Phân biệt High và Tall trong tiếng Anh

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 23:31

Phân biệt look, seem appear trong tiếng anh Phân biệt look, seem appear Câu hỏi của bạn Thy Nguyễn "Có sự khác nhau đáng kể nào về cú pháp ngữ nghĩa giữa các từ tiếng Anh: seem, appear look trên phương diện tạo ấn tượng/cảm giác đang làm việc gì đó không?" Roger Woodham trả lời: Look, seem appear đều là các động từ liên kết (copular verbs) có thể được dùng theo cách tương tự để nói tới cảm giác hay ấn tượng mà bạn có được từ một ai hay một điều gì đó. Động từ liên kết nối tính từ với chủ ngữ: She looks unhappy. He seems angry. They appear (to be) contented. Xin lưu ý là tính từ, không phải trạng từ được dùng với các động từ liên kết. Chúng ta không nói: She looked angrily. He seems cleverly. Chúng ta phải nói như sau: She looked angry. He seems clever. Tất nhiên khi look không được dùng như một động từ liên kết, mà như một ngoại động từ đi cùng tân ngữ, thì phó từ sẽ được dùng để miêu tả chủ ngữ look/nhìn như thế nào: She looked angrily at the intruder. look / seem + as if / like Sau động từ look seem, nhưng thường là không theo sau động từ appear, chúng ta có thể dùng cấu trúc as if / like: It looks as if it's going to rain again. It looks like we're going home without a suntan. It seems as if they're no longer in love. It seems like she'll never agree to a divorce. seem / appear to + infinitive Sau seem appear chúng ta thường dùng cấu trúc với động từ nguyên thể: to + infinitive (hoặc động từ ở thì hoàn thành đối với những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ). Nhưng động từ look không thể dùng theo cách này. Hãy so sánh những câu sau: They appear to have run away from home. They cannot be traced. I seem to have lost my way. Can you help me? It seems to be some kind of jellyfish. Do not go near it. They appear not to be at home. Nobody's answering. They do not appear to be at home. No one's answering. Chúng ta cũng có thể dùng cấu trúc câu với mệnh đề that-clause sau It seems? It appears , nhưng không dùng được như vậy với động từ look. It looks theo sau phải là cấu trúc với mệnh đề as if / like: It seems that I may have made a mistake in believing you did this. It appears that you may be quite innocent of any crime. It looks as if / like you won't go to prison after all. appear / seem - những khác biệt về nghĩa Chúng ta có thể dùng seem để nói về nhiều thực tế hay ấn tượng khách quan về nhiều chủ đề cũng như các ấn tượng tình cảm khác nhau. Nhưng chúng ta thường không dùng appear để nói tới tình cảm các ấn tượng chủ quan. Hãy so sánh các câu sau: + impressions / emotions It seems a shame that we can't take Kevin on holiday with us. It doesn't seem like a good idea to leave him here by himself. It seems ridiculous that he has to stay here to look after the cat. + Thêm các ví dụ về ấn tượng thực tế khách quan They have the same surname, but they don't appear / seem to be related.She's not getting any better. It seems / appears that she's not been taking the medication. Cách dùng động từ appear look khi không phải là động từ liên kết Xin lưu ý rằng động từ seem chỉ được dùng như một động từ liên kết còn cả hai động từ appear look có các nghĩa các cách sử dụng khác: + appear = (begin to) be seen: xuất hiện She has appeared in five Broadway VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí High – Thường dùng để vật vô tri – Dùng để diễn tả thứ có chiều cao vượt trội, bật hẳn thứ khác – Dùng để chiều cao đo đạc vật từ đáy lên đỉnh Ví dụ: The wall is over five meters high Cái tường cao mét – Dùng để miêu tả khoảng cách vật tính từ mặt đất Ví dụ: How high was the plane when the engine failed? Chiếc máy bay độ cao động bị hỏng? – Diễn tả thứ tầm với xa mặt đất a high bookshelf (giá sách cao) , a high window (cửa sổ cao) – Dùng cho thứ có kích cỡ chiều rộng lớn high mountains (núi cao), high walls (những tường cao) Tall VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí – Thường dùng để chiều cao người Ví dụ: How tall are you? Chiều cao bạn bao nhiêu? – Dùng để thứ có chiều cao trung bình – Dùng chủ yếu cho thứ có chiều rộng mỏng hẹp nhiều so với chiều cao tall people (người cao), tall tree (cây cao),… Phân biệt cách dùng Shall, Will, Should Would trong tiếng Anh Trong tiếng Anh, Shall Will đều sử dụng cho thì tương lai đơn, Shall thì đi với ngôi 1 (số ít số nhiều), Will đi với các ngôi còn lại. Linh: Anh John thân mến, mấy hôm nay không thấy kiểm tra hòm thư điện tử hả? Ngập trong thư của bạn đọc rồi đây này. You should check mail as soon as possible! (1) John: I shall tomorrow. (2) Linh: No, you shall check mail today! (3) John: Thôi được rồi, chiều nay anh sẽ làm luôn, trước khi ăn cơm luôn nhé! Linh: Thế còn được. Mà chiều là việc của chiều, giờ anh John tranh thủ giải đáp thắc mắc này của bạn đọc luôn nhé: “Phân biệt sự khác nhau, cách sử dụng của Shall, Will, Should Would?” John: Câu hỏi này khá hay. Để anh xem nào… Đều sử dụng cho thì tương lai đơn, Shall thì đi với ngôi 1 (số ít số nhiều), Will đi với các ngôi còn lại.: - (2) - He will be here around 3 o’clock. John: Tuy nhiên, lưu ý rằng khi diễn tả như một quyết tâm, một lời hứa hay một sự quyết đoán, Will lại được sử dụng với ngôi 1 Shall được sử dụng với các ngôi còn lại (tức là ngược lại so với bình thường). - I will marry her, no matter what! (Dù gì đi nữa tôi cũng sẽ cưới cô ấy - không ai có thể cản tôi) - It shall be done by tomorrow! (Sẽ xong vào ngày mai - bằng mọi giá tôi sẽ hoàn thành việc đó) John: Trong tiếng Anh hiện đại, Will gần như không có sự phân biệt khi sử dụng với tất cả các ngôi, trong khi Shall rất ít được sử dụng. Linh: Rất ít tức là vẫn dùng đúng không anh? John: Đừng nóng, “từ từ rồi khoai sẽ nhừ”. Shall vẫn được sử dụng trong thể nghi vấn với ngôi 1 để diễn tả một lời, một sự gợi ý, đề nghị hay yêu cầu lời khuyên. - Shall we dance? (Chúng ta hãy cùng nhảy chứ? - Tên một bộ phim rất nổi tiếng) - Shall I get some chicken on the way back? (Anh sẽ mua thêm ít thịt gà trên đường về nhé? - Anh đang hỏi ý kiến em đấy em yêu, không biết có cần thêm thịt gà không?) John: Shall còn đôi khi dùng để yêu cầu người khác làm một việc gì đó với nghĩa mạnh gần như Must: - (3) (Anh phải kiểm tra hòm thư ngay ngày hôm nay - Việc đó thực sự là cần thiết, thực sự quan trọng) - You shall finish your homework before you do anything else! (Con sẽ làm xong bài tập trước khi làm bất cứ cái gì khác! - Đó là mệnh lệnh đấy con trai, con không có lựa chọn nào khác đâu) John: Shall cũng hay được sử dụng trong các văn bản pháp luật hoặc liên quan đến pháp luật (hợp đồng, biên bản thỏa thuận…) khi nói về những yêu cầu bắt buộc. - All fees shall be paid in full 5 days prior to departure date. (Tất cả các loại phí sẽ được nộp đủ trước ngày khởi hành 5 ngày - Tất cả các loại phí phải được nộp đủ, nếu không nộp đủ đúng hạn sẽ không được khởi hành) Linh: Ồ, hóa ra là như thế. Vậy còn Should Would thì sao? John: Should cũng thường được dùng để thay thế Shall với ý gợi ý, đề nghị hay tìm lời khuyên (một cách lịch sự hơn Shall): - Should I open the window? (Tôi sẽ mở cửa nhé - Tôi đang muốn hỏi xem bạn có lạnh không, nếu không thì tôi sẽ mở cửa nhé) Should được dùng với nghĩa là “nên”: - You should open a bank account. You shouldn’t keep that much cash at home. (Chị nên mở một tài khoản ngân hàng đi. Chị không nên giữ nhiều tiền mặt như vậy ở nhà.) John: Should còn được dùng sau if nếu người nói không dám chắc lắm về một việc có xảy ra trong tương lai không nhưng vẫn có một cơ hội nhỏ rằng sự việc đó sẽ xảy ra: - If you should see him at the party, please kindly send him my regards. (Nếu có gặp anh ấy ở buổi tiệc, phiền hãy gửi lời hỏi thăm của tôi nhé - Tôi không chắc là Phân biệt HEAR LISTEN trong Tiếng Anh Mặc dù hai từ “hear” “listen” đều có nghĩa là nghe, nhưng kỳ thực chúng có ý nghĩa khác nhau trong đa số trường hợp. chúng ta không thể đồng nhất cách dùng chúng. 1) Về ý nghĩa: a. “Hear” Nghe thoáng qua, cái mà trong Tiếng Anh gọi là “to be aware of sounds with ears”- nghe mà chưa có sự chuẩn bị chủ tâm trước khi nghe - do ở ngoài có tiếng động thì mình nghe thôi. Ví dụ: • I can’t hear very well. (Tôi nghe không rõ lắm). • He could hear a dog barking. (Anh ta có thể nghe được tiếng chó sủa). • I hear someone knocking the door. (Tôi nghe tiếng ai đó gõ cửa) b. “Listen” Nghe chú ý có chủ tâm ai đó, cái gì vừa mới được nghe thấy (to pay attention to sb/ sth that you can hear) Ví dụ: • I listened carefully to her story. (Tôi đã chăm chú nghe cô ta kể chuyện). • Listen! What’s that noise? Can you hear it? (Lắng nghe, tiếng động gì đấy nhỉ? Anh có nghe thấy không?) • Sorry, I wasn’t really listening? (Xin lỗi, Tôi không chú ý lắm.) 2) Về cách dùng: a. “Hear ” - “Hear” không được dùng trong các thời (thì) tiếp diễn. Ví dụ: • She heard footsteps behind her. (Cô ta nghe thấy tiếng bước chân đi ngay đằng sau). + Nếu nói: Hear !Someone is knocking the door. (sai) (Nghe kìa! Ai đó đang gõ cửa) Listen !Someone is knocking the door. (đúng) - “Hear” đi với động từ nguyên thể có “to”- V to infinitive Ví dụ: • She has been heard to make threats to her former lover - “Hear” không đi với giới từ. b. “ Listen” “Listen” được dùng trong các thì tiếp diễn. Ví dụ: • Listen! What’s that noise? Can you hear it? (Nghe này, tiếng động gì đấy nhỉ? Anh có nghe thấy không?) • Sorry, I wasn’t really listening. (Xin lỗi, Tôi không chú ý lắm.) • I'm listening to music: (tôi đang nghe nhạc.) • Last night, I listened to my new Mariah Carey CD' - Tối qua tôi nghe đĩa CD mới nhạc của Mariah Carey. “ Listen” được dùng để lưu ý mọi người một điều gì đó Ví dụ: • Listen, there’s something I will have to tell you. (Lắng nghe này, tôi sẽ phải nói với anh một điều). “Listen” thường đi với giới từ. Ví dụ: • Why won’t you listen to reason? (Sao mà anh chẳng chịu nghe theo lẽ phải) Trên đây là những sự khác biệt rõ nét nhất về ý nghĩa, cách dùng giữa “Hear” “Listen”. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp người ta cũng có thể đồng nhất ý nghĩa của hai động từ này. Ví dụ: • I hear what you’re saying (= I have listened to your opinion), but you’ re wrong. (Tôi nghe theo ý kiến của anh đây, nhưng anh sai rồi). • Did you hear what I just said?"- Bạn có nghe những gì tôi vừa nói không? • "No, sorry, I wasn't listening."- Không, xin lỗi, tôi đã không để ý lắng nghe bạn nói gì. Lưu ý: *heard to make (to make : heard đứng trước động từ nguyên thể có to * listen to reason (listen thường đi với giới từ to) 3. Phân biệt vui: - When I was listening to my teacher, I heard the bird singing outside. (Khi tôi đang nghe thầy giáo giảng bài, tôi bỗng nghe tiếng chim kêu ngoài kia) - When I was listening to the bird, I heard my teacher saying (in the class). (Khi tôi đang nghe chim hót, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng của thầy giáo đang giảng bài). Phân biệt ~てくる ・ ~ていく I Khái quát: * Khi sử dụng mẫu câu ~てくる ・ ~ていく người nói hoàn toàn đưa cách nhìn vị trí thời điểm từ góc độ thân * Ví dụ: • • 犬が向こうから走ってくる。(Chú chó từ bên chạy đến chỗ tôi.) 犬が向こうへ走っていく。 ( Chú chó chạy ( từ chỗ tôi) sang phía bên kia.) II Phân biệt cách sử dụng: Ý nghĩa Ví dụ Chú ý 出かけるとき、天気予報を見てきました。 Trước ngoài, xem dự báo thời tiết.荷物はここに預けていこう。 Đến gửi hành lý Sự di chuyển ( đi, đến), chuyển động xảy sau hành động 「~てくる」だけ コンビニでジュースを買ってきます。 Tôi đến cửa hàng tiện lợi mua nước ( về) ちょっと外でたばこを吸ってきます。 Tôi hút thuốc chút ( quay lại phòng) 「~ていく」だけ 空港へ行く途中でお金をおろしていこう。 Trên đường tới sân bay rút tiền Phương hướng di chuyển, chuyển động Đề cập đến việc n làm qu xuất phá 途中の郵便局で書留を出していった。 Đề cập đến việc n làm k lại điểm xuất phát động) 川上から帽子が流れてきた。 Chiếc mũ trôi theo dòng nước từ Thêm động từ động/ di chu thượng nguồn xuống ( từ thượng nguồn xuống phía mình) エレベーターが1階から上がってくる。 Thang máy từ tầng lên ( Lên chỗ đứng) 飛行機が南の方へ飛んで行った。 Máy bay bay đến hướng nam エレベーターが上の階へ上がっていく。 Thang máy lên tầng ( trong, thang máy) Người nói đối tượng chịu ảnh hưởng từ hành động, kiện đến từ phía 「~てくる」だけ 友達から電話がかかってきた。 Tôi nghe điện thoại bạn ( Anh bạn gọi điện đến cho tôi) どこからか鐘の音が聞こえてきた。 Tôi nghe thấy tiếng chuông vọng đến từ この地方は交通がだんだん便利になってき た。これからは観光客が多くなって行くと思う。 Sự trì liên tục trạng thái, hành động Giao thông vùng ngày trở nên thuận lợi Tôi nghĩ từ khách du lịch tới nhiều Thường sử dụng đ tự thay đổi diễn Cảm ơn bạn theo dõi học Ngữ pháp N3: Phân biệt ~てくる ・ ~てい く Chúc bạn học tốt chinh phục thành công N3! 1 LEARN H ọc m ột môn I go to school to learn English Tôi đ ế n tr ờn g đ ể h ọc Anh V ăn ALSO, TOO - C ũng Also too dùng cho câu kh ẳng đ ị nh I also like music I like music, too Tôi c ũng thích âm nh ạc AMONG – Gi ữ, s ố Dùng between cho th ứ/ng ời She divided the cake between the two children Bà ta chia bánh cho hai đ ứ a tr ẻ HEAR - Nghe Nghe ch ủý, âm t ựl ọt vào tai I think I hear someone trying to open the door Tôi ngh ĩ nghe th đa ng đa ng gõ c ửa COME nh ưng to come = đ ế n (c ửđ ộ n g t ừxa đ ến g ần) He comes here by car HOUSE – Nhà Là m ột c ăn nhà bình th n g, vô tri vô giác Tôi có nhà SEE See : xem có ch ủý, hình ản h t ựl ọt vào m mình, b ạn không m ốn th nh ưng v ẫn th I opened the curtains and saw some birds outside (Tôi m ởt ấm th vài chim bên ngoài) CONVINCE convice : thuy ết ph ục tin vào ều /ngh ĩ v ề1 ều :- He convinced me that he was right AND Nh ưng n ếu n ối câu riêng bi ệt dùng and, không dùng or He did not work hard and I did not like it very much ( đúng) "Anh không làm vi ệc ch ăm ch ỉ không thích ều l ắm STUDY H ọc nói chung She is studying at Langmaster Cô đa ng h ọc Langmaster EITHER - C ũng Either dùng cho câu ph ủđ ị nh He doesn't love me either (Anh c ũng không yêu tôi) BETWEEN – Gi ữ, s ố Dùng among cho th ứ/ng i tr ởlên She divided the cake among the three children Bà ta chia bánh cho ba đ ứ a tr ẻ LISTEN - Nghe Nghe có ch ủý, ý l ắng nghe I listen to music every night T ối c ũng nghe nh ạc GO go = (c ửđ ộ n g t ừg ần xa) He goes there by taxi HOME – Nhà Hi ểu v ới ngh ĩa mái ấm gia đì nh, quê hư ơng Vietnam is my home Vi ệt Nam quê h n g WATCH Watch : nhìn có ch ủý th ứgì , th ứ th ườn g đa ng chuy ển độn g I watched the bus go through the traffic lights (Tôi nhìn chi ếc xe buýt qua c ột đè n giao thông) PERSUADE persuade : thuy ết ph ục làm vi ệc He persuaded me to seek more advice OR Dùng or thay cho and câu ph ủđ ị nh She did not eat or drink for a week Cô không ăn u ống m ột tu ần 10 11 12 13 14 15 16 PUT ON put on ch ỉ m ột hành độn g I wash my face and put on my clothes Tôi r ửa m ặt r ồi m ặc qu ần áo AT THE END cu ối m ột ểm ho ặc m ột ph ần c There is a small house at the end of the road Có m ột c ăn nhà nh ỏở cu ối đườn g Cô đơn , thu ộc v ềtình c ảm, có nhi ều ng ườ i nh ưng v ẫn cô đơn After a few days I start getting lonely (Nh ưng sau vài ngày b đầu tr ởnên cô đơn ) NO dùng v ới danh t I have no books on the table ( ) SOME s ửd ụng câu xác định I have some books ARRIVE + IN They arrived at the airport at 10.00 H ọt ới sân bay lúc 10 gi Arrive at dùng cho n nh ỏ làng xã ,sân bay ) ABOVE Above s ửd ụng ta so sánh v ới m ột m ốc c ốđịn h, m ột tiêu chu ẩn Ví d ụ: - The mountain is 2000 feet above sea level (Ng ọn núi cao 2000 feet so v ới m ực n ướ c bi ển) 17 CERTAIN Certain: chắn (biết thật) 18 CONTINUAL Continual: liên tục lặp lặp lại (hành động có tính cách quãng) Eg: Please stop your continual questions (Xin hỏi lặp lặp lại BRING Bring nghĩa "to carry to a nearer place from a more distant one" (mang vật, ngườ i từ xa đến gần) - I am still waiting for you Don’t forget to 19 WEAR wear ch ỉ m ột tình tr ạng IN THE END Cu ối ,r ốt cu ộc In the end we reached the town Cu ối đến th ị tr ấn ALONE m ột ng ười hay m ột v ật đa ng riêng l ẻ- ho ặc v ật khác xung quanh I like to be alone for short periods (Tôi thích m ột nh ững kho ảng th ời gian ng ắn.) NOT dùng v ới độn g t I not have a book ( đ úng ) ANY s ửd ụng câu ph ủđịnh nghi v ấn I don't have any books.Have you got any books? ARRIVE AT H ọt ới Hà N ội lúc đê m They arrived in Ha Noi at night ( đ úng) Arrive in dùng cho n l ớn thành ph ố,n ướ c OVER Trong over sử dụng v ới số, tuổi, tiền thời gian mà Ví dụ: - He is over 50 (Ông h ơn 50 tuổi đấy) SURE + +Sure: tin (không biết chắc, nói theo cảm nhận, nghĩa yếu h ơn certain) CONTINOUS Continous: liên miên/suốt (hành động tính cách quãng) Eg: A continous flow of traffic(Dòng xe cộ chạy liên miên bất tận) TAKE Take trái lại "to carry to a more distant place from a nearer one" ... Ví dụ: How tall are you? Chiều cao bạn bao nhiêu? – Dùng để thứ có chiều cao trung bình – Dùng chủ yếu cho thứ có chiều rộng mỏng hẹp nhiều so với chiều cao tall people (người cao), tall tree
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt High và Tall trong tiếng Anh, Phân biệt High và Tall trong tiếng Anh, Phân biệt High và Tall trong tiếng Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập