bài soạn môn kĩ thuật lớp 5

22 1,539 3 Gửi tin nhắn cho Archimedes
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2013, 01:26

Trường Tiểu học Phường 6 Kĩ thuật 5 TUẦN 19 TIẾT 19 Ngày day: NUÔI DƯỠNG GÀ I- MỤC TIÊU: HS cần: - Nêu được mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dường gà. - Biết cách cho gà ăn, uống. - Có ý thức nuôi dường, chăm sóc gà. II- CHUẨN BỊ: - Ảnh SGK, phiếu đánh giá kết quả học tập. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1- Ổn định: 2- Kiểm tra bài cũ: Thức ăn nuôi gà - GV gọi HS trả lời: + Vì sao phải sử dụng nhiều loại thức ăn để nuôi gà? + Thức ăn có tác dụng gì? - GV nhận xét đánh giá. 3- Bài mới: a- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học. b- Bài giảng: Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà. - Cho HS đọc thầm mục 1 SGK. - GV hỏi: + Ở gia đình em cho gà ăn những loại thức ăn nào? + Ăn vào lúc nào? + Lượng thức ăn dùng hàng ngày cho gà ra sao? + Cho gà ăn uống vào lúc nào? + Cho ăn uống như thế nào? - GV tóm ý: Nuôi dưỡng gà gồm hai công việc chủ yếu là: cho gà ăn và cho gà uống, nhằm cung cấp nước và chất dinh dưỡng cần thiết cho gà. Nuôi dưỡng gà hợp lí sẽ giúp cho gà khoẻ mạnh, lớn nhanh, sinh sản tốt. Muốn nuôi gà đạt năng suất phải cho gà ăn uống đủ chất và hợp vệ sinh. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách cho gà ăn uống. - Yêu cầu HS đọc SGK và rả lời câu hỏi mục 2 SGK. - Hát vui. - 2 HS trả lời. - HS theo dõi. - HS cả lớp đọc thầm. - HS lần lượt trả lời. - HS lắng nghe. - 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm theo. - 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi thảo luận. Giáo viên: Lâm Chung 1 Trường Tiểu học Phường 6 Kĩ thuật 5 + Hãy nêu thức ăn và cách cho gà ăn uống ở từng thời kì: ● Thời kì gà con? ●Thời kì gà giò. ● Thời kì đẻ trứng? + Vì sao gà giò cần được ăn nhiều thức ăn cung cấp chất bột đường và chất đạm. + Theo em, cần cho gà đẻ trứng ăn những thức ăn nào để cung cấp nhiều chất đạm, chất khoáng và vitamin? - GV nhận xét và giải thích: Nước là thành phần chủ yếu cấu tạo nên cơ thể động vật. Nhờ có nước cơ thể động vật hấp thu được các chất dinh dưỡng hoà tan lấy từ tức ăn và tạo thành các chất cần thiết cho sự sống của động vật. - GV hỏi: Vì sao cần phải cung cấp đủ nước cho gà? Nước cho gà uống phải như thế nào? - GV nhận xét, tóm ý cách cho gà ăn uống. - GV kết luận: Khi nuôi gà phải cho gà ăn, uống đủ lượng, đủ chất và hợp vệ sinh. Hoạt động 3: - GV yêu cầu HS làm bài tập (bài 21 trang 30 SGK). - GV nêu đáp án để HS tự đối chiếu, tự đánh giá kết quả làm bài tập. - Mời HS báo cáo kết quả tự đánh giá. - GV nhận xét đánh giá kết quả. 4- Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tính thần thái độ học tập của HS. - Chuẩn bị tiết sau: Chăm sóc gà - Đại diện các nhóm trả lời, các em khác nhận xét bổ sung. - HS cả lớp lắng nghe. - HS thảo luận nhóm đôi và trả lời. - HS theo dõi. - HS làm vào vở thực hành kĩ thuật 5. - HS lần lượt nối tiếp nêu, các em khác nhận xét bổ sung. TUẦN 20 TIẾT 20 Ngày day: . Giáo viên: Lâm Chung 2 Trường Tiểu học Phường 6 Kĩ thuật 5 CHĂM SÓC GÀ I- MỤC TIÊU: HS cần: - Nêu được mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà. - Biết cách chăm sóc gà. - Có ý thức chăm sóc bảo vệ gà. II- CHUẨN BỊ: - Ảnh trong SGK, phiếu đánh giá kết quả học tập. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1- Ổn định: 2- Kiểm tra bài cũ: Nuôi dưỡng gà. - GV nêu câu hỏi gọi HS trả lời: Vì sao gà giò cần được ăn nhiều thức ăn cung cấp chất bột đường và đạm. - GV nhận xét đánh giá. 3- Bài mới: a- Giới thiệu bài: Muốn cho gà mau lớn và khoẻ mạnh, chúng ta cần phải biết cách chăm sóc gà, đó là nội dung bài học hôm nay. b- Bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà. - GV nêu: Khi nuôi gà, ngoài việc cho gà ăn uống, ta cần tiến hành một số công việc như sưởi ấm cho gà mới nở, che nắng, chắn gió lùa .để giúp gà không bị rét hoặc nắng, nóng. Tất cả những việc đó gọi là chăm sóc gà. - GV gọi HS đọc mục 1 SGK. - Hỏi: + Chăm sóc gà nhằm mục đich gì? + Nêu tác dụng của việc chăm sóc gà? - GV tóm tắt: Gà cần ánh sáng, nhiệt độ, không khí, nước và các chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. Chăm sóc tạo điều kiện về nhiệt độ, ánh sáng, không khí thích hợp cho gà sinh trưởng và phát triển. Chăm sóc gà đầy đủ giúp gà khoẻ mạnh, mau lớn, có sức chống bệnh tốt và góp phần nâng cao năng suất. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách chăm sóc gà. - Yêu cầu HS đọc thầm nội dung mục 2 SGK và trả lời câu hỏi. + Em hãy nêu tên các cộng việc chăm sóc - Hát vui. - 2 HS lần lượt trả lời. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe. - 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm. - 1, 2 HS nêu. - HS lắng nghe. - HS cả lớp đọc thầm. Giáo viên: Lâm Chung 3 Trường Tiểu học Phường 6 Kĩ thuật 5 gà? - GV ghi từng đề mục a, b, c, d. - Hướng dẫn HS khai thác từng đề mục: a) Sưởi ấm cho gà. - Hỏi: Em hãy nêu vai trò của nhiệt độ đối với động vật? - GV nhận xét, giải thích thêm: Nhiệt độ tác dụng đến sự lớn lên, sinh sản của động vật. Động vật còn nhỏ có khả năng chịu rét, chịu nóng kém hơn động vật lớn. - GV hỏi: + Dựa vào hình 1, em hãy nêu dụng cụ dùng để sưởi ấm cho gà? + Vì sao cần phải sưởi ấm cho gà nhất là gà không có mẹ? - GV nhận xét và nêu một số cách sưởi ấm cho gà mới nở: dùng chụp sưởi, bóng đèn, đốt bếp than (củi) quanh chuồng. b) Chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà: - GV yêu cầu HS đọc mục 2b và hỏi: + Nêu cách chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà? + Nêu cách chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà ở gia đình em? IV- Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tính thần thái độ học tập của HS. - Chuẩn bị tiết sau: Vệ sinh phòng bệnh cho gà. - 1 HS trả lời. - Vài HS nêu. - HS lắng nghe. - HS quan sát và trả lời, các em khác nhận xét bổ sung. - 1 HS đọc, cả lớp theo dõi. TUẦN 21 TIẾT 21 Ngày day: VỆ SINH PHÒNG BỆNH CHO GÀ Giáo viên: Lâm Chung 4 Trường Tiểu học Phường 6 Kĩ thuật 5 I- MỤC TIÊU: HS cần: - Nêu được mục đích, tác dụng và một số cách vệ sinh phòng bệnh cho gà. - Biết cách chăm sóc gà. - Có ý thức chăm sóc bảo vệ gà. II- CHUẨN BỊ: - Ảnh SGK. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1- Ổn định: 2- Kiểm tra bài cũ: Chăm sóc gà - GV nêu câu hỏi, HS trả lời: + Nêu tác dụng của việc chăm sóc gà? - GV nhận xét ghi điểm. 3- Bài mới: a- Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học. b- Bài giảng: Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích, tác dụng của việc vệ sinh phòng bệnh cho gà. - Gọi HS đọc mục 1 SGK. - GV cho HS nêu: Những công việc trên được gọi chung là vệ sinh phòng bệnh cho gà. Vậy thế nào là vệ sinh phòng bệnh cho gà? - GV tóm ý và nêu khái niệm: Những công việc được thực hiện nhằm giữ cho dụng cụ ăn uống, nơi ở, thân thể của vật nuôi luôn sạch và giúp cho vật nuôi có sức chống bệnh tốt, được gọi chung là vệ sinh phòng bệnh. - GV hỏi: Hãy nêu mục đích, tác dụng của về sinh phòng bệnh cho gà? - GV chốt ý: Về sinh phòng bệnh nhằm tiêu diệt vi trùng gây bẹnh, làm cho không khí chuồng nuôi sạch sẽ giúp cơ thể gà tăng sức chống bệnh. Nhờ đó gà khoẻ, ít bệnh đường ruột, đường hô hấp và các bệnh dich. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách vệ sinh phòng bệnh cho gà. - GV yêu cầu HS đọc mục 2 và trả lời câu hỏi: + Hãy kể tên các dụng cụ cho gà ăn uống và nêu cách vệ sinh dụng cụ ăn uống của gà? + Theo em, vệ sinh dụng cụ cho gà ăn uống có tác dụng gì? + Tóm tắt nội dung cách vệ sinh dụng cụ cho gà ăn uống? - Hỏi tiếp: Hãy nhắc lại tác dụng của chuồng - Hát vui. - 1, 2 HS trả lời. - HS lắng nghe. - 1 HS đọc, cả lớp theo dõi. - Một số HS trả lời theo cách hiểu của mình. - HS cả lớp lắng nghe. - HS lần lượt trả lời. - HS lắng nghe. - HS đọc thầm. - Lần lượt HS trả lời, các em khác nhận xét, bổ sung. Giáo viên: Lâm Chung 5 Trường Tiểu học Phường 6 Kĩ thuật 5 nuôi gà? + Nêu tác dụng của không khí đối với đời sóng động vật? + Nếu như không thường xuyên làm vệ sinh chuồng nuôi thì không khí trong chuồng nuôi sẽ như thế nào? - GV tóm ý. - Yêu cầu HS đọc nội dung mục 2 SGK và quan sát hình 2 để nêu tác dụng của việc tiêm, nhỏ thuốc phòng dịch bệnh cho gà? - GV nhận xét, tóm tắt tác dụng của việc tiêm, nhỏ thuốc phòng bệnh cho gà. Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập. - Yêu cầu HS làm bài tập 2, 3 . - GV nêu đáp án để HS tự đối chiếu, tự đánh giá kết quả. - Mời HS báo cáo kết quả tự đánh giá. - GV nhận xét. 4- Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị tiết sau: Lắp xe cần cẩu - HS lắng nghe. - HS đọc thầm. - HS làm vào vở bài tập. - HS theo dõi. - Vài HS nêu. - HS lắng nghe. TUẦN 22 TIẾT 22 Ngày day: LẮP XE CẦN CẨU (tiết 1) Giáo viên: Lâm Chung 6 Trường Tiểu học Phường 6 Kĩ thuật 5 I- MỤC TIÊU: HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu. - Lắp được xe cần cẩu đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn tính cẩn thận khi thực hành. II- CHUẨN BỊ: - Mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1- Ổn định: 2- Kiểm tra bài cũ: Vệ sinh phòng bệnh cho gà. - GV gọi HS nhắc lại những công việc vệ sinh và phòng bệnh cho gà - GV nhận xét ghi điểm. 3- Bài mới: a- Giới thiệu bài: GV nêu mục đich bài học. - GV nêu tác dụng của xe cần cẩu trong thực tế: Xe cần cẩu dùng để nâng chở hàng, nâng các vật nặng ở cảng hoặc ở các công trình xây dựng . b- Bài giảng: Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét mẫu. - Cho HS quan sát mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn. - Hướng dẫn HS quan sát từng bộ phận và trả lời câu hỏi: + Để lắp được xe cần cẩu, theo em cần phải lắp mấy bộ phận? + Hãy nêu tên các bộ phận đó. Hoạt động 2: 2.1 Hướng dẫn chọn các chi tiết. - GV cùng HS chọn đúng các chi tiết theo bảng trong SGK. (xếp các chi tiết đó vào nắp hộp. 2.2 Lắp từng bộ phận. * Lắp giá đỡ (hình 2 SGK) - GV nêu câu hỏi: Để lắp giá đỡ cẩu, em phải chọn những chi tiết nào? - GV yêu cầu HS quan sát hình 2 và nêu. - Gọi HS lên bảng chọn các chi tiết để lắp. - GV thao tác lắp thanh thẳng 5 lỗ. - GV hỏi: Phải lắp các thanh thẳng 5 lỗ vào hàng lỗ thứ mấy của thanh thẳng 7 lỗ? - Hát vui. - 2 HS nêu. - HS theo dõi. - HS quan sát và trả lời. - 5 bộ phận; giá đỡ cẩu; cần cẩu; ròng rọc; dây tời; trục bánh xe. - HS chọn các chi tiết vào nắp hộp theo nhóm 4. - HS các nhóm quan sát và trả lời. - HS nêu. - 1 HS lên bảng chọn các chi tiết để lắp. - HS theo dõi. - HS trả lời: Lỗ thứ tư. Giáo viên: Lâm Chung 7 Trường Tiểu học Phường 6 Kĩ thuật 5 - GV hướng dẫn lắp thanh 5 lỗ vào thanh 7 lỗ. - Gọi HS lên lắp thanh U dài vào các thanh 7 lỗ. * Lắp cần cẩu (Hình 3 SGK). - Gọi HS lên lắp hình 3a; 3b; 3c (lưu ý HS vị trí các lỗ lắp và phân biệt mặt trái, phải cần cẩu để sử dụng vít. - Gọi HS nhận xét. * Lắp các bộ phận khác. - GV yêu cầu HS quan sát hình 4 để trả lời câu hỏi SGK. - GV nhận xét. 2.3 Lắp xe cần cẩu (Hình 1 SGK). - GV lắp xe cần cẩu theo các bước trong SGK. 2.4 Hướng dẫn HS tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp. 4- Củng cố, dặn dò: - Gọi HS nêu ghi nhớ. - Nhận xét đánh giá tiết học. - Chuẩn bị tiết sau: “Lắp xe cần cẩu (tiếp theo)” - HS thực hiện. - 1 HS len lắp. - 3 HS lần lượt lên lắp. - 1 HS nhận xét, cả lớp theo dõi. - HS quan sát và trả lời, cả lớp theo dõi bổ sung. - HS cả lớp theo dõi. - HS theo dõi. - 2 HS nêu. TUẦN 23 TIẾT 23 Ngày day: LẮP XE CẦN CẨU (tiết 2, 3) Giáo viên: Lâm Chung 8 Trường Tiểu học Phường 6 Kĩ thuật 5 I- MỤC TIÊU: HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu. - Lắp được xe cần cẩu đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn tính cẩn thận khi thực hành. II- CHUẨN BỊ: - Mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1- Ổn định: 2- Kiểm tra bài cũ: “Lắp xe cần cẩu (tiết 1)” - Gọi HS nêu lại tác dụng của xe cần cẩu và nêu ghi nhớ. 3- Bài mới: a- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học. b- Bài giảng: Hoạt động 1: HS thực hành lắp xe cần cẩu. * Chọn các chi tiết. - GV cho HS chọn lọc các chi tiết. - GV kiểm tra việc chọn lọc các chi tiết của HS. * Lắp từng bộ phận. - GV gọi HS đọc phần ghi nhớ. - Yêu cầu HS quan sát kĩ hình trong SGK và nội dung của từng bước lắp. - Cho HS thực hành lắp từng bộ phận. - GV theo dõi, giúp đỡ những nhóm còn lúng túng. * Lắp ráp xe cần cẩu. - Cho HS lắp. - GV nêu: Khi lắp xong cần chú ý: + Quay tay quay để kiểm tra xem dây tời quấn vào, nhả ra có dễ dàng không. + Kiểm tra cần cẩu có quay được theo các hướng và có nâng hàng lên và hạ hàng xuống được không. Hoạt động 2: Đánh giấ sản phẩm. - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm. - GV nêu tiêu chẩn đánh giá sản phẩm theo mục II SGK. - Cử 2 HS dựa vào tiêu chuẩn đánh giá. - GV nhận xét đánh giá sản phẩm của HS. - Hát vui. - 2 HS nêu. - HS các nhóm chọn lọc các chi tiết và xếp vào nắp hộp. - 1 HS đọc. - HS quan sát. - HS thực hành lắp. - Các nhóm lắp theo các bước trong SGK. - Đại diện các nhóm lên trưng bày. - HS theo dõi. - 2 HS đánh giá. Giáo viên: Lâm Chung 9 Trường Tiểu học Phường 6 Kĩ thuật 5 - Cho HS thao rời và xếp các chi tiết vào hộp. 4- Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét sự chuẩn bị của HS, tính thần thái độ học tập và kĩ năng lắp ghép xe cần cẩu. - Chuẩn bị tiết sau: Lắp xe ben. - HS các nhóm tháo các chi tiết và ghép vào hộp. TUẦN 24 TIẾT 24 Ngày day: LẮP XE BEN I- MỤC TIÊU: HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben. - Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn tính cẩn thận khi thực hành. II- CHUẨN BỊ: - Mẫu xe ben đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1- Ổn định: 2- Kiểm tra bài cũ: Gọi HS nhắc lại quy trình lắp xe cần cẩu. 3- Bài mới: a- Giới thiệubài: GV nêu mục tiêu bài học và tác dụng của xe ben. b- Bài giảng: Hoạt động 1: - Cho HS quan sát xe ben đã lắp sẵn. - HS quan sát toàn bộ và quan sát từng bộ phân. - Hỏi: + Để lắp được xe ben, theo em cần phải lắp mấy bộ phân? Hãy nêu tên các bộ phận đó? Hoạt động 2: Hướngdẫn thao tác kĩ thuật. a) Hướng dẫn chọn lọc các chi tiết. - Gọi HS lên nêu tên và chọn từng loại chi tiết theo bảng SGK. - Nhận xét bổ sung. b- Lắp từng bộ phận (hình 2 SGK). Lắp khung sàn xe và các giá đỡ. - Cho HS quan sát hình 2 SGK. - Hát vui. - 2 HS nêu. - HS lắng nghe. - HS quan sát. + 5 bộ phân, khung sàn xe và giá đỡ, sàn ca bin, và các thanh đỡ, hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau, trục bánh xe trước, ca-bin. - HS thực hiện nhóm 4. 2 HS lên bảng. - HS cả lớp quan sát. Giáo viên: Lâm Chung 10 [...]... Lâm Chung 15 Trường Tiểu học Phường 6 Kĩ thuật 5 I- MỤC TIÊU: HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu. - Lắp được xe cần cẩu đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn tính cẩn thận khi thực hành.II- CHUẨN BỊ: - Mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1- Ổn định:2- Kiểm tra bài cũ:... được xe ben đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn tính cẩn thận khi thực hành.II- CHUẨN BỊ: - Mẫu xe ben đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1- Ổn định:2- Kiểm tra bài cũ:Gọi HS nhắc lại quy trình lắp xe cần cẩu.3- Bài mới: a- Giới thiệubài: GV nêu mục tiêu bài học vàtác dụng của xe ben.b- Bài giảng: Hoạt... lắp.- 3 HS lần lượt lên lắp.- 1 HS nhận xét, cả lớp theo dõi.- HS quan sát và trả lời, cả lớp theo dõi bổsung.- HS cả lớp theo dõi.- HS theo dõi.- 2 HS nêu.TUẦN 23 TIẾT 23 Ngày day: LẮP XE CẦN CẨU (tiết 2, 3) Giáo viên: Lâm Chung 8 Trường Tiểu học Phường 6 Kĩ thuật 5 - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben. - Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn tính cẩn thận khi thực... ben đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I- Ổn định:II- Kiểm tra bài cũ: Lắp xe ben (tiết 1)- Gọi HS đọc lại ghi nhớ.- GV nhận xét.III- Bài mới:1- Giớ thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ tiếptục thực hành tiếp lắp xe ben (tiết 2).2- Bài dạy:Hoạt động 3: Hướng dẫn lại thao tác kĩ thuật lắp ráp.- Yêu cầu HS chọn các... đôi và trả lời.- HS theo dõi.- HS làm vào vở thực hành kĩ thuật 5. - HS lần lượt nối tiếp nêu, các em khác nhậnxét bổ sung.TUẦN 20 TIẾT 20 Ngày day: Giáo viên: Lâm Chung 2 Trường Tiểu học Phường 6 Kĩ thuật 5 - Cho HS thao rời và xếp các chi tiết vàohộp.4- Củng cố, dặn dò:- GV nhận xét sự chuẩn bị của HS, tính thầnthái độ học tập và kĩ năng lắp ghép xe cầncẩu.- Chuẩn bị tiết sau: Lắp xe... Kĩ thuật 5 TUẦN 29 TIẾT 29 Ngày day: : LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (Tiết 3)I- MỤC TIÊU: HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng. - Lắp từng bộ phận và ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng.II- CHUẨN BỊ: - Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III-... thực hành.II- CHUẨN BỊ: - Mẫu xe ben đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1- Ổn định: 2- Kiểm tra bài cũ: Lắp xe ben- Gọi HS nêu lại các bước lắp xe ben.- GV nhận xét.3- Bài mới:a- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ thựchành lắp xe ben.b- Bài dạy:* Hoạt động 4: HS thực hành lắp ráp xe ben.- Yêu cầu các nhóm... HS.- Nhắc HS về nhà xem trước bài: “Lắp rô-bốt”- Hát vui.- 2 HS nêu lại.- HS trình bày theo nhóm.- 2 HS đọc.- 3, 4 HS đi kiểm tra và báo cáo.- HS nhận sản phẩm về và xếp vào hộp.- 2 HS nêu lại quy trình lắp máy bay trựcthăng. Giáo viên: Lâm Chung 17 Trường Tiểu học Phường 6 Kĩ thuật 5 - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben. - Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn... kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng.II- CHUẨN BỊ: - Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I- Ổn định:II- Kiểm tra bài cũ: “Lắp xe ben (Tiết 1)- Gọi HS nhắc lại quy trình lắp máy bay trựcthăng.- GV nhận xét.III- Bài. .. Vài HS nêu.- HS lắng nghe.- HS quan sát và trả lời, các em khác nhận xétbổ sung.- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi.TUẦN 21 TIẾT 21 Ngày day: VỆ SINH PHÒNG BỆNH CHO GÀ Giáo viên: Lâm Chung 4 Trường Tiểu học Phường 6 Kĩ thuật 5 - GV hỏi: Để lắp chân rô-bốt ta chọn các chitiết nào? Vị trí lắp.- Cho cả lớp quan sát nhận xét bộ phận đãlắp xong.- GV hướng dẫn lắp hai mặt trước hai chânrô-bốt.- Lưu . thăng. Giáo viên: Lâm Chung 15 Trường Tiểu học Phường 6 Kĩ thuật 5 - Lắp từng bộ phận và ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn luyện. Tiểu học Phường 6 Kĩ thuật 5 I- MỤC TIÊU: HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu. - Lắp được xe cần cẩu đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
- Xem thêm -

Xem thêm: bài soạn môn kĩ thuật lớp 5, bài soạn môn kĩ thuật lớp 5, bài soạn môn kĩ thuật lớp 5

Bình luận về tài liệu bai-soan-mon-ki-thuat-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP