Kiểm tra 1 tiết Sinh 7học kỳ I đề 1

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:35

TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI Lớp: 7A2… Họ tên học sinh: …………………………… Môn: SINH HỌC Phòng thi Số báo Thời gian: 45 phút danh Kiểm tra tiết (định kì HKI) Tiết PPCT: 19- Năm học: 2016 – 2017 Ngày thi: / /2016 Chữ kí GT Chữ kí GT Số Số mật mã (Không kể thời gian phát đề)  …… Chữ kí GK1 Chữ kí GK2 Số mật mã Số tờ:………… Lời ghi giám khảo Điểm thi (bằng số) Điểm thi (bằng chữ) ĐỀ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 đ) Hãy chọn khoanh câu trả lời câu 0.5 điểm (câu 5:1điểm) Câu Trùng roi sinh sản nào? A Sinh sản theo cách phân đôi thể theo C Sinh sản theo cách phân đôi thể theo chiều dọc chiều B Sinh sản theo cách phân đôi thể theo D Sinh sản theo cách phân nhiều chiều ngang Câu Cách tiêu hoá trùng biến hình gọi gì? A Tiêu hoá ngoại bào C Cách tiêu hoá nội bào B Dị dưỡng D Tự dưỡng Câu Giun kí sinh thể người gây bệnh gì? A Bệnh ngủ li bì C Bệnh phù mề B Bệnh tiêu chảy D Bệnh chân voi, vú voi, tay voi Câu Sán dây kí sinh phận thể? A Kí sinh tá tràng C Kí sinh ruột non B Kí sinh ruột non người bắp trâu D Kí sinh ruột già bò Câu Vỏ cuticun có tác dụng cho giun đũa? Câu Giun dài mập giun đực có ý nghĩa sinh học gì? A Do giun hút nhiều chất dinh C Đảm bảo đẻ số lượng trứng dưỡng khổng lồ ngày B Do giun đực hút chất dinh dưỡng D Giun đực không cần đẻ trứng Câu Giun kim kí sinh đâu? A Ruột già B Ruột non PHẦN TỰ LUẬN (6đ) Câu Trình bày trùng kiết lị? (1.5 điểm) C Hậu môn D Phổi Thí sinh không viết vào khung  …… Câu Sán gan có vòng đời nào? (2 điểm) Câu Ngành Ruột Khoang có vai trò người thiên nhiên? (1.5 điểm) Câu 4.a Giun đất có vai trò gì? (0.5 điểm) b Vì trời mưa to giun đất chui lên mặt đất? (0.5 điểm) BÀI LÀM HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN Kiểm tra tiết (định kì HKI) Môn ……………-Tiết PPCT: … Năm học: 2016 – 2017 Đề PHẦN TRẮC NGHIỆM (điểm): Mỗi đáp án 0,5 điểm Câu Đáp án C B Axit-bazơ a KCl; b H2 A PHẦN TỰ LUẬN (điểm): Câu Câu 1đ Câu 1,5đ Câu 1,5đ Câu 0,5đ Câu 0,5đ Câu 2đ Nội dung Điểm ... ÁN Kiểm tra tiết (định kì HKI) Môn …………… -Tiết PPCT: … Năm học: 2 016 – 2 017 Đề PHẦN TRẮC NGHIỆM ( i m): M i đáp án 0,5 i m Câu Đáp án C B Axit-bazơ a KCl; b H2 A PHẦN TỰ LUẬN ( i m): Câu Câu 1 ... Thí sinh không viết vào khung  …… Câu Sán gan có vòng đ i nào? (2 i m) Câu Ngành Ruột Khoang có vai trò ngư i thiên nhiên? (1. 5 i m) Câu 4.a Giun đất có vai trò gì? (0.5 i m)... thiên nhiên? (1. 5 i m) Câu 4.a Giun đất có vai trò gì? (0.5 i m) b Vì tr i mưa to giun đất chui lên mặt đất? (0.5 i m) B I LÀM
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra 1 tiết Sinh 7học kỳ I đề 1, Kiểm tra 1 tiết Sinh 7học kỳ I đề 1, Kiểm tra 1 tiết Sinh 7học kỳ I đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập