cần chú ý nhất? - Suy nghĩ của mình về nhiệm vụ học tập? +Văn nghệ : Phần trình bày của Tổ 1 và Tổ 3 + GVCN tổng kết ý kiến, trao đổi nhắc nhở những nhiệm vụ của HS trong giai đoạn hiện nay. +Văn nghệ của Tổ 2 và Tổ 4. Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân 7 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG GVCN nhận xét kết quả hoạt động, nhận xét tuần qua Phổ biến một số công tác mới. Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân 8 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 Tuần6 LỄ GIAO ƯỚC CÁC TỔ VÀ TÌM HIỂU TIỂU SỬ ANH HÙNG LIỆT SỸ NGUYỄN VĂN TRỖI Ngày : 26/9/2008 1. Yêu cầu giáo dục Giúp HS: -Hiẻu ý nghĩa tác dụng của việc thi đua và nắm vững nội dung, chỉ tiêu thi đua “Chăm ngoan, học giỏi” theo lời Bác dạy. - Tự xác định mục đích, thái độ học tập đúng đắn và quyết tâm thi đua học tập tốt. -Biết được tiểu sử anh húng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi. 2. Nội dung và hình thức hoạt động a) Nội dung - Chương trình hành động “ Chăm ngoan, học giỏi” của lớp -Đăng ký giao ước thi đua -Tìm hiểu tiểu sử anh Nguyễn Văn Trỗi. b) Hình thức hoạt động. Tổ chức lễ giao ước thi đua Thi tìm hiểu Tiểu sử của liệt sỹ. 3. Chuẩn bị hoạt động a) Về phương tiện hoạt động -Chương trình hành động của lớp -Chỉ tiêu thi đua tổ -Tiểu sử của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. b) Về tổ chức GVCN cùng cán bộ lớp thống nhất chương trình, kế hoạch hoạt động. + Cử Thanh Diễn điều khiển chương trình + Lê thị Hiếu thư ký +Văn Duy và một số nam trang trí lớp 4. Tiến hành hoạt động - Hát tập thể -Tịnh An tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và chương trình làm việc. -Thực hiện chương trình + Đại diện cán bộ lớp trình bày chương trình, chỉ tiêu hành động “Chăm ngoan , học giỏi” của lớp. +Lớp thảo luận đi đến nhất trí 98% được lên lớp thẳng +Đại diện từng tổ lên giao ước thi đua. - Nhật Hạ đại diện lớp đọc Tiểu sử anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. - Sau đó trả lời các câu hỏi sau. + Cho biết ngày, tháng, năm sinh và ngày ,tháng , năm hy sinh của anh Trỗi. +Mục đích của anh Trỗi là gì? +Quê quán của anh Trỗi? +Họ và tên vợ của anh Trỗi? +Hát bài hát với nội dung về anh Trỗi. 5. Kết thúc hoạt động -GVCN nhận xét, đánh giá và biểu dương tinh thần tham gia của lớp -Nhắc HS một số công tác tuần đến và thực hiện giao ước thi đua Chủ điểm tháng 10 : Chăm ngoan học giỏi Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân 9 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 Tuần7 TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP VÀ THI TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ Ngày : 04/9/2008 1. Yêu cầu giáo dục: Giúp HS: -Biết được kinh nghiệm học tập tốt. -Tự tin, chủ động học hỏi và vận dụng kinh nghiệm tốt để đạt kết quả cao trong học tập. -Biết được truyền thống phụ nữ nhân ngày 20/10. 2. Nội dung và hình thức hoạt động a) Nội dung. Trao đổi kinh nghiệm học tập ở THCS Nghe tư liệu về truyền thống phụ nữ 3. Chuẩn bị hoạt động a) Về phương tiện hoạt động -Bản báo cáo về kinh nghiệm học tập của các bạn. -Các báo cáo về kinh nghiệm học tập từng bộ môn. -Tư liệu về truyền thống phụ nữ. -Văn nghệ. b) Về tổ chức -GVCN cử các em HS có kinh nghiệm học tập tốt trao đổi với lớp. -Chi đội trưởng chuẩn bị tư liệu về ngày 20/10 - Cử người dẫn chương trình, thư ký và trang trí lớp. 4.Tiến hành hoạt động - Hát tập thể. - Tịnh An tuyên bố lí do. -Thực hiện chương trình + Tịnh An mời báo cáo viên lên làm việc: - Bạn Văn Duy môn Toán -Bạn Thị Hiếu môn Lý -Bạn Tịnh An môn Anh –và bạn Nhật Hạ môn Văn -Nhật Hạ đọc truyền thống phụ nữ cho lớp nghe. Sau đó mỗi tổ trả lời các câu hỏi dưới đây: +Hãy kể tên và tiểu sử một số ( cô)chị liệt sỹ mà em biết? +Một số bài hát nội dung về phụ nữ. 5. Kết thúc hoạt động Đại diện lớp cảm ơn báo cáo viên, chúc sức khoẻ GVCN nhận xét một số ưu ,khuyết điểm qua buổi sinh hoạt, công tác tuần qua và thông báo một số công tác đến. Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân 10 [...]... viên.* Về cán bộ lớp có: Lớp trưởng, Lớp phó học tập , Lớp phó văn thể mỹ, các cán sự môn học, các cán sự chức năng và các tổ trưởng ,tổ phó.- Trao đổi nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp - Đại diện đội ngũ cán bộ lớp bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công- HS chúc mừng cán bộ lớp mới Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân2 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 Tuần5... ơn các thầy giáo, cô giáo -Nhận xét buổi sinh hoạt, rút ra những điểm cần bổ khuyết Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân17 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNGGVCN nhận xét kết quả hoạt động, nhận xét tuần quaPhổ biến một số công tác mới. Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân8 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 Tuần 33... viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân19 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân28 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 III.Chuẩn bị hoạt động.a)Phương tiện hoạt động- Các bài hát đã chuẩn bị- Bảng tổng kết tuần qua do tổ trưởng nhận xétb)Về tổ chức.- Ban cán sự lớp chuẩn bị bảng tổng kết- Cho HS chuẩn bị các tiết... *********************** Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân38 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 Chủ điểm tháng 9 :TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Tuần1 ĐẠI HỘI CHI ĐỘI - BẦU CÁN BỘ LỚP- Ngày : 23/8/2008I-YÊU CẦU GIÁO DỤCGiúp học sinh:- Hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của đôị ngũ cán bộ lớp - Bước đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp, có thái độ tôn trọng đôị ngũ cán bộ lớp. - Rèn... bày một tiết mục văn nghệ. Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân15 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 -Nhận xét buổi sinh hoạt, rút ra những điểm cần bổ khuyết Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân25 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 Ngll-NTKC1.Yêucầu giáo dục.Giúp HS:-Hiểu những nét tiêu biểu về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đoàn.Tự... khiển đại diện cho lớp hứa: - Học tập nghiêm túc và có kết quả- Giữ trật tự tốt trong các giờ học.- Cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng với thầy giáo, cô giáo Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân12 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 Tuần4 SINH HOẠT NGOÀI TRỜI VÀ TẬP CÁC BÀI HÁT QUY ĐỊNHNgày : 07/9/2008I.Giúp học sinh:Biết được cách sinh hoạt ngoài trời, nghi thức... trưởng thành của quân đội ta. Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân40 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 Tuần12 SINH HOẠT NGOÀI TRỜI VÀ VĂN NGHỆ MỪNG 20-11Ngày : 08/11/2008I.Giúp học sinh:Biết được cách sinh hoạt ngoài trời, nghi thức sinh hoạt.Hiểu được ý nghĩa của Ngày Nhà Giáo Việt Nam Kính trọng biết ơn các thầy cô giáo và tôn vinh Nhà giáo. Biết cách luyện tập các... viênb)Nghe nói chuyện và thảo luận-Người điều khiển mời báo cáo viên lên nói chuyện với lớp -Báo cáo viên nói chuyện về tình hình địa phương, về truyền thống cách mạng và các đảng viên ưu tú… Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân29 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 Tịnh An3.Đọc lời chúc mừng các thầy giáo, cô giáo: nay lại về trong niềm hân hoan phấn khởi, chào đón của tất... nhân xuất sắc. Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân35 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 b)Văn nghệ.Mỗi tổ thể hiện một tiết mục văn nghệ nói về ngày QĐND.5.Kết thúc hoạt động.GVCN lên phát biểu ý kiến.Nhận xét buổi hoạt động.Nêu công tác tuần đến.Tuần 16: SINH HOẠT NGOÀI TRỜI VÀ VĂN NGHỆ MỪNG NGÀY 22-12 Ngll-NTKCI.Giúp học sinh:Biết được cách sinh hoạt ngoài trời,... chương trình mời giáo viên chủ nhiệm lên trao phần thưởng Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân 16 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 GVCN lên phát biểu ý kiến và khen ngợi HS đã tích cực tham gia vào hoạt động của tập thể.Nhận xét buổi hoạt động.Nêu công tác tuần đến. ***********************************Tuần 30: Ngll-NTKC1.Yêucầu giáo dục.Giúp HS:-Hiểu ý nghĩa về ngày . Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG G D NGOÀI GIỜ LÊN LỚP ************ Khối 6 - HKI - Năm học 20 06- 2007 Tháng Tuần. 16 Sinh hoạt ngoài trời văn nghệ mừng ngày 22/12 Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân 1 Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN NGOÀI GIỜ LÊN LỚP KHỐI 6, GIÁO ÁN NGOÀI GIỜ LÊN LỚP KHỐI 6, GIÁO ÁN NGOÀI GIỜ LÊN LỚP KHỐI 6

Bình luận về tài liệu giao-an-ngoai-gio-len-lop-khoi-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP