GIAO AN SINH HỌC FULL PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

233 292 2
  • Loading ...
1/233 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2017, 19:33

Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 Ngày soạn, 26/08/2017 Tiết 1- Bài 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG PHONG PHÚ I Mục tiêu: Kiến thức - Học sinh chứng minh đa dạng phong phú động vật thể số loài môi trường sống Kĩ - Rèn kĩ quan sát, so sánh - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức học tập yêu thích môn học Phát triển lực: - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, hoạt động nhóm - Năng lực phán đoán, giải vấn đề cách sáng tạo - Năng lực quan sát, vận dụng kiến thức sinh học vào sống II Chuẩn bị - GV: Tranh ảnh động vật môi trường sống loài ĐV (đa dạng, phong phú số lượng); Bảng phụ hình 1.4 SGK - HS: Sưu tầm tranh ảnh ĐV III Phương pháp- Kỹ thuật dạy học: - Phương pháp: Dạy học theo nhóm, quan sát, giải vấn đề - Kỹ thuật: Hỏi trả lời, động não, đồ tư IV Hoạt động dạy - học Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số, Làm quen với học sinh, Chia nhóm học sinh Kiểm tra cũ (5’): Giới thiệu chương trình Bài mới: GV yêu cầu HS nhớ lại kiến thức sinh học 6, vận dụng hiểu biết để trả lời câu hỏi: - Sự đa dạng, phong phú động vật thể nào? Hoạt động 1: Đa dạng loài phong phú số lượng cá thể( 20') Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - GV yêu cầu HS nghiên - Cá nhân HS đọc thông I Đa dạng loài cứu SGK, quan sát H 1.1 tin SGK, quan sát hình phong phú số lượng cá 1.2 trang 56 đặt vấn giải vấn đề: thể đề: + Số lượng loài - Thế giới động vật đa - Sự phong phú loài khoảng 1,5 triệu loài dạng phong phú loài thể nào? + Kích thước loài đa dạng số cá thể - GV ghi tóm tắt ý kiến khác loài Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 HS phần bổ sung - vài HS trình bày đáp - GV yêu cầu HS hoạt động án, HS khác nhận xét, nhóm hoàn thành vấn đề: bổ sung - Hãy kể tên loài động vật - HS thảo luận từ mẻ lưới kéo thông tin đọc hay biển, tát ao cá, đánh qua thực tế nêu được: bắt hồ, chặn dòng nước + Dù ao, hồ hay sông suối nông? suối có nhiều loài - Ban đêm mùa hè động vật khác sinh đồng có động vật sống phát tiếng kêu? + Ban đêm mùa hè - GV lưu ý thông báo thông thường có số loài tin HS không nêu động vật như: Cóc, ếch, - Em có nhận xét số dế mèn, sâu bọ phát lượng cá thể bầy ong, tiếng kêu đàn kiến, đàn bướm? - Đại diện nhóm trình - GV yêu cầu HS tự rút bày, nhóm khác nhận kết luận đa dạng xét, bổ sung Yêu cầu nêu động vật được: Số lượng cá thể - GV thông báo thêm: Một loài lớn số động vật người hoá thành vật nuôi, có - HS lắng nghe GV giới nhiều đặc điểm phù hợp với thiệu thêm nhu cầu người Hoạt động 2: Đa dạng môi trường sống( 15') Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - GV yêu cầu HS quan sát H - Cá nhân HS tự nghiên II Đa dạng môi trường 1.4 hoàn thành tập, điền cứu thông tin hoàn sống thích thành tập Yêu cầu: + Dưới nước: Cá, tôm, mực + Trên cạn: Voi, gà, chó, - GV cho HS chữa nhanh mèo tập + Trên không: Các loài - GV cho HS thảo luận chim dơi trả lời: - Cá nhân vận dụng kiến - Đặc điểm giúp chim thức có, trao đổi nhóm cánh cụt thích nghi với khí nêu được: Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 hậu giá lạnh vùng cực? - Nguyên nhân khiến động vật nhiệt đới đa dạng phong phú vùng ôn đới, Nam cực? - Động vật nước ta có đa dạng, phong phú không? Tại sao? - GV hỏi thêm: - Hãy cho VD để chứng minh phong phú môi trường sống động vật? - GV cho HS thảo luận toàn lớp - Yêu cầu HS tự rút kết luận + Chim cánh cụt có lông dày, xốp, lớp mỡ da dày để giữ nhiệt + Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, thực vật phong phú, phát triển quanh năm nguồn thức ăn lớn, nhiệt độ phù hợp cho - Động vật có khắp nơi nhiều loài chúng thích nghi với + Nước ta động vật môi trường sống phong phú nằm vùng khí hậu nhiệt đới + HS nêu thêm số loài khác môi trường như: Gấu trắng Bắc cực, đà điểu sa mạc, cá phát sáng đáy biển - Đại diện nhóm trình bày Hoạt động 3: Củng cố hướng dẫn học tập ( 5') Củng cố học - GV cho HS đọc kết luận SGK Câu 1: Động vật có khắp nơi do: a Chúng có khả thích nghi cao b Sự phân bố có sẵn từ xa xưa c Do người tác động Câu 2: Động vật đa dạng, phong phú do: a Số cá thể nhiều b Sinh sản nhanh c Số loài nhiều d Động vật sống khắp nơi Trái Đất e Con người lai tạo, tạo nhiều giống g Động vật di cư từ nơi xa đến Hướng dẫn học chuẩn bị mới: - Học trả lời câu hỏi - Kẻ bảng trang vào Ngày soạn, 26/08/2017 Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn Giáo án môn Sinh học Tiết - Bài 2: Năm học 2017- 2018 PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT I Mục tiêu Kiến thức - Học sinh nắm đặc điểm để phân biệt động vật với thực vật - Nêu đặc điểm chung động vật - Nắm sơ lược cách phân chia giới động vật Kĩ - Rèn kĩ quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học Phát triển lực: - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, hoạt động nhóm - Năng lực phán đoán, giải vấn đề cách sáng tạo - Năng lực quan sát, vận dụng kiến thức sinh học vào sống II Chuẩn bị - GV: Tranh phóng to H 2.1 , 2.2 SGK, bảng phụ SGK - HS: Ôn kiến thức Tế bào, nghiên cứu trước nội dung III Phương pháp- Kỹ thuật dạy học: - Phương pháp: Dạy học theo nhóm, quan sát, giải vấn đề - Kỹ thuật: Hỏi trả lời, động não, đồ tư IV Hoạt động dạy - học Ổn định lớp Kiểm tra cũ (5') - Hãy kể tên động vật thường gặp nơi em ở? Chúng có đa dạng, phong phú không? - Chúng ta phải làm để giới động vật đa dạng phong phú? Bài học Nếu đem so sánh gà với bàng, ta thấy chúng khác hoàn toàn, song chúng thể sống Vậy phân biệt chúng cách nào? Hoạt động 1: Phân biệt động vật với thực vật (10') Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - GV yêu cầu HS quan sát H - Cá nhân quan sát I Phân biệt động vật với 2.1 hoàn thành bảng hình vẽ, đọc thích thực vật SGK trang ghi nhớ kiến thức, - Động vật thực vật: - GV kẻ bảng lên bảng phụ trao đổi nhóm trả + Giống nhau: cấu tạo để HS chữa lời từ tế bào, lớn lên sinh - GV lưu ý: Nên gọi nhiều - Đại diện nhóm sản Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 nhóm để gây hứng thú học - GV ghi ý kiến bổ sung vào cạnh bảng - GV nhận xét thông báo kết bảng - GV yêu cầu tiếp tục thảo luận: - Động vật giống thực vật điểm nào? - Động vật khác thực vật điểm nào? Đặc điểm Đối tượng phân biệt Cấu tạo từ tế bào Không Động vật Thực vật Có X X lên bảng ghi kết + Khác nhau: Di chuyển, dị nhóm dưỡng, thần kinh, giác quan, - Các HS khác theo thành tế bào dõi, nhận xét, bổ sung - HS theo dõi tự sửa chữa - Một HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung Thành xenlulo tế bào Không Có X Lớn lên sinh sản Không Có Chất hữu nuôi thể Tự Sử dụng tổng chất hữu hợp có sẵn X X X Khả di chuyển Hệ thần kinh giác quan Không Không X X Có X X Có X X Hoạt động 2: Đặc điểm chung động vật (7’) Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - Yêu cầu HS làm tập - HS chọn đặc điểm II Đặc điểm chung mục II SGK trang 10 động vật động vật - GV ghi câu trả lời lên bảng - vài em trả lời, em Động vật có đặc điểm phần bổ sung khác nhận xét, bổ sung chung : có khả di - GV thông báo đáp án - HS theo dõi tự sửa chuyển, có hệ thần kinh - Ô 1, 4, chữa giác quan, chủ yếu dị - Yêu cầu HS rút kết luận dưỡng - HS rút kết luận Hoạt động 3: Sơ lược phân chia giới động vật (8’) Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - GV giới thiệu: Động vật - HS nghe ghi nhớ kiến III Sơ lược phân chia chia thành 20 ngành, thức giới động vật thể qua hình 2.2 SGK - Có ngành động vật Chương trình sinh học + Động vật không xương học ngành sống: ngành + Động vật có xương Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 sống: ngành (có lớp: cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú) Hoạt động 4: Vai trò động vật ( 10’) Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - Yêu cầu HS hoàn thành - Các nhóm hoạt động, IV Vai trò động vật bảng 2: Động vật với đời trao đổi với hoàn sống người thành bảng - GV kẽ sẵn bảng để HS - Đại diện nhóm lên ghi chữa kết quả, nhóm khác - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: nhận xét, bổ sung - Động vật có vai trò - HS hoạt động độc lập, - Động vật mang lại lợi đời sống người? yêu cầu nêu được: ích nhiều mặt cho - Yêu cầu HS rút kết luận + Có lợi nhiều mặt người, nhiên số có số tác hại cho loài có hại người STT Các mặt lợi, hại Tên loài động vật đại diện Động vật cung cấp nguyên liệu cho người: - Thực phẩm - Gà lợn, trâu, thỏ, vịt - Lông - Gà, cừu, vịt - Da - Trâu, bò Động vật dùng làm thí nghiệm: - Học tập nghiên cứu khoa học - Ếch, thỏ, chó - Thử nghiệm thuốc - Chuột, chó Động vật hỗ trợ người - Lao động - Trâu, bò, ngựa, voi, lạc đà - Giải trí - Voi, gà, khỉ - Thể thao - Ngựa, chó, voi - Bảo vệ an ninh - Chó Động vật truyền bệnh - Ruồi, muỗi, rận, rệp Hoạt động 5: Củng cố hướng dẫn học tập ( 5') Củng cố học - GV cho HS đọc kết luận cuối - Động vật giống thực vật điểm nào? - Động vật khác thực vật điểm nào? - Động vật có vai trò đời sống người? Hướng dẫn học chuẩn bị mới: - Đọc mục “Có thể em chưa biết” Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 - Chuẩn bị cho sau: + Tìm hiểu đời sống động vật xung quanh + Ngâm rơm, cỏ khô vào bình trước ngày + Lấy nước ao, hồ, rễ bèo Nhật Bản Ngày soạn, 03/ 09/ 2017 Tiết Chương I – NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH Bài 3: THỰC HÀNH: QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH I Mục tiêu Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 Kiến thức - Học sinh thấy đại diện điển hình cho ngành động vật nguyên sinh là: trùng roi trùng giày - Phân biệt hình dạng, cách di chuyển đại diện Kĩ - Rèn kĩ sử dụng quan sát mẫu kính hiển vi - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học - Nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận Phát triển lực: - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, hoạt động nhóm - Năng lực phán đoán, giải vấn đề cách sáng tạo - Năng lực quan sát, vận dụng kiến thức sinh học vào sống II Chuẩn bị + GV: - Kính hiển vi, lam kính, la men, kim nhọn, ống hút, khăn lau - Tranh trung đế giày, trùng roi, trùng biến hình + HS: Váng nước ao, hồ, rễ bèo Nhật Bản, rơm khô ngâm nước ngày III Phương pháp- Kỹ thuật dạy học: - Phương pháp: Dạy học theo nhóm, quan sát, giải vấn đề - Kỹ thuật: Hỏi trả lời, động não, thực hành IV Hoạt động dạy - học Ổn định lớp Kiểm tra cũ (5') - Đặc điểm chung động vật? Vai trò động vật? Bài học Nếu đem so sánh gà với bàng, ta thấy chúng khác hoàn toàn, song chúng thể sống Vậy phân biệt chúng cách nào? Hoạt động 1: Quan sát trùng giày (20’) Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - GV lưu ý hướng dẫn HS - HS làm việc theo nhóm Quan sát trùng giày tỉ mỉ thực phân công hành - Các nhóm tự ghi nhớ - GV hướng dẫn thao thao tác GV tác: + Dùng ống hút lấy giọt nhỏ nước ngâm rơm (chỗ thành bình) + Nhỏ lên lam kính, đậy Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 la men soi kính hiển vi - Lần lượt thành viên + Điều chỉnh thị trường nhóm lấy mẫu soi nhìn cho rõ kính hiển vi  nhận + Quan sát H 3.1 SGK để biết trùng giày nhận biết trùng giày - HS vẽ sơ lược hình - GV kiểm tra dạng trùng giày kính nhóm - HS quan sát trùng - GV yêu cầu lấy giày di chuyển lam mẫu khác, HS quan sát kính, tiếp tục theo dõi trùng giày di chuyển hướng di chuyển - Di chuyển theo kiểu tiến thẳng hay xoay tiến? - HS dựa vào kết - GV cho HS làm tập quan sát hoàn thành trang 15 SGK chọn câu tập trả lời - Đại diện nhóm trình bày - GV thông báo kết kết quả, nhóm khác để HS tự sửa chữa, nhận xét, bổ sung cần Hoạt động 2: Quan sát trùng roi (15’) Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - GV cho HS quan sát H - HS tự quan sát hình Quan sát trùng roi 3.2 3.3 SGK trang 15 trang 15 SGK để nhận - GV yêu cầu HS làm với biết trùng roi cách lấy mẫu quan sát - Trong nhóm thay tương tự quan sát dùng ống hút lấy mẫu để trùng giày bạn quan sát - GV gọi đại diện số nhóm lên tiến hành theo - Các nhóm nên lấy váng thao tác hoạt xanh nước ao hay rũ động nhẹ rễ bèo để có trùng - GV kiểm tra roi kính hiển vi nhóm - GV lưu ý HS sử dụng vật kính có độ phóng đại khác để nhìn rõ mẫu - Nếu nhóm chưa tìm Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 thấy trùng roi GV hỏi nguyên nhân lớp - Các nhóm dựa vào thực góp ý tế quan sát thông tin - GV yêu cầu HS làm SGK trang 16 trả lời câu tập mục  SGK trang 16 hỏi - GV thông báo đáp án - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận đúng: xét, bổ sung + Đầu trước + Màu sắc hạt diệp lục Hoạt động 5: Củng cố hướng dẫn học tập ( 5') Củng cố học - GV yêu cầu HS vẽ hình trùng giày trùng roi vào ghi thích Hướng dẫn học chuẩn bị mới: - Vẽ hình trùng giày, trùng roi ghi thích - Đọc trước Ngày soạn, 03/09/2017 Tiết - Bài 4: TRÙNG ROI I Mục tiêu Kiến thức - Học sinh nắm đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng sinh sản trùng roi xanh, khả hướng sáng 10 Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 a) Hoạt động 3: (8/) Tầm quan trọng thực tiễn động vật b) Mục tiờu: Chỉ rơ mặt lợi động vật tự nhiên đời sống người, tác hại định số loài khác c) Tiến hành: III Tầm quan - Yêu cầu học sinh trao đổi - Nhóm người trao đổi (5 /) trọng thực tiễn nhóm hoàn thành bảng hoàn thành bảng động vật: → Đại diện nhóm lên điền bảng Đa số loài → nhóm khác nhận xét bổ động vật có lợi cho → GV nhận xét, đưa đáp án sung tự nhiên đời - Hỏi: - Trả lời: sống người + Động vật có lợi ích ǵ? + Làm thực phẩm, dược liệu, Tuy nhiên có công nghệ, nông nghiệp, làm số loài động vật cảnh… gây hại + Tác hại sao? + Hại cho nông nghiệp… → Nhận xét, kết luận VD: sâu bọ, chuột… 4/ Củng cố: (8/) - Dựa vào bảng 1, tŕnh bày tiến hóa giới động vật - Nêu tầm quan trọng thực tiễn động vật ( cho học sinh chơi tṛ chơi tiếp sức) 5/ Dặn dũ (2/) - Học từ tuần 17 ( 33) đến tuần 34 ( 63) - Xem lại tất câu hỏi + tập đă làm + sơ đồ tiến hóa - Xem tập vẽ hh́nh quan trọng + Hh́nh 33.3 trang 109 + Hh́nh 39.4 trang 129 + Hh́nh 43.4 trang 141 + Hh́nh 47.4 trang 154 + Hh́nh 51.1 trang 166 - Đọc nội dung thực hành → Chuẩn bị thi Học kỳ II Ngày soạn: 20/4/2017 Tiết 67 I.Mục tiờu: 1/ Kiến thức: Kiểm tra lại kiến thức học ngành ĐVCXS gồm lớp động vật: - Lớp cá - Lớp lưỡng cư - Lớp ḅ sát - Lớp chim - Lớp thú 2/ Kĩ năng: Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn 219 Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 Rèn kuyện kĩ cần thiết: so sánh, phân tích, tổng hợp… 3/ Thái độ: - Yờu thiờn nhiờn ham thớch mụn - Biết bảo vệ động vật có ích II Chuẩn bị: Ôn tập cho học sinh vấn đề quan trọng III Phương pháp: Kiểm tra viết IV Tiến hành kiểm tra: - Ổn định - Phát đề ( đề phũng GD ra) - Theo dừi học sinh làm 220 Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn Giáo án môn Sinh học Giáo viên: Trần Duy Bông Năm học 2017- 2018 Trường THCS Thọ sơn 221 Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 Tuần: 222 Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn Giáo án môn Sinh học Tiết: Soạn: / / Dạy: / / Năm học 2017- 2018 Bài 64,65,66 : I MỤC TIấU: 1/ Kiến thức: - Giúp học sinh gặp lại tṍt đụụ̣ng vọọ̃t tiờu biờờ̉u cho đụụ̣ng vọọ̃t khụng xương sụh́ng đụụ̣ng vọọ̃t có xương sụh́ng - Biờh́t chuõờ̉n bị cho mụụ̣t buụờ̉i hoạt đụụ̣ng trời 2/ Kĩ năng: - Quan sát đụụ̣ng vọọ̃t, ghi chép thu hoạch thiờn nhiờn - Sử dụng dụng cụ thích hợp thu thọọ̃p mõọ̃u 3/ Thỏi độ: - Tác phong nhanh nhẹn, đụụ̣ng - Thọọ̃n trọng giao tiờh́p với đụụ̣ng vọọ̃t đờờ̉ bảo vợợ̀ thiờn nhiờn bờợ̀n vững II CHUẨN BỊ: - GV: + Vợt thủy sinh, chụờ̉i lụng, kim nhọn, khay đựng mõọ̃u, lúp cõợ̀m tay - HS: + Lọ bắt đụụ̣ng vọọ̃t, hụụ̣p chứa mõọ̃u + Kẻ bảng trang 205 vào tọọ̃p III PHƯƠNG PHÁP: Thực hành, trực quan, vṍn đáp IV TIấấ́N TRÌNH THỰC HÀNH: 1/ Ổn định, kiờờ̉m tra: ( /) - Kiểm tra sỉ số - Kiểm tra cũ: khụng kiờờ̉m tra 2/ Giới thiệu bài: Tiờh́t 69,70: Quan sát, thu thập mõọ̃u + báo cáo kờh́t 3/ Phát triờờ̉n bài: *Tiết 69,70: THAM QUAN NGOÀI TRỜI Giỏo viờn yờu cầu: - Hoạt động theo nhúm nhúm ( 8HS/ nhúm) - Giữ trật tự, khụng lội nước sõu, khụng trốo cõy - Lấy mẫu đơn giản * Hoạt động 1: Thụng bỏo nội dung cần quan sỏt: 1/ Quan sỏt động vật phõn bố theo mụi trường 2/ Sự thớch nghi di chuyển động vật cỏc mụi trường 3/ Sự thớch nghi dinh dưỡng động vật 4/ Mối quan hệ động vật - thực vật: tỡm xem động vật cú ớch gõy hại cho thực vật 5/ Hiện tượng ngụy trang Giáo viên: Trần Duy Bông - Ghi nhận: + Bướm bay cỏnh + Chõu chấu nhảy chõn + Ăn lỏ, quả, hạt, hỳt mật hoa + Ong hỳt mật → thụ phấn, sõu ăn lỏ → cõy chết Trường THCS Thọ sơn 223 Giáo án môn Sinh học thực vật: + Màu sắc: + Biến dạng: duỗi thể giống cành cõy cuộn trũn cục đỏ… 6/ Số lượng, thành phần động vật tự nhiờn: mụi trường cú thành phần loài nào? * Hoạt động 2: Tiến hành quan sỏt: Yờu cầu quan sỏt vấn đề hướng dẫn → Giỏo viờn hướng dẫn, giỳp đỡ, hỗ trợ học sinh * Hoạt động 3: Bỏo cỏo kết - Bỏo cỏo theo: + Bảng trờn động vật mụi trường sống + Mẫu thu thập + Đỏnh giỏ số lượng động vật tự nhiờn → Nhận xột, cho điểm Năm học 2017- 2018 + Tắc kố, kỡ nhụng… cỏc loài sõu…… → Ghi nhận vấn đề cần quan sỏt - Thảo luận, phõn cụng nhiệm vụ cho học sinh nhúm - Nhờ GV giỳp khú khăn Cỏc nhúm lờn bỏo cỏo kết thực 4/ Củng cố: ( /) Nhận xột, đỏnh giỏ tinh thần thỏi độ kết học sinh qua buổi thực hành 5/ Hướng dõõ̃n vờR̀ nhà: ( /) ễn lại nội dung chương trỡnh đờờ̉ nắm vững cỏc kiến thức 224 Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 Tuần: Tiết: Soạn: / / Dạy: / / I MỤC TIấU: 1/ Kiến thức: - Kiờờ̉m tra lại kiờh́n thức học - Rèn kĩ trình bày kiờh́n thức tiờh́p thu - Rèn luyợợ̀n lòng trung thực, tính tự tin II CHUẨN BỊ: - GV: + Soạn đờợ̀ kiờờ̉m tra * Ma trọọ̃n: Nhọọ̃n biờh́t TN TL Lớp cá 0.2 Lớp lưỡng cư 0.2 Lớp bò sát 0.4 Lớp chim Lớp thú 0.4 Tụờ̉ng 1.2 Thụng hiờờ̉u Vọọ̃n dụng TN TL TN TL 0.2 0.2 0.4 0.3 1.0 0.4 0.4 3.0 0.2 10 7.0 0.8 Tụờ̉ng 0.4 0.4 3.8 1.4 40 10.0 - Học sinh làm tọọ̃p: III PHƯƠNG PHÁP: Kiờờ̉m tra viờh́t IV LấN LỚP: 1/ Ổn định: ( /) Kiểm tra sỉ số Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn 225 Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 2/ Kiểm tra cũ: ( /) Phát đờợ̀ kiờờ̉m tra 3/ Bài mới: a) Giới thiệu: Nhắc nhở lòng tự tin tính trung thực b) Tiờờ́n hành kiờờ̉m tra: * ĐấR̀ KIấờ̉M TRA: A_ Trắc nghiợR̀m: ( 3đ) Học sinh đánh dṍu X vào cõu nhṍt: 1/ Phụờ̉i thằn lằn hoàn chỉnh ờh́ch chụờ̉? A Sụh́ vách ngăn mặt phụờ̉i nhiờợ̀u B Sự xuṍt hiợợ̀n sườn nṍp C Khụng có hụ hṍp da D Tṍt điờợ̀u 2/ Não thằn lằn phát triờờ̉n não ờh́ch A Não trước B Não trước tiờờ̉u não C Có trung tõm điờợ̀u khiờờ̉n phản xạ D Có trung tõm điờợ̀u khiờờ̉n cử đụụ̣ng 3/ Ruụụ̣t chim thích nghi theo hướng giảm khụh́i lượng thờờ̉, nờn so với ruụụ̣t bò sát A Dài C Bằng B Ngắn D To 4/ Thỏ bọọ̃t nhảy xa chạy nhanh nhờ A Chi trước ngắn C Cơ thờờ̉ thon, nhỏ B Chi sau dài khỏe D To 5/ Ở thỏ, nơi tiờu hóa xen lulozơ A ễh́ng tiờu hóa C Ruụụ̣t non B Manh tràng D Dạ dày 6/ Ở Kanguru, chi đuụi phát triờờ̉n có ý nghĩa thích nghi gì? A Đứng chõn sau, phát hiợợ̀n kẽ thù B Tự vợợ̀ gặp kẽ thù C Nhảy xa giúp giữ thăng D Leo trèo 7/ Những sau đõy thuụụ̣c bụụ̣ guụh́c chẵn A Lợn, bò, hà mã, hươu cao cụờ̉ B Lợn, bò, ngựa, hươu C Lợn, ngừa vằn, lừa, tờ giác D Trõu, hà mã, tờ giác, lừa 8/ Quá trình sinh sản phát triờờ̉n ờh́ch có đặc điờờ̉m A Trứng → ờh́ch B Trứng bam trờn chṍt nhày, nụờ̉i trờn mặt nước C Trứng → nòng nọc → ờh́ch 226 Giáo viên: Trần Duy Bông 9/ Khả tự vợợ̀ chõọ̃u chàng là: A Tiờh́c nọc đọc C Chạy trụh́n B Dọa nạt D chạy trụh́n hay õờ̉n 10/ Thú mõ vịt xờh́p vào lớp thú gì? A Đẻ trứng C Có long mau B Nuụi sữa D B,C 11/ Trong bụụ̣ bò sát, có bụụ̣ phụờ̉ biờh́n A Bụụ̣ đàu mỏ, bụụ̣ có vảy, bụụ̣ rùa B Bụụ̣ cá sṍu, đõợ̀u mở, bụụ̣ rùa C Bụụ̣ đõợ̀u mỏ, bụụ̣ cá sṍu, bụụ̣ có vảy D Bụụ̣ cá sṍu, bụụ̣ có vảy, bụụ̣ rùa 12/ Hợợ̀ tuõợ̀n hoàn cá chép có đặc điờờ̉m A vòng tuõợ̀n hoàn, tim ngăn B vòng tuõợ̀n hoàn, tim ngăn C vòng tuõợ̀n hoàn, tim ngăn D vòng tuõợ̀n hoàn, tim ngăn 13/ Đụụ̣ng vọọ̃t đõy thuụụ̣c lớp cá A Cá voi C Cá voi xanh B Cá heo D Cá nhám 14/ Đặc điờờ̉m kiờờ̉u bay vụờ̉ cách là: A Cánh đọọ̃p liờn tục B cánh đọọ̃p chọọ̃m rải khụng liờn tục C Cánh dang rụụ̣ng khụng đọọ̃p D Bay chủ yờh́u dựa vào nõng đỡ khụng khí 15/ Khỉ hình người ≠ với khỉ vượn là: A Có chai mụng, túi má đuụi B Khụng có chai mụng, có túi má đuụi C Khụng có túi má đuụi, có chai mụng D Khụng có chai mụng, có túi má, khụng đuụi Trường THCS Thọ sơn Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 D B,C B Tự luọõ̃n: (7đ) 1/ nờu đặc điờờ̉m chung vai trò bò sát? (3đ) 2/ Trình bày đặc điờờ̉m cṍu tạo thỏ thích nghi với đời sụh́ng tọọ̃p tính lõọ̃n trụh́n kẽ thù? (3đ) 3/ Vẽ sơ đụợ̀ cṍu tạo bụụ̣ não chim bụợ̀ cõu thích đõợ̀y đủ? (1đ) * Đáp án: A Trắc nghiợR̀m: (3đ) Mụọ̃i cõu 0,2đ 1A, 2B, 3B, 4B, 5B, 6C, 7A, 8D, 9D, 10D, 11D, 12A, 13D, 14A, 15B B Tự luọõ̃n: (7đ) 1/ Đặc điờờ̉m chung vai trò bò sát * Đặc điờờ̉m chung: (2đ) - Bò sát đụụ̣ng vọọ̃t có xương sụh́ng thích nghi hoàn toàn đời sụh́ng trờn cạn - Da khụ, có vảy sừng - Cụờ̉ dài, màng nằm hụh́c tai - Chi yờh́u có vuụh́t sắc - Phụờ̉i có nhiờợ̀u vách ngăn - tim có vách ngăn tõm thṍt hụt ( trừ cá sṍu) máu pha nuụi thờờ̉ - Có quan giao phụh́i - Thụ tinh trong, trứng có võ bọc, giàu noãn hoàng - Là đụụ̣ng vọọ̃t biờh́n nhiợợ̀t * Vai trò: (1đ) - Lợi ích: có ích cho cụng nghiợợ̀p, làm thực phõờ̉m, dược phõờ̉m, sản phõờ̉m mĩ nghợợ̀ 2/ Đặc điờờ̉m cṍu tạo thỏ thích nghi với đời sụh́ng tọọ̃p tính lõọ̃n trụh́n kẻ thù: (3đ) Nờu nụụ̣i dung bảng phụ 46 trang 150 3/ vẽ sơ đụợ̀ cṍu tạo bụụ̣ não chim bụợ̀ cõu ( có thích đõợ̀y đủ) (1đ) Hình 43.4 trang 141 Tiết 67 Kiểm tra học kì II Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn 227 Giáo án môn Sinh học 228 Giáo viên: Trần Duy Bông Năm học 2017- 2018 Trường THCS Thọ sơn Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 Tuần 34 Tiết 68 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 64: Tham quan thiên nhiên I Mục tiêu Kiến thức - Tạo hội cho HS tiếp xúc với thiên nhiên giới động vật - HS nghiên cứu động vật sống tự nhiên Kĩ - Rèn kĩ quan sát sử dụng dụng cụ để theo dõi hoạt động sống động vật - Tập cách nhận biết động vật ghi chép thiên nhiên Thái độ - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ giới động vật, đặc biệt động vật có ích II Đồ dùng dạy học - HS: Lọ bắt động vật, hộp chứa mẫu, kính lúp cầm tay, ghi chép có kẻ sãn bảng SGK trang 205, vợt bướm - GV: Vợt thuỷ tinh, chổi lông, kim nhọn, khay đựng mẫu * Địa điểm thực hành III Tiến trình giảng ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Bài VB: GV thông báo: Tiết 67: Học lớp Tiết 68, 69 + Quan sát thu thập mẫu + Báo cáo nhóm Tiến hành Hoạt động 1: Giáo viên giới thiệu sơ lược địa điểm tham quan - Đặc điểm: có môi trường nào? - Độ sâu môi trường nước - Một số loại loại thực vật động vật gặp Hoạt động 2: Giới thiệu trang bị dụng cụ cá nhân nhóm - Trang bị người: mũ, giày, dép quai hậu gọn gàng - Dụng cụ cần thiết: túi có dây đeo chứa: Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn 229 Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 + Giấy báo rộng, kính lúp cầm tay + Bút, sổ ghi chép, áo mưa, ống nhòm - Dụng cụ chung nhóm: + Vợt bướm, vợt thuỷ tinh, kẹp mẫu, chổi lông + Kim nhọn, khay đựng mẫu + Lọ bắt thuỷ tức, hộp chứa mẫu sống Hoạt động 3: Giáo viên giới thiệu cách sử dụng dụng cụ - Với động vật nước: dùng vợt thuỷ tinh vớt động vật lên lấy chổi lông quét nhẹ vào khay (chưa nước) - Với động vật cạn hay cây; trải rộng báo gốc rung cành hay dùng vợt bướm để hứng, bắt cho vào túi nilông - Với động vật đất (sâu, bọ): dùng kẹp mềm gặp cho vào túi nilông (chú ý đục lỗ nhỏ) - Với động vật lớn động vật có xương sống (cá, ếch nhái, thằn lằn) dùng vợt bướm bắt đem cho vào hộp chứa mẫu Hoạt động 4: Giáo viên giới thiệu cách ghi chép - Đánh dấu vào bảng trang 205 SGK - Mỗi nhóm cử HS ghi chép ngắn gọn đặc điểm - Cuối giáo viên cho HS nhắc lại thao tác sử dụng dụng cụ cần thiết Củng cố Hướng dẫn học nhà - Chuẩn bị nội dung Bài 53: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG, DI CHUYỂN I Mục tiêu Kiến thức: - Học sinh nắm hình thức di chuyển động vật - Thấy phức tạp phân hoá di chuyển - Ý nghĩa phân hoá đời sống động vật Kĩ năng: - Rèn kĩ so sánh, quan sát - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường động vật 230 Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 Phát triển lực: - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, hoạt động nhóm - Năng lực phán đoán, giải vấn đề cách sáng tạo - Năng lực quan sát, vận dụng kiến thức sinh học vào sống II Chuẩn bị + Giáo viên: - Tranh phóng to hình 53.1 SGK + Học sinh: - chuẩn bị theo nội dung SGK III Phương pháp- Kỹ thuật dạy học: - Phương pháp: Dạy học theo nhóm, quan sát, giải vấn đề - Kỹ thuật: Hỏi trả lời, động não, phân tích IV Hoạt động dạy - học Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu hình thức di chuyển động vật (15’) Mục tiêu: HS nắm hình thức di chuyển chủ yếu động vật Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - Yêu cầu: Nghiên cứu SGK - Cá nhân tự đọc thông tin - Động vật có nhiều cách hình 53.1, làm tập quan sát hình 53.1 SGK di chuyển như: đi, bò, ? Hãy nối cách di trang 172 chạy, nhảy, bơi… phù hợp chuyển ô với loài - Trao đổi nhóm hoàn thành với môi trường tập tính động vật cho phù hợp phần trả lời chúng - GV treo tranh hình 53.1 để - Yêu cầu: loài có HS chữa nhiều cách di chuyển - GV hỏi: - Đại diện nhóm lên ? Đọng vật có hình chữa gạch nối thức di chuyển nào? màu khác ? Ngoài động vật - Nhóm khác nhận xét, bổ đây, em biết sung động vật nào? Nêu hình - Nhìn sơ đồ, HS nhắc lại thức di chuyển chúng? hình thức di chuyển - GV yêu cầu HS rút kết số động vật như: bò, bơi, luận chạy, đi, bay… - HS kể thêm: Tôm: bơi, bò, nhảy Vịt: đi, bơi Hoạt động 2: Sự phức tạp hoá phân hoá phận di chuyển động vật (25’) Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn 231 Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 Mục tiêu: HS nắm phân hoá ngày phức tạp phận di chuyển để phù hợp với cách di chuyển Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - GV yêu cầu HS nghiên - Cá nhân HS tự nghiên cứu cứu GSK quan sát hình tóm tắt SGK, quan sát hình 52.2 trang 173, hoàn thành 52.2 phiếu học tập: “Sự phức tạp - Thảo luận nhóm hoàn hoá phân hoá phận thành phiếu học tập di chuyển động vật” SGK trang 173 - Đại diện nhóm trình bày, - GV ghi nhanh đáp án nhóm khác nhận xét, bổ nhóm lên bảng theo thứ sung tự 1, 2, 3… - GV nên hỏi: Tại lựa chọn loài động vật với đặc - HS theo dõi sửa chữa điểm tương ứng? (để củng cần cố kiến thức) - Khi nhóm chọn sai, GV giảng giải để HS lựa chọn lại - GV yêu cầu nhóm theo dõi phiếu kiến thức chuẩn Bảng kiến thức chuẩn STT Đặc điểm quan di chuyển Tên đơn vị Chưa có phận di chuyển, có đời sống bám, cố định San hô, hải quỳ Chưa có phận di chuyển, di chuyển chậm kiểu sâu đo Thuỷ tức Bộ phận di chuyển đơn giản (mấu lồi tơ bơi) Rươi Bộ phận di chuyển phân hoá thành chi phân đốt Rết, thằn lằn Bộ phận di chuyển đôi chân bò đôi chân bơi Tôm phân hoá Vây bơi với tia vây Cá chép thành chi có đôi chân bò, đôi chân nhảy Châu chấu cấu tạo chức Bàn tay, bàn chân cầm nắm Khỉ, vượn khác Chi ngón có màng bơi ếch Cánh cấu tạo màng da Dơi Cánh cấu tạo lông vũ Chim, gà Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - Yêu cầu HS theo dõi lại - HS tiếp tục trao đổi nhóm - Sự phức tạp hoá phân nội dung phiếu học theo câu hỏi: hoá phận di 232 Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn Giáo án môn Sinh học Năm học 2017- 2018 tập, trả lời câu hỏi: ? Sự phức tạp phân hoá phận di chuyển động vật thể nào? - Yêu cầu nêu được: chuyển giúp động vật di + Từ chưa có phận di chuyển có hiệu quả, thích chuyển đến có phận di nghi với điều kiện sống chuyển đơn giản, đến phức tạp dần + Sống bám  di chuyển chậm  di chuyển nhanh ? Sự phức tạp phân hoá + Giúp cho việc di chuyển có ý nghĩa gì? có hiệu - GV tổng kết lại ý kiến - Đại diện nhóm trình bày, HS thành vấn đề là: nhóm khác nhận xét, bổ + Sự phân hoá cấu tạo sung phận di chuyển + Chuyên hoá dần chức - GV yêu cầu HS tự rút kết luận Hoạt động 3: Củng cố hướng dẫn học tập (5’) Củng cố học Câu 1: Cách di chuyển: “đi, bay, bơi” loài động vật nào? a Chim b Dơi c Vịt trời Câu 2: Nhóm động vật chưa có phận di chuyển, có đời sống bám, cố định? a Hải quỳ, đỉa, giun b Thuỷ tức, lươn, rắn c San hô, hải quỳ Câu 3: Nhóm động vật có phận di chuyển phân hoá thành chi ngón để cầm nắm? a Gấu, chó, mèo b Khỉ, sóc, dơi c Vượn, khỉ, tinh tinh Đáp án: 1c; 2c; 3c Hướng dẫn học chuẩn bị mới: - Học trả lời câu hỏi SGK - Kẻ bảng trang 176 vào - Đọc mục “Em có biết” Giáo viên: Trần Duy Bông Trường THCS Thọ sơn 233 ... thức học tập, yêu thích môn học Phát triển lực: - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, hoạt động nhóm - Năng lực phán đoán, giải vấn đề cách sáng tạo - Năng lực quan sát, vận dụng kiến thức sinh học vào... thức học tập, thái độ yêu thích môn học Phát triển lực: - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, hoạt động nhóm - Năng lực phán đoán, giải vấn đề cách sáng tạo - Năng lực quan sát, vận dụng kiến thức sinh học. .. thức vệ sinh, bảo vệ môi trường thể Phát triển lực: - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, hoạt động nhóm - Năng lực phán đoán, giải vấn đề cách sáng tạo - Năng lực quan sát, vận dụng kiến thức sinh học vào
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN SINH HỌC FULL PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, GIAO AN SINH HỌC FULL PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, GIAO AN SINH HỌC FULL PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn