NGLL 12 - Chủ đề tháng 2: TN với lí tưởng cách mạng

20 964 24
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2013, 01:26

KÍNH CHÀO Q THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN LỚP 12A THAM GIA TIẾT HĐNGLL NĂM 2008- 2009 Nhóm thực hiện: 08 Chủ đề hoạt động tháng 2 THANH NIÊN VỚI LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG HOẠT ĐỘNG 2 T Ố H Ữ U N I Ề M T I N N Ă N G Đ Ộ N G B Á C H Ồ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Y Ễ N V Ă N TUGN H Ạ C H Ư Ơ N G B I N H L IT Ệ T S Ĩ AN Q U Â N C Ế IT MG T H Ù Y T R Â N ẶĐ C Ố N G H I Ế N PHẦN THI GIẢI Ô CHỮ Câu 1 Câu 1 : : ( ( Hàng ngang gồm 8 chữ cái Hàng ngang gồm 8 chữ cái ) ) Một trong những yếu tố quan Một trong những yếu tố quan trọng của thanh niên Việt Nam trọng của thanh niên Việt Nam trong trong thời đại hiện nay thời đại hiện nay là gì? là gì? Câu 2 : ( Hàng ngang gồm 7 chữ cái Hàng ngang gồm 7 chữ cái ) ) Hãy điền từ còn thiếu vào tên bài hát “Hà Nội …và hi vọng” của tác giả Phạm Thế Mỹ Câu 3: ( Hàng ngang gồm 13 chữ cái Hàng ngang gồm 13 chữ cái ) ) Cuốn sách “mãi mãi tuổi hai mươi” của tác giả nào? Câu 4: ( Hàng ngang gồm 5 chữ cái) Hàng ngang gồm 5 chữ cái) “Tơi chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do,dân tơi đựơc ấm no, hạnh phúc, ai cũng có cơm ăn ,áo mặc , ai cũng được học hành” . Câu nói trên của ai ? Câu 5: ( Hàng ngang gồm 16 chữ cái) Hàng ngang gồm 16 chữ cái) Tháng 7 có một ngày quan trọng đối với dân tộc ta? Câu 6 : ( Hàng ngang gồm 5 chữ cái) Hàng ngang gồm 5 chữ cái) “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ Mặt trời chân lý chói qua tim Hồn tôi là một vườn hao lá Rất đậm hương và rộn tiếng chim” Tác giả đoạn thơ trên là ai ? Câu 7 : ( Hàng ngang gồm 10 chữ cái) Hàng ngang gồm 10 chữ cái) Bài “Quốc ca” của nước Việt Nam có tên gọi khác là gì? [...]... ngày nay là gì? quan niệm của bạn là gì? Câu 8: (Hàng ngang gồm 12 chữ cái)Hàng ngang gồm 12 chữ cái) “Đừng đốt trong đó có lửa” lời nói ấy nói về cuốn nhật ký của ai ? 7. Bạn đã và sẽ làm gì để thực hiện được ước mơ, lý tưởng của mình? 6. Ý nghĩa của việc xác định được lí tưởng sống đối với cuộc đời của mỗi con người như thế nào? Câu 3: (Hàng ngang gồm 13... nào? 12345678PHẦN THI HAÙI HOA DÂN CHỦ TỐHỮUN IỀM T I NNĂN GĐ ỘN GBÁC HỒ987654321YỄN VĂN TUGN HẠCHƯ ƠN G B I N H L IT ỆT SĨAN Q UÂN CẾITMG T HÙY T RÂNẶĐCỐN G H IẾN PHẦN THI GIẢI Ô CHỮ Câu 5: (Hàng ngang gồm 16 chữ cái)Hàng ngang gồm 16 chữ cái) Tháng 7 có một ngày quan trọng đối với dân tộc ta? . CÔ VÀ CÁC BẠN LỚP 12A THAM GIA TIẾT H NGLL NĂM 200 8- 2009 Nhóm thực hiện: 08 Chủ đề hoạt động tháng 2 THANH NIÊN VỚI LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG HOẠT ĐỘNG 2 T. bài hát có nội dung nói về lí tưởng của thanh niên Việt Nam? 3. Nhóm của bạn hãy thể hiện 1 bài thơ có nội dung nói về lí tưởng của thanh niên Việt Nam?
- Xem thêm -

Xem thêm: NGLL 12 - Chủ đề tháng 2: TN với lí tưởng cách mạng, NGLL 12 - Chủ đề tháng 2: TN với lí tưởng cách mạng, NGLL 12 - Chủ đề tháng 2: TN với lí tưởng cách mạng

Bình luận về tài liệu ngll-12-chu-de-thang-2-tn-voi-li-tuong-cach-mang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP