ĐIỀU TRỊ THUỐC CHO NHỊP NHANH TRÊN THẤT

31 19 0
  • Loading ...
Loading...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:39

iU TR THUC CHO NHP NHANH TRấN THT ts.bs Trần văn Đồng Viện tim mạch Việt nam Nhp nhanh trờn tht Nhp nhanh xoang khụng tng thớch Nhp nhanh vo li nỳt xoang Nhp nhanh b ni hoc khụng kch phỏt Nhp nhanh nh Nhp nhanh vo li nỳt nh tht Nhp nhanh vo li nh tht Chn oỏn cỏc loi nhp nhanh QRS hp Nhp nhanh QRS hp QRS tht? Cú CN, Nhanh nh Khụng Phõn tớch khong RP Ngn (RPPR) Nhp nhanh nh AVNRT khụng in hỡnh Nhp nhanh vo li nỳt nh tht Nhp nhanh vo li nỳt nh tht Nhp nhanh vo li nh tht Nhp nhanh nh Chẩn đoán hình thái nhịp nhanh thất dựa vào đáp ứng nhịp nhanh với adenosine Nhịp nhanh QRS hẹp Adenosine TM Không thay đổi tần số Cha đủ liều Xem xét NNT TS chậm dần tăng trở lại NN xoang NN nhĩ ổ NN nối không kịch phát Cắt đột ngột NNVLNNT NNVLNT NNVL nút xoang NN nhĩ ổ TS nhĩ nhanh với BAV cấp cao thoáng qua Cuồng nhĩ NN nhĩ iu tr nhp nhanh trờn tht Điều trị cắt nhịp nhanh huyết động ổn định (tiếp) 3- Nhịp nhanh QRS rộng không rõ nguồn gốc - Amiodarone - Sotalol*, Procainamide* - Sốc điện chuyển nhịp Chỉ định loại IIb: - Lidocaine - Adenosine Chỉ định loại III: - Chẹn betagiao cảm ** - Verapamil *** 4- Nhịp nhanh QRS rộng không rõ nguồn gốc, có chức TT Chỉ định loại I: - Amiodarone - Lidocaine - Sốc điện chuyển nhịp Chỉ định loại I: Các thuốc đợc dùng đờng TM * Không dùng cho BN có chức thất trái ** Chẹn beta dùng bớc cho NNT nhạy Cathecolamine: NNT đờng TP *** Verapamil dùng bớc cho NNT nhánh bên trái Điều trị nhịp nhanh xoang không tơng thích Chỉ định loại I : - Chẹn Beta giao cảm Chỉ định loại IIa: - Verapamil, Diltiazem Điều trị nhịp nhanh vo li nút xoang Nghiệm pháp cờng phế vị Adenosine Chẹn beta giao cảm Chẹn kênh canxi Amiodarone Điu tr lõu di nhp nhanh vo li nỳt nh tht Nhp nhanh vo li nỳt nh tht dung np kộm, huyt ng khụng n nh: Ch nh loi I: Trit b ng dn truyn chm qua catheter Ch nh loi IIa: - Verapamil, diltiazem, chn beta giao cm, sotalol, amiodarone - Flecainide*, propafenone* * : CC tng i: BN b bnh MV, RLCN tht trỏi iu tr lõu di nhp nhanh vo li nỳt nh tht Nhp nhanh vo li nỳt nh tht tỏi phỏt cú triu chng: Ch nh loi I: - Trit b ng dn truyn chm qua catheter - Verapamil - Diltiazem, chn bờta giao cm Ch nh loi IIb: Digoxin** * : CC tng i: BN b bnh MV, RLCN tht trỏi ** : Digoxin ớt hiu qu nu cú tng trng lc giao cm iu tr lõu di nhp nhanh vo li nỳt nh tht Nhp nhanh vo li nỳt nh tht tỏi phỏt, khụng ỏp ng vi chn beta giao cm hoc chn kờnh canxi v bnh nhõn khụng mun iu tr bng RF Ch nh loi IIa: Flecainide*, Propafenone*, Sotalol Ch nh loi IIb: Amiodarone iu tr lõu di nhp nhanh vo li nỳt nh tht 4- Nhp nhanh vo li nỳt nh tht cú cn tha, dung np tt Ch nh loi I: - Khụng iu tr gỡ - Cỏc th thut cng ph v cú cn - Luụn mang thuc tỳi - Verapamil, diltiazem, chn Beta giao cm - Trit t ng chm qua catheter iu tr lõu di nhp nhanh vo li nh tht Cỏc ri lon nhp tin kớch thớch, RLN cú triu chng, dung np tt bnh nhõn WPW: Ch nh loi I: Trit b ng dn truyn ph qua Catheter Ch nh loi IIa: - Flecainide, Propafenone - Sotalol, amiodarone, chn beta giao cm Ch nh loi III: - Khụng dựng: Digoxin, diltiazem, verapamil iu tr lõu di nhp nhanh vo li nh tht Nhp nhanh vo li nh tht cú dung np kộm (khụng cú tin kớch thớch): Ch nh loi I: Trit b ng dn truyn ph qua Catheter Ch nh loi IIa: - Flecainide, Propafenone - Sotalol, amiodarone Ch nh loi IIb: Chn beta giao cm Ch nh loi III: Khụng dựng Digoxin, diltiazem, verapamil iu tr lõu di nhp nhanh vo li nh tht 3- Cn nhp nhanh vo li nh tht ln u hoc tha Ch nh loi I: - Khụng iu tr gỡ - Cỏc th thut cng ph v - Luụn mang thuc tỳi ( Verapamil, diltiazem, chn beta giao cm) Ch nh loi IIa: - Trit b ng DTBT qua catheter Ch nh loi IIb: - Sotalol, Amiodarone - Flecainide, Propafenone Ch nh loi III: - Digoxin iu tr nhp nhanh nh I- iu tr cp cu A-Chuyn nhp: Huyt ng khụng n nh Ch nh loi I: Sc in chuyn nhp Huyt ng n nh Ch nh loi IIa: - Adenosine - Chn Beta giao cm - Verapamil, diltiazem - Amiodarone, Sotalol - Flecainide, propafenone B- Khng ch tn s Ch nh loi I: - Chn Beta giao cm - Verapamil, Diltiazem Ch nh loi IIb: - Digoxin iu tr nhp nhanh nh iu tr d phũng cn 1- Nhp nhanh nh cú triu chng tỏi phỏt Ch nh loi I: - Trit t qua catheter - Chn Beta, chn canxi Ch nh loi IIa: - Amiodarone, Sotalol - Flecainide, propafenone 2- Nhp nhanh nh khụng ngng cú hoc khụng cú triu chng Ch nh loi I: - Trit t qua catheter 3- Nhp nhanh nh khụng bn b v khụng cú triu chng: Ch nh loi I: - Khụng iu tr gỡ Ch nh loi III: - Trit t qua catheter iu tr nhp nhanh trờn tht thi k cú thai 1- iu tr ct cn nhp nhanh trờn tht Ch nh loi I: - Cỏc th thut cng ph v - Adenosine - Sc in chuyn nhp Ch nh loi IIa: Metoprolol, propranolol Ch nh loi IIb: Verapamil iu tr nhp nhanh trờn tht thi k cú thai 2- iu tr d phũng cn Ch nh loi I: - Digoxin - Metoprolol Ch nh loi IIa: - Propranolol - Sotalol, Flecainide Ch nh loi IIb: - Procainamide - Trit b ng DTBT qua catheter Ch nh loi III: - Atenolol, - Amiodarone xin cảm ơn Xin cm n ... hp cúth cũn nguy him iều trị cắt nhịp nhanh huyết động không ổn định Nhp nhanh QRS hp hoc rng cú huyt ng khụng n nh: Ch nh: Sc in Hớng dẫn điều trị cắt nhịp nhanh Nhịp nhanh đều, huyết động ổn... chuyển nhịp - Flecainide* - Ibutinide* - Procainamide* ( Các thuốc đợc dùng đờng TM * : Không dùng cho BN có chức thất trái kém) Điều trị cắt nhịp nhanh huyết động ổn định (tiếp) 3- Nhịp nhanh. .. Digoxin - Chẹn Beta giao cảm * ( Các thuốc đợc dùng đờng TM * : Không dùng cho BN có chức thất trái kém) Điều trị cắt nhịp nhanh huyết động ổn định 2- Nhịp nhanh QRS rộng NNTT+ BLN: Nh NNTT có
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRỊ THUỐC CHO NHỊP NHANH TRÊN THẤT, ĐIỀU TRỊ THUỐC CHO NHỊP NHANH TRÊN THẤT, ĐIỀU TRỊ THUỐC CHO NHỊP NHANH TRÊN THẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập