Luyen tu va cau lop 2

8 1,074 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2013, 01:25

. câu Tu n 24 Bài 2 (55): Hãy chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây: Dữ như hổKhoẻ như voiNhát như thỏ Nhanh như sóc Luyện từ và câu Tu n 24 . Cáo : Tinh ranh Thỏ : Nhút nhát Sóc : Nhanh nhẹn Luyện từ và câu Tu n 24 Bài 2 (55): H y chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ ã trống dưới đây: a.
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyen tu va cau lop 2, Luyen tu va cau lop 2, Luyen tu va cau lop 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn