Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Ernst Chladni
Ernst Chladni(11482 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 942
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 26 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2013, 01:26

Mô tả: GV Thực hiện: Nguyễn Thò Ngọc Yến Khối: 6 Bộ môn: Lòch sử Buổi đầu lòch sử nước ta LỊCH SỬ VIỆT NAM PHẦN 2: Chương 1 Từ nguồn gốc đến thế kỷ X THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài 8 : 1. Những dấu tích Người tối cổ 2. Giai đoạn đầu của người tinh khơn 3. Giai đọan phát triển của người tinh khơn THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Nước ta xưa kia là một vùng đất ra sao? Tại sao thực trạng cảnh quang đó lại cần thiết với người ngun thủy? Bài 8 : 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? - Vào những năm 1960 – 1965 phát hiện di tích người tối cổ. Người tối cổ có dáng hình như thế nào? THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài 8 : 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Dấu tích người tối cổ phát hiện ở đâu trên đất nước ta? Thẩm Khun Thẩm Hai Núi đọ Xn Lộc - Thẩm Khun (Lạng Sơn) - Thẩm Hai (Lạng Sơn) - Núi Đọ (Thanh Hóa) - Xn Lộc (Đồng Nai) THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài 8 : 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Thẩm Khun Thẩm Hai THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài 8 : 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Nhận xét gì về răng người tối cổ? * Gợi ý: - Kích cỡ - Kiểu răng của lồi nào THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài 8 : 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? - Vào những năm 1960 – 1965 phát hiện di tích người tối cổ: + Răng người tối cổ ở Lạng Sơn. THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài 8 : 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Núi Đọ THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài 8 : . Sơn. THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài 8 : 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Núi Đọ THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài 8 : 1 Nai) THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài 8 : 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Thẩm Khun Thẩm Hai THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Bài

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta, Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta, Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-8-thoi-nguyen-thuy-tren-dat-nuoc-ta

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.20980405807495 s. Memory usage = 18.53 MB