Từ vựng miêu tả người

3 79 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 14:25

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 50 TỪ VỰNG TIẾNG ANH CƠ BẢN MIÊU TẢ NGOẠI HÌNH Dưới cụm từ hữu ích cho bạn miêu tả tổng quát ngoại hình người khác, bao gồm tiêu chí: độ tuổi, chiều cao, vóc dáng, màu da, khuôn mặt, mái tóc, mắt, mũi, miệng đặc điểm khác Từ vựng độ tuổi, chiều cao young /jʌŋ/ trẻ tuổi middle-aged /ֱmЁd.l‫―ךּ‬eЁdЪd/ trung niên old /əʊld/ già short /ʃɔːt/ lùn medium-height /ˈmiː.di.əm/ / haɪt/ chiều cao trung bình tall /tɔːl/ cao VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cách miêu tả hình dáng, nước da well-built /wel ‘bɪlt/ to lớn, khỏe mạnh plump /plʌmp/ tròn trịa, phúng phính fat /fæt/ béo slim /slɪm/ gầy pale-skinned /peɪl/ /skɪnd/ da nhợt nhạt yellow-skinned /ˈjel.əʊ/ /skɪnd/ da vàng olive-skinned /ˈɒl.ɪv/ /skɪnd/ da màu olive – vàng tái xanh dark-skinned /dɑːk/ /skɪnd/ da tối màu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ vựng hình dáng khuôn mặt oval /ˈəʊ.vəl/ hình oval, trái xoan round /raʊnd/ hình tròn square /skweər/ hình chữ điền triangle /―traЁ.æŋ.υl‫ךּ‬/ hình tam giác long /lɒŋ/ dài Cách miêu tả màu sắc, độ dài kiểu tóc short black /ʃɔːt/ /blæk/ tóc đen, ngắn long black /lɒŋ/ /blæk/ tóc đen, dài grey hair /ɡreɪ/ /heər/ tóc muối tiêu wavy brown hair /ˈweɪ.vi/ /braʊn/ /heər/ tóc nâu lượn sóng curly hair /ˈkɜː.li/ /heər/ tóc xoăn sóng nhỏ, xoăn tít ponytail /ˈpəʊ.ni.teɪl/ tóc đuôi ngựa red pigtails /red/ /ˈpɪɡ.teɪl/ tóc buộc hai bên màu đỏ fair hair (plaits) /heər/ /feər/ (/plæt/) (tóc tết) nhạt màu short spiky hair /ʃɔːt/ /ˈspaɪ.ki/ /heər/ tóc ngắn đầu đinh bald /bəʊld/ hói ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cách miêu tả hình dáng, nước da well-built /wel ‘bɪlt/ to lớn, khỏe mạnh plump... màu olive – vàng tái xanh dark-skinned /dɑːk/ /skɪnd/ da tối màu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ vựng hình dáng khuôn mặt oval /ˈəʊ.vəl/ hình oval, trái xoan round /raʊnd/... tròn square /skweər/ hình chữ điền triangle /―traЁ.æŋ.υl‫ךּ‬/ hình tam giác long /lɒŋ/ dài Cách miêu tả màu sắc, độ dài kiểu tóc short black /ʃɔːt/ /blæk/ tóc đen, ngắn long black /lɒŋ/ /blæk/ tóc
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng miêu tả người , Từ vựng miêu tả người , Từ vựng miêu tả người

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn