hinh chieu truc do

16 199 2
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2013, 01:25

09 – 10 2008 09 – 10 2008 MINH K31C - SPKT MINH K31C - SPKT I - KHÁI NIỆM 1. Thế nào là hình chiếu trục đo ? A B C O X Y Z (P’) l Hình 5.1. Phương pháp xây dựng hình chiếu trục đo A’ B’ C’ O’ X’ Y’ Z’ a. Cách xây dựng. b. Định nghĩa Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn không gian ba chiều của vật thể, được xây dựng bằng phép chiếu song song a. Góc trục đo : 2. Các thông số của hình chiếu trục đo O’A’ OA = p là hệ số biến dạng theo trục O’X’ O’B’ OB = q là hệ số biến dạng theo trục O’Y’ O’C’ OC = r là hệ số biến dạng theo trục O’Z’ - Trong đó : b. Hệ số biến dạng - ĐN : Là tỉ số độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục toạ độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó. Trong phép chiếu trên : + O’X’; OY’ O’Z’:gọi là các trục đo + X’O’Z’; X’O’Y’; Y’O’Z’: Các góc trục đo. X’ Y’ Z’ O’ Các góc trục đo II – HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO VUÔNG GÓC ĐỀU 1. Thông số cơ bản (Hệ số biến dạng p = q = r = 1) Hình biểu diễn O’ 1 2 0 0 1 2 0 0 120 0 X’ Y’ Z’ 2. Hình chiếu trục đo của hình tròn. - Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều tỉ số biến dạng được quy ước : - HCTĐ vuông góc đều của một hình tròn nằm trong các mặt phẳng song song với các mặt toạ độ là một hình Elip theo các hướng khác nhau. Elip + Độ dài trục lớn : 1.22d + Độ dài trục bé : 0.71d Hình tròn : đường kính d Vì vậy : hình chiếu trục đo vuông góc đều được ứng dụng để biểu diễn các vật thể có các lỗ tròn. 1.22d 0 . 7 1 d d x y o Z’ O’ X’ Y’ III – HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN GÓC CÂN Các thông số cơ bản (Hệ số biến dạng p = r = 1;q = 0.5 ) O’X’ Y’ Z’ 1 3 5 O 1 3 5 O 9 0 O O’ X’ Y’ Z’ 1 3 5 O 1 3 5 O 9 0 O IV – CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO VD : Vẽ hình chiếu trục đo của một cái đe từ các hình chiếu vuông góc của nó. ( Hinh 5.7 – SGK ) - Chọn cách vẽ phù hợp với hình dạng vật thể. - Đặt các trục toạ độ theo các chiều dài, rộng, cao của vật thể. (Hệ số biến dạng p = q = r = 1) X’ Y’ Z’ b c Hình chiếu cạnh a b c HCTĐ XIÊN GÓC CÂN BƯỚC 1 VUÔNG GÓC ĐỀU . Chọn mặt phẳng O’X’Z’ làm mặt phẳng cơ sở thứ nhất để vẽ một mặt của vật thể theo các kích thước đã cho X’ Z’ Y’ c d e f a O’ d e f a X’ Z’ O’ c Y’ HCTĐ XIÊN GÓC CÂN BƯỚC 2 Dựng mặt phẳng cơ sở thứ hai O 1 X 1 Z 1 song song và cách mặt thứ nhất một khoảng để vẽ mặt còn lại của vật thể. VUÔNG GÓC ĐỀU X’ Y’ Z’ O’ Y’ O’ Z 1 X 1 X’ Z’ Z 1 b / 2 O 1 O 1 b X 1 c d e f a d e f a c HCTĐ XIÊN GÓC CÂN BƯỚC 3 Nối các đỉnh còn lại của hai mặt vật thể và xoá các đường thừa, đường khuất ta thu được hình chiếu trục đo của vật thể. VUÔNG GÓC ĐỀU X’ Y’ Z’ Y’ X’ Z’ O’ O’ . Vẽ hình chiếu trục đo của một cái đe từ các hình chiếu vuông góc của nó. ( Hinh 5.7 – SGK ) - Chọn cách vẽ phù hợp với hình dạng vật thể. - Đặt các trục
- Xem thêm -

Xem thêm: hinh chieu truc do, hinh chieu truc do, hinh chieu truc do

Bình luận về tài liệu hinh-chieu-truc-do

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP