Tap Doc Lop2

7 58 0
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/7 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2013, 01:25

Bµi: b­u thiÕp Bµi h¸t: Ch¸u yªu bµ Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2006 TËp ®äc Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2006 TËp ®äc S86 Bµ ch¸u Th t ngy 15 thỏng 11 nm 2006 Tập đọc Bà cháu Luyện đọc: làng-nuôi nhau-lúc nào-sung sướng. Ba bà cháu rau cháo nuôi nhau, tuy vất vả nhưng cảnh nhà lúc nào cũng đầm ấm. Hạt đào vừa gieo xuống đã nảy mầm, ra lá, đơm hoa, kết bao nhiêu là trái vàng, trái bạc. Th t ngy 15 thỏng 11 nm 2006 Tập đọc Bà cháu Từ ngữ: - rau cháo nuôi nhau - đầm ấm Th t ngy 15 thỏng 11 nm 2006 Tập đọc bà cháu Giọng đọc: - Người kể: - Cô tiên: thong thả, chậm rãi. trầm ấm, hiền từ.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tap Doc Lop2, Tap Doc Lop2, Tap Doc Lop2

Bình luận về tài liệu tap-doc-lop2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP