Vẽ tranh đề tài lễ hội

19 8,899 40
James Goodnight

James Goodnight

Tải lên: 11,522 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2013, 01:26

PHÒNG GIÁO DỤC TP TUY HOÀ TRƯỜNG THCS BÌNH NGỌC ------ GV Thực Hiện :Trần Út Hậu Tổ Ngữ Văn-Nhạc-Họa BAØI 10 Veõ tranh BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI I-Tìm và chọn nội dung đề tài. MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI I-Tìm và chọn nội dung đề tài. MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI I-Tìm và chọn nội dung đề tài. 1-Lễ hội có quy mô như thế nào? 2-Không khí của lễ hội thường diễn ra như thế nào? 3-Có những hình thức tổ chức nào? 4-Cho biết tên 1 số lễ hội mà em biết? BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI I-Tìm và chọn nội dung đề tài. II-Cách vẽ +Tìm và chọn nội dung đề tài. +Tìm bố cục:vẽ phác các mảng hình chính, phụ. +Vẽ hình. +Vẽ màu. Vẽ phác các mảng hình chính,phụ. Vẽ hình vào các mảng vừa phác. Vẽ màu BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI I-Tìm và chọn nội dung đề tài. II-Cách vẽ BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI I-Tìm và chọn nội dung đề tài. II-Cách vẽ +Tìm và chọn nội dung đề tài. +Tìm bố cục:vẽ phác các mảng hình chính, phụ. +Vẽ hình. +Vẽ màu. TRANH THAM KHẢO BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI I-Tìm và chọn nội dung đề tài. II-Cách vẽ +Tìm và chọn nội dung đề tài. +Tìm bố cục:vẽ phác các mảng hình chính, phụ. +Vẽ hình. +Vẽ màu. TRANH THAM KHẢO BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI I-Tìm và chọn nội dung đề tài. II-Cách vẽ +Tìm và chọn nội dung đề tài. +Tìm bố cục:vẽ phác các mảng hình chính, phụ. +Vẽ hình. +Vẽ màu. III-Thực hành Em hãy vẽ 1 bức tranh về: Đề tài lễ hội? THỰC HÀNH -Em hãy vẽ 1 bức tranh về đề tài lễ hội? -Nội dung,hình ảnh,màu sắc tuỳ chọn. -Khổ giấy A4. [...]... 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘII-Tìm và chọn nội dung đề tài. II-Cách vẽ +Tìm và chọn nội dung đề tài. +Tìm bố cục :vẽ phác các mảng hình chính, phụ. +Vẽ hình. +Vẽ màu. Vẽ phác các mảng hình chính,phụ. Vẽ hình vào các mảng vừa phác. Vẽ màu BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘII-Tìm và chọn nội dung đề tài. II-Cách vẽ +Tìm và chọn nội dung đề tài. +Tìm bố cục :vẽ phác các mảng hình chính, phụ. +Vẽ hình. +Vẽ màu. TRANH. .. phụ. +Vẽ hình. +Vẽ màu. TRANH THAM KHẢO BÀI 10 Vẽ tranh CHÚC CÁC EM HỌC SINHCHĂM NGOAN -HỌC GIỎIĐẠT NHIỀU ÑIEÅM 10 BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘII-Tìm và chọn nội dung đề tài. II-Cách vẽ BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘII-Tìm và chọn nội dung đề tài. II-Cách vẽ +Tìm và chọn nội dung đề tài. +Tìm bố cục :vẽ phác các mảng hình chính, phụ. +Vẽ hình. +Vẽ màu. TRANH THAM KHẢO . BAØI 10 Veõ tranh BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI I-Tìm và chọn nội dung đề tài. MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI BÀI 10-ĐỀ TÀI LỄ HỘI I-Tìm và chọn nội dung đề tài. MỘT SỐ. hình chính, phụ. +Vẽ hình. +Vẽ màu. III-Thực hành Em hãy vẽ 1 bức tranh về: Đề tài lễ hội? THỰC HÀNH -Em hãy vẽ 1 bức tranh về đề tài lễ hội? -Nội dung,hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Vẽ tranh đề tài lễ hội, Vẽ tranh đề tài lễ hội, Vẽ tranh đề tài lễ hội

Bình luận về tài liệu ve-tranh-de-tai-le-hoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP