Quá trình văn học và phong cách văn học

3 700 6 Gửi tin nhắn cho Eric Schmidt
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2013, 01:26

Tuần ,Tiết 41,42 Ngày soạn:11.10,Ngày dạy:16.10.08 , Gv: Trần Công Hân Đọc văn(Lí luận văn học) Quá trình văn học và phong cách văn học A.Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức : Hiểu được khái niệm quá trình văn học,phong cách văn học.Bước đầu có ý niệm về các trào lưu văn học tiêu biểu,biết nhận diện những biểu hiện của phong cách văn học 2 . Kó năng : Nhận diện quá trình văn học,phong cách văn học. 3. Thái độ : Có ý thức tự tìm hiểu các quy luật của văn học. B.Trọng tâm và Phương pháp: I.Trọng tâm: -Quá trình văn học(hình thành,tồn tại,thay đổi,phát triển-kết tinh ở phong cách văn học) II.Phương pháp: - Luyện tập ,Trao đổi,thảo luận nhóm C.Chuẩn bò: 1.Công việc chính: @.Giáo viên: SGK,SGV,GA,Tài liệu,Công cụ : Sơ đồ Quá trình văn học Việt Nam @.Học sinh: Học bài cũ,Chuẩn bò bài mới(Đọc, soạn, sưu tầm lại các TP đã học ở lớp 11,10,THCS) 2.Nội dung tích hợp: Các tác phẩm và các phong cách tác giả đã học D.Tiến trình: 1.n đònh ,sỉ số: 2.Bài cũ: Vẻ sơ đồ lòch sử văn học viết Việt Nam từ khi hình thành đến hết thế kỉ XX? 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh . Nội dung cần đạt * Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS tìm hiểu các yếu tố và các quy luật chung của quá trình văn học Gv gọi Hs đọc mục (1) trong SGK. Chúng ta đã học văn học Việt Nam và văn học thế giới, từ cổ đại, trung đại đến hiện đại, vậy hãy cho biết : - Giữa văn học va ølòch sử có mối quan hệ như thế nào ? HS thảo luận trả lời : Văn học gắn với lòch sử, là sản phẩm của quá trình lòch sử .Lòch sử thay đổi, văn học cũng thay đổi theo . - Quá trình văn học là gì ? Cho ví dụ? Quá trình văn học có mấy qui luật?? Nêu qui luật thứ 1 và cho ví dụ chứng minh? Nêu qui luật thứ 2 và cho ví dụ chứng minh? Nêu qui luật thứ 3 và cho ví dụ chứng minh? (VH trung đại có sự giao lưu với văn học Trung Quốc- Văn học thời kì 30-45 chòu ảnh hưởng của văn học phương Tây,VH 45-75:ảnh hưởng văn học Nga) Bằng kiến thức, sự hiểu biết của em về lí luận văn học, em hãy cho biết khái niệm trào lưu là gì ? GV gợi ý để học sinh có thể nhớ lại kiến thức. Hs trả lời. Trào lưu là hiện tượng có nhiều nhà văn cùng đi theo một khuynh hướng sáng tác. Như vậy , em hãy kể một số trào lưu văn học trên thế giới có ảnh hưởng ít nhiều đến văn học Việt nam ? HS dựa vào SGK và sự hiểu biết của mình để trả lời. Các trào lưu, trường phái văn học ấy đã tác động, hình thành các khuynh hướng sáng tác trong văn học Việt Nam ? GV hướng dẫn HS trả lời. Phong cách văn học là gì? Nêu tên 2 nhà văn thể hiện phong cách sáng tác đã học trong CT lớp 12?. I .Quá trình văn học : 1. Khái niệm quá trình văn học : *Diễn tiến của văn học như một như một hệ thống chỉnh thể (hình thức,tác giả,người đọc, )hình thành,tồn tại,thay đổi,phát triển qua các thời kì lòch sử gọi là QTVH Ví dụ: -----------*---------*-----------------------------------------> X->hết XIX + đầu XX 1945, +1945 hết XX * Các quy luật chung của quá trình văn học : -Qui luật Văn học gắn bó với đời sống Ví dụ: +Sự ra đời của chủ nghóa lãng mạn trong VH Pháp thế kỉ XIX và cuộc cách mạng Pháp 1789 +Văn học Việt Nam sau 1945 và cuộc Cách mạng Tháng Tám -Quy luật kế thừa và cách tân Ví dụ: +Phong trào Thơ mới(1932-1945)(Hình ảnh-cái tôi) +TP “Hồn Trương Ba da hàng thòt”(Lưu Quang Vũ) -Quy luật bảo lưu và tiếp biến Ví dụ: +Văn học Việt Nam-Văn học Trung Quốc-Văn học Pháp-Văn học Nga +Truyện Kiều (Nguyễn Du)- Kim-Vân Kiều truyện(Thanh Tâm Tài Nhân(TQ) +Thơ Thanh Thảo và thơ Lor-ca 2. Trào lưu văn học: *Một trào lưu văn học có thể có nhiều khuynh hướng,trường phái văn học.Đó là tập hợp những tác giả có cùng những nguyên tắc nghệ thuật * Các trào lưu văn học của thế giới - Văn học Phục hưng châu uSếchxpia - Chủ nghóa cổ điển ở PhápMôlie - Chủ nghóa lãng mạn Huy gô - Chủ nghóahiện thực phê phán Ban Zắc. - Chủ nghóa hiện thực xãhội chủ nghóaGorki -Chủ nghóa siêu thựcBrơ- tông -Chủ nghóa hiện thực huyền ảoMác kết -Chủ nghóa hiện sinhCa-muy * Các trào lưu văn học Việt Nam - Trào lưu lãng mạngThạch Lam,Nguyễn Tuân,Xuân Diệu… - Trào lưu hiện thực phê phánVũ Trọng Phụng,Nam Cao… -Trào lưu chủ nghóa hiện thực xãhội chủ nghóaHồ Chí Minh,Tố Hữu… II.Phong cách văn học 1.Khái niệm phong cách văn học -Là dấu ấn độc đáo của cá nhân nhà văn trong quá 4 .Củng cố: -4 nhóm viết bài thu hoạch: khái niệm QTVH,trào lưu văn học,KH PC văn học,biểu hiện của PCVH. 5 . Dặn dò : -Làm các bài tập SGK trang 174:Vận dụng kết hợp các thao tác lập luận - Chuẩn bò bài viết đònh kì vào chiều thứ 7(25.10) Câu hỏi: Hiểu biết về trào lưu văn học và phong cách văn học có ích lợi gì?? D.Rút kinh nghiệm . Đọc văn( Lí luận văn học) Quá trình văn học và phong cách văn học A.Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức : Hiểu được khái niệm quá trình văn học, phong cách văn học. Bước. các trào lưu văn học tiêu biểu,biết nhận diện những biểu hiện của phong cách văn học 2 . Kó năng : Nhận diện quá trình văn học, phong cách văn học. 3. Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình văn học và phong cách văn học, Quá trình văn học và phong cách văn học, Quá trình văn học và phong cách văn học

Bình luận về tài liệu qua-trinh-van-hoc-va-phong-cach-van-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP