Giáo án Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI - XVIII

3 619 5
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2017, 10:02

Võ Thị Diễm/ Lớp LSk28/ MSSV: 0411519 Lịch sử lớp 10 (Ban cơ bản) Kiểm tra bài cũ: Đất nước thống nhất trong hoàn cảnh nào? Đánh giá công lao của phong trào Tây Sơn? Bài 24:TÌNH HÌNH VĂN HÓA CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Bài 24: TÌNH HÌNH VĂN HÓA CÁC THẾ KỶ XVIXVIII I.Tư tưởng, tôn giáo - Thế kỷ XVIXVIII Nho giáo từng bước suy thoái, trật tự phong kiến bị đảo lộn. - Phật giáo có điều kiện khôi phục lại, nhưng không phát triển mạnh như thời Lý – Trần. - Thế kỷ XVIXVIII Thiên chúa giáo được truyền bá vào nước ta, chữ Quốc Ngữ theo mẫu tự Latinh cũng được sáng tạo. - Tín ngưỡng truyền thống được phát huy: Thờ cúng tổ tiên, thần linh, anh hùng hào kiệt. Tình hình tư tưởng, tôn giáo thế kỷ X – XV phát triển như thế nào? thế kỷ XVIXVIII tôn giáo phát triển như thế nào? Alexandre De Rhodes Chữ Quốc Ngữ thời kì phôi thai II. Phát triển giáo dục và văn học 1.Giáo dục: + Đàng Ngoài: Giáo dục vẫn như cũ, nhưng sa sút về số lượng. + Đàng Trong: Năm 1646 chúa Nguyễn mở khoa thi đầu tiên. + Thời Quang Trung: Đưa chữ Nôm thành chữ viết chính thống. Nhận xét chung về tình hình giáo dục nước ta thế kỷ XVIXVIII ? Văn tự Hán – Nôm II. Phát triển giáo dục và văn học 2. Văn học - Nho giáo suy thoái văn học chữ Hán giãm sút so với giai đoạn trước. - Văn học chữ Nôm phát triển mạnh, những nhà thơ nổi tiếng như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Khoan… - Văn học dân gian hình thành và phát triển: ca dao, tục ngữ, truyện cười,… Điểm mới trong văn học thế kỷ XVIXVIII ? Những điểm mới đó nói lên điều gì? III. Nghệ thuật và khoa học kỹ thuật: 1.Nghệ thuật: - Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc tiếp tục phát triển: Chùa Thiên Mụ, Tượng các vi La Hán chùa Tây Phương, tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay(Bút Tháp – Bắc Ninh)… - Nghệ thuật dân gian hình thành và phát triển, phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của người dân. - Nghệ thuật sân khấu: Tuồng, chèo, quan họ, hát giặm, hò, vè, lí, si, lượn… Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc thế kỷ X – XV phát triển như thế nào? Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay (Chùa Bút Tháp, Bắc Ninh) Chùa Thiên Mụ (Huế) [...]... dược của Lê Hữu Trác Kỹ thuật đúng súng, đóng thuyền, xây lũy thành… Khoa học - kỹ thuật thế kỷ XVIXVIII có ưu điểm và hạn chế gì? Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác   Củng cố: Những nét mới trong văn hóa Việt Nam thế kỷ XVIXVIII ? Bài tập về nhà: Kẻ bảng thống kê các thành tựu khoa học – kỹ thuật các thế kỷ XVI – XVIII, nhận xét về ưu điểm và hạn chế của nó Bài 24 XVIII - Biết kỷ XVI – XVIII, văn hóa Việt Nam có điểm mới, phản ánh thực trạng xã hội đương thời - Hiểu lúc Nho giáo suy thoái Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện mở rộng không thời Lý - Trần Bên cạnh xuất tôn giáo mới: Thiên Chúa giáo đạo Ki-tô) - Biết văn hóa - nghệ thuật thống sa sút, nét tích cực Trong lúc đó, hình thành, phát triển trào lưu văn học - nghệ thuật dân gian phong phú làm cho văn hóa mang đậm màu sắc nhân dân - Biết khoa học, kỹ thuật có chuyển biến - Rèn luyện kỹ trình bày, phân tích - Kỹ khai thác tranh ảnh - Bồi dưỡng tình cảm giá trị văn hóa tinh thần nhân dân - Tự hào lực sáng tạo phong phú nhân dân lao động, dân trí nâng cao - Một số tranh ảnh nghệ thuật - Một số câu ca dao, tục ngữ III TI Phương (Hà Nội)…Nhiều vị chúa quan tâm cho sửa sang chùa chiền, đúc đồng, tô tượng - HS nghe, ghi nhớ - GV tiếp tục giảng: Tôn giáo m - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy điểm văn học kỷ XVIXVIII - HS theo dỏi SGK phát biểu - GV bổ sung, phân tích: + Sở dĩ văn học chữ Hán dần ưu điểm, tác dụng lớn, không phát triển mạnh giai đoạn trước suy thoái Nho giáo Trước đây, trật tự xã hội chuẩn mực đạo đức Nho giáo người tự nguyện làm theo Song đến thời kỳ thực tiễn xã hội khác trước Vì vậy, giáo lý Nho học tở nên sáo rỗng, lạc hậu, không phù hợp + Sự xuất chữ Nôm phát triển thơ Nôm thể tinh thần dân tộc người Việt Người Việt cải biến ÃQ Sử 10-BÀI 24:TÌNH HÌNH VĂN HÓA CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII Sử 10-BÀI 24:TÌNH HÌNH VĂN HÓA CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII I. TƯ TƯỞNG TÔN GIÁO - Thế kỷ XVI - XVIII Nho giáo từng bước suy thoái, trật tự phong kiến bị đảo lộn. - Phật giáo có điều kiện khôi phục lại, nhưng không phát triển mạnh như thời kỳ- Trần. Kiến trúc Phật giáo như: Chùa Thiên Mụ (Huế), Phật bà Quan âm nghìn tay nghìn mắt, các tượng La Hán chùa Tây Phương (Hà Tây) Nhiều vị chúa quan tâm cho sửa sang chùa chiền, đúc đồng, tô tượng. - Thế kỷ XVI - XVIII đạo Thiên chúa được truyền bá ngày càng rộng rãi. - Tín ngưỡng truyền thống phát huy: thờ cúng tổ tiên, thần linh, anh hùng hào kiệt. Đời sống tín ngưỡng ngày càng phong phú. II. PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ VĂN HỌC 1. Giáo dục - Trong tình hình chính trị không ổn định, giáo dục Nho học vẫn tiếp tục phát triển. + Giáo dục Đàng Ngoài vẫn như cũ nhưng sa sút dần về số lượng. + Đàng Trong: 1646 chúa Nguyễn tổ chức khoa thi đầu tiên. + Thời Quang Trung: đưa chữ Nôm thành chữ viết chính thống. Chiêú Nôm- Bút tích của Nguyễn Huệ gửi La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp -Nhận xét: + Giáo dục tiếp tục phát triển nhưng chất lượng giảm sút. + Nội dung giáo dục vẫn là Nho học, SGK vẫn là Tứ Thư, Ngũ Kinh. Các nội dung khoa học không được chú ý, vì vậy giáo dục không góp phần tích cực để phát triển nền kinh tế thậm chí còn kiềm hãm sự phát triển kinh tế. 2. Văn học - Nho giáo suy thoái. Văn học chữ Hán giảm sút so với giai đoạn trước. - Văn học chữ Nôm phát triển mạnh những nhà thơ nổi tiếng như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Khoan… - Bên cạnh dòng văn học chính thống, dòng văn học trong nhân dân nở rộ với các thể loại phong phú: ca dao, tục ngữ, lục bát, truyện cười, truyện dân gian mang đậm tính dân tộc và dân gian. -Thể hiện tinh thần dân tộc của nguyên nhân Việt. Người Việt đã cải biến chữ Hán thành chữ Nôm để viết văn, làm thơ *Điểm mới trong văn học thế kỷ XVI – XVIII: + Văn học dân gian rất phát triển trong khi văn học chữ Hán suy giảm. +Phản ánh thực tế Nho giáo ngày càng mất uy tín đồng thời chứng tỏ cuộc sống tinh thần của nhân dân được đề cao góp phần làm cho văn học thêm phong phú, đa dạng - Thế kỷ XVIII chữ Quốc ngữ xuất hiện nhưng chưa phổ biến. Alexandre De Rhodes đã dùng tự Latin ghi lại giọng nói của dân chúng nước Việt III. NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC - KỸ THUẬT *Kiến trúc điêu khắc không phát triển như giai đoạn trước.( các vị La Hán chùa Tây Phương, chùa Thiên Mụ, tượng Quan âm nghìn mắt nghìn tay). Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay Quan Âm nghìn mắt nghìn tay nổi tiếng do nhà điêu khắc Trương Văn Thọ tạc năm 1656 . Tượng cao 3,7 m, ngang 2,1 m, dày 1,15 m. Cánh tay xa nhất có chiều dài là 200 cm. Tượng có 11 đầu, 42 tay lớn và 789 tay dài ngắn khác nhau. Tính từ đài sen lên, tượng cao 235 cm. Đầu rồng đội tòa sen cao 30 cm, bệ tượng cao 54 cm. *Nghệ thuật dân gian hình thành và phát triển phản ánh đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời mang đậm tính địa phương. Nghệ thuật dân gian phát triển mạnh phản ánh truyền thống cần cù , lạc quan của nhân dân lao động, là vũ khí lên án sự áp bức bóc lột , bất công trong xã hội đương thời . * Nghệ thuật sân khấu : quan họ , hát giặm , hò , vè, lý , si ,lượn… * Khoa học - kỹ thuật: - Sử học: Ô châu cận lục, Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục, Đại Việt sử tiền biên , Thiên Nam ngữ lục. -Địa lý : Thiên nam tứ chi lộ đồ thư. -Quân sự: Khổ trướng khu cơ của Đào Duy Từ . -Triết học có Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn. -Y học có Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác . -Kỹ thuật: đúc súng đại bác theo kiểu phương Tây, đóng thuyền chiến , xây thành luỹ . Hải Thượng Lãn Ông: Lê Hữu Trác Ưu Lịch sử 10 Bài 22: NỘI DUNG      ! "# - Sơ lược tình hình nông nghiệp từ cuối thế kỷ XV đến đ%u thế kỷ XVI? + Từ cuối thế kỷ XV đến đ%u thế kỷ XVInông nghiệp sa sút. 1 . Tình hình nông nghiệp các thế kỷ XVI – XVIII Nguyên nhân chủ yếu nào làm nông nghiệp của nước ta thời kì này bị sa sút? + $%&'(")*&+,-./&/ + Ruộng đất ngày càng tập trung vào tay địa chủ quan lại + Nhà nước không quan tâm đến sản xuất như trước 1. Tình hình nông nghiệp các thế kỷ XVIXVIII  + Từ nửa sau thế kỷ XVII thì tình hình chính trị ổn định, nông nghiệp hai Đàng phát triển. - Từ nửa sau thế kỷ XVII đến thế kỉ XVIII, tình hình nông nghiệp hai Đàng như thế nào ? 1 . Tình hình nông nghiệp các thế kỷ XVI – XVIII - Trình bày biểu hiện của sự phát triển nông nghiệp? 012&34567 " 8"9-&: 0;<4<&=>?@>,+A%( BC"D"/"E(:2F*& & 0:2=AG.H&I%. 8G 01&>,+A%" 8"H 0C=A<-2&7AF7<-@JA, 1 . Tình hình nông nghiệp các thế kỷ XVIXVIII Biểu hiện của sự phát triển: Nêu điểm tích cực và hạn chế của sự phát triển nơng nghiệp giai đoạn này? + Tích c cự : ĐK>G<4<" 8L"# F7<2 +M:Nlà giai đọan gia tăng tình trạng tập trung ruộng đất vào tay giai cấp đòa chủ phong kiến . 1 . Tình hình nơng nghiệp các thế kỷ XVIXVIII    I 2 "2:7-O 0;=PQA-=R ":"32 NSF,(G&>?T 0$3>G=&I+A%ND B,U(.7&"CC(.7&" KDT 0V.7=G&>?(4.R("H"CT +A%7-&3=A 0$3>G8WK.7"#.E  KFX>,+A%FXB7 0;7&WY, 67 2 . Sự phát triển của thủ công nghiệp  Ngành nghề phong phú, sản phẩm chất lượng cao được người tiêu dùng mà đặc biệt là thương nhân nước ngoài ưa thích  Thúc đẩy kinh tế hàng hoá phát triển . Anh (c hị) có nhận xét gì về s phat trin của thủ công nghiệp đương thời. 2 . Sự phát triển của thủ công nghiệp 2 . Sự phát triển của thủ công nghiệp  [...]... Thanh Hà 4 Sự hưng khởi của các đơ thị Thăng Long - thế kỉ XVIII 4 Sự hưng khởi của các đơ thị Phố hiến * Củngcố bài - Thế kỷ XVI – XVII kinh tế nước ta có bước phát triển mới, phồn thịnh - Do chính sách hạn chế của chính quyền phong kiến nên cuối thế kỉ XVIII, Việt Nam vẫn là 1 nước nơng nghiệp lạc hậu * Bài tập về nhà - Trả lời câu hỏi sách giáo khoa học và học bài củ - Chuẩn bị bài mới ... Nêu tên các đơ thị hưng khởi của nước ta trong giai đoạn này? - Từ thế kỷ XVIXVIII nhiều đơ thị mới hình thành và hưng khởi + Đàng ngồi: Thăng Long, Phố Hiến + Đàng trong: Hội An, Thanh Hà - Đầu thế kỷ XIX, các đơ thị suy tàn dần 4 Sự hưng khởi của các đơ thị Ngun nhân sự suy Đầu thế kỷ XIX do: đơ thị? tàn của - Hạn chế giao lưu giữa các vùng I. V T Tng, Tụn Giỏo - Nho giỏo tng bc suy thoỏi. - Pht giỏo, o giỏo cú iu kin khụi phc nhng khụng c nh thi Lý-Trn. - Thiờn chỳa giỏo c truyn bỏ vo nc ta. - Ch quc ng ra i trờn c s sỏng to mu t Latinh. - Cỏc tớn ngng truyn thng c phỏt huy. Vì sao Nho giáo mất dần địa vị độc tôn và Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện phát triển? Vì sao Nho giáo mất dần địa vị độc tôn và Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện phát triển? Em hãy kể một số tín ng ỡng dân gian mà em biết? Em hãy kể một số tín ng ỡng dân gian mà em biết? [...]... gì về trình độ nghệ Em có nhận xét gì về trình độ nghệ thuật dân gian thế các thế kỷ XVIthuật dân gian thế các thế kỷ XVIXVIII? XVIII? Nhó nhc cung ỡnh Hu Lễ Hội Sông Nớc Cần Thơ II Phỏt trin giỏo dc, vn hc, ngh thut v khoa hc- k thut 4 Khoa hc - k thut Lĩnh vực Thành tựu Sử học Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục, Đại Việt sử tiền biên, Thiên Nam ngữ lục Địa lý Tập bản đồ Thiên Nam tứ chí lộ... Thiên Nam tứ chí lộ đồ th Quân sự Y học Quốc phòng Hổ trớng khu cơ (Đào Duy Từ) Hải Thợng Lãn Ông Kỹ thuật đúc đại bác, đóng thuyền, xây thành luỹ Bi tp v nh Lập bảng tóm tắt về tình hình kinh tế, văn hoá nớc ta các thế kỷ XVI- XVIII ... II Phỏt trin giỏo dc, vn hc, ngh thut v khoa hc- k thut 3 Ngh thut - Kin trỳc, iờu khc tip tc phỏt trin: Chựa, tng, tranh v chõn dung Chùa Thiên Mụ Pht b nghn tay nghn mt Tợng La Hán chùa Tây Phơng( Hà Tây) II Phỏt trin giỏo dc, vn hc, ngh thut v khoa hc- k thut 3 Ngh thut - Kin trỳc, iờu khc tip tc phỏt trin: Chựa, tng, tranh v chõn dung - Ngh thut dõn gian c hỡnh thnh v ngy cng phỏt trin: + Tran Thi Diem Truc GIÁO ÁN LỊCH SỬ 10 Bài 22: TÌNH HÌNH KINH TẾ CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Sau khi học xong bài giúp học sinh nắm và hiểu được: - Đất nước có nhiều biến động lớn, nhưng tình hình kinh tế có nhiều biểu hiện phát triển. - Lãnh thổ Đàng Trong mở rộng tạo nên một vựa thóc lớn, góp phần quan trọng ổn định tình hình xã hội. - Kinh tế hàng hóa do nhiều nhân tố khác nhau – chủ quan và khách quan – đã phát triển mạnh mẽ tạo điều kiện cho sự hình thành và phồn vinh của một số đô thị trên cả hai miền đất nước. - Mặc dù vào nửa sau thế kỉ XVIII, nền kinh tế của cả Đàng Trong và Đàng Ngoài suy thoái nhưng sự phát triển của nó, đặc biệt là của kinh tế hàng hóa các thế kỉ trước đã ảnh hưởng đến xã hội về nhiều mặt. 2. Về tư tưởng tình cảm: - Giáo dục ý thức về tính hai mặt của kinh tế thị trường, từ đó biết định hướng về các tác động tích cực. - Bồi dưỡng thêm nhận thức về những hạn chế của tư tưởng phong kiến. 3. Về kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng phân tích. - Rèn luyện kĩ năng liên hệ thực tế. II. Thiết bị và tài liệu dạy học: - Tranh ảnh, bản đồ Việt Nam có địa danh và vị trí các đô thị. - Một số nhận xét của thương nhân nước ngoài về kinh tế Việt Nam hay về các đô thị Việt Nam. III. Tiến trình tổ chức dạy học: 1.Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: Vẽ sơ đồ về tổ hức chính quyền Đàng Trong, Đàng Ngoài và so sánh, nhận xét? 3. Giảng bài mới. a. Mở bài. Từ thế kỉ XVI, đất nước có nhiều biến động lớn, song do nhiều nguyên nhân khác nhau nên nền kinh tế Đại Việt vẫn tiếp tục phát triển vơi những biểu hiện có ý nghĩa xã hội quan trọng. Để thấy được các thế kỉ XVI-XVIII nền kinh tế Đại Việt phát triển như thế nào, nguyên nhân dẫn đến sự phát triển đó, cúng ta cùng học bài mới. b.Hoạt động dạy và học. Trang 1 Tran Thi Diem Truc Hoạt động của Thầy và trò Kiến thức cơ bản học sinh cần nắm GV giới thiệu vài nét về tình hình nông nghiệp thế kỷ XV-XVI. Yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy được sự phát triển của nông nghiệp cả 2 Đàng từ nửa sau thế kỷ XVII. GV đặt câu hỏi: - Vì sao nông nghiệp Đàng Trong phát triển hơn nông nghiệp Đàng Ngoài? - Em hãy cho biết mặt hạn chế của nông nghiệp thời kỳ này? GV: trước hết cần nói về các nghề thủ công cổ truyền. GV đặt câu hỏi: - Tình hình phát triển của các nghề thủ công cổ truyền? - Bên cạnh đó, thủ công nghiệp thời kì này còn có điểm gì đáng chú ý? GV cho HS xem hình 44 SGK nêu nhận xét. GV đặt câu hỏi: Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp thế kỉ XVI-XVIII? HS suy nghĩ trả lời. GV: Tình hình phát triển của sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp đã thúc đẩy phát triển thương nghiệp. - Em hãy cho biết những biểu hiện phát triển của hoạt động nội thương? Bài 22: Tình hình kinh tế kỷ XVIXVIII Kiến thức: - Trình bày tình hình nông nghiệp, phát triển thủ công nghiệp thương nghiệp nước ta kỷ XVIXVIII - Nêu hưng khởi đô thị đánh giá vai trò đô thị phát triển kinh tế thời kì - Phân tích yếu tố tác động đến phát triển kinh tế nước ta kỷ XVIXVIII Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ phân tích, tổng hợp tài liệu, liên hệ thực tế - Rèn luyện kĩ đánh giá kiện lịch sử Thái độ: - Giáo dục ý ... cho sửa sang chùa chiền, đúc đồng, tô tượng - HS nghe, ghi nhớ - GV tiếp tục giảng: Tôn giáo m - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy điểm văn học kỷ XVI – XVIII - HS theo dỏi SGK phát biểu - GV... sung, phân tích: + Sở dĩ văn học chữ Hán dần ưu điểm, tác dụng lớn, không phát triển mạnh giai đoạn trước suy thoái Nho giáo Trước đây, trật tự xã hội chuẩn mực đạo đức Nho giáo người tự nguyện... Nho giáo người tự nguyện làm theo Song đến thời kỳ thực tiễn xã hội khác trước Vì vậy, giáo lý Nho học tở nên sáo rỗng, lạc hậu, không phù hợp + Sự xuất chữ Nôm phát triển thơ Nôm thể tinh thần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI - XVIII, Giáo án Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI - XVIII, Giáo án Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI - XVIII

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn